Про подання претендентів на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Shares

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 774-V «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» засновано 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою до захисту.

Стипендія призначається терміном на один рік найталановитішим молодим ученим, які здійснюють фундаментальні дослідження та збагатили науку визначними здобутками. Щомісячний розмір стипендії – 2 тисячі гривень. Продовжувати читання Про подання претендентів на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Подання претендентів та їх робіт на присудження Премії Верховної Ради України

Shares

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 775-V «Про Премію Верховної Ради України  найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» (далі – Постанова) та Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок (далі – Інструкція), затвердженою Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі – Комітет) 12 березня 2008 року, просимо до 19 березня 2018 року подати до департаменту науково-технічного розвитку  МОН претендентів та їх роботи на  присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі  фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Премія). Подробиці

Про надання претендентів на призначення стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Shares

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 774-V «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» засновано 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою до захисту.

Стипендія призначається терміном на один рік найталановитішим молодим ученим, які здійснюють фундаментальні дослідження та збагатили науку визначними здобутками. Щомісячний розмір стипендії – 2 тисячі гривень. Продовжувати читання Про надання претендентів на призначення стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Подання претендентів та їх робіт на присудження Премії Верховної Ради України

Shares

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 775-V «Про Премію Верховної Ради України  найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» (далі – Постанова) та Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок (далі – Інструкція), затвердженою Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі – Комітет) 12 березня 2008 року, просимо до 20 березня 2017 року подати до департаменту науково-технічного розвитку  МОН претендентів та їх роботи на  присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі  фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Премія). Подробиці

Подання претендентів та їх робіт на присудження Премії Верховної Ради України

Shares

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 775-V «Про Премію Верховної Ради України  найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» та Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок (далі – Інструкція), затвердженою Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі – Комітет) 12 березня 2008 року, просимо до 20 березня 2016 року подати до департаменту науково-технічного розвитку  МОН претендентів та їх роботи на  присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі  фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Премія). Продовжувати читання Подання претендентів та їх робіт на присудження Премії Верховної Ради України

Про надання претендентів на призначення стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Shares

МОН України оголошено конкурс про надання претендентів на призначення стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (лист № 6/2-432 від 03.04.13). Стипендії призначаються молодим ученим, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій.

Термін подання документів у відділ аспірантури до 22.04.13.

Про атестацію наукової роботи стипендіатів, подання кандидатур на призначення стипендій КМУ для молодих учених

Shares

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 16 серпня 1994 р. № 560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених» просимо до 10 березня 2013 року:

I. Провести  атестацію  наукової  роботи  стипендіатів  та надіслати до Міністерства витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової установи про атестацію наукової роботи стипендіатів та короткий звіт про досягнуті ними  результати.

II. Подати кандидатури на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2013 – 2015 роки.

Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється за місцем їхньої основної  роботи  (навчання)  вченими  (науково-технічними)  радами  вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів  акредитації, наукових установ за письмовою рекомендацією не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодих учених. Рішення про висунення приймається на засіданні вченої (науково-технічної) ради таємним голосуванням за  умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

На  здобуття  стипендій  висуваються молоді вчені, які мають значний науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.

Вищий навчальний заклад  Ш-IV рівнів  акредитації, наукова установа, що  висунув(ла) молодого вченого на здобуття стипендії, надсилає:

1. Мотивоване подання (на бланку вищого навчального закладу, наукової  установи), в  якому  зазначаються  наукові досягнення претендента. Подання підписується керівником та завіряється гербовою печаткою;

2. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів, де зазначається:

 • прізвище, ім’я, по батькові, дата та місяць народження (граничний вік для кандидата в стипендіати – 35 років);
 • повна назва організації, де він працює (навчається);
 • посада (для аспірантів – рік навчання);
 • науковий ступінь та вчена звання.

3. Відомості про напрями наукових досліджень претендента та його науковий доробок, підписані проректором з наукової роботи:

3.1. Напрям наукових досліджень:

 • пріоритетний напрям наукових досліджень відповідно до Закону України   «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
 • пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942;
 • пріоритетний тематичний напрям вищого навчального закладу або наукової установи згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 № 535;
 • напрям наукових досліджень претендента.

3.2. Науковий доробок  за останні 5 років (у кількісному показнику):

 • монографії: одноосібні, колективні;
 • наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором);
 • наукові статті у фахових виданнях;
 • статті в збірниках матеріалів та тези доповідей;
 • вітчизняні патенти;
 • закордонні патенти та ліцензії;
 • підручники та посібники з грифом Міністерства;
 • підручники та посібники;
 • інша навчально-методична література

3.3.Участь у виконанні НДДКР:

 • за замовленням закордонних установ;
 • за державним замовленням;
 • за госпдоговорами.

4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 років, що відповідає підпункту 3.2., підписаний  проректором з наукової роботи  та  претендентом на здобуття стипендії.

5. Копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 5 років.

6. Рекомендації двох докторів наук, підписи докторів наук завіряються.

7. Відомості про платіжні реквізити вищого навчального закладу, наукової установи в Державні казначейській службі України для перерахунку стипендії, підписані головним бухгалтером вищого навчального закладу, наукової установи.

Документи подаються у двох примірниках. Кожен примірник брошурується в окремій теці. На лицьовому боці теки – надпис: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, назва вищого навчального закладу, наукової установи, прізвище, ім’я,  по батькові,  на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Документи претендентів, які не пройшли конкурс, збереженню та поверненню не підлягають.

Просимо своєчасно повідомляти Міністерство та Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки про:

 • звільнення з роботи стипендіатів;  досягнення стипендіатами  35-річного віку (разом з листом надсилається витяг з рішення вченої ради щодо припинення виплати стипендії)
 • нові банківські реквізити вищих навчальних закладів.

Інформуємо, що  відповідно   до  постанови  Кабінету Міністрів України від  19 вересня 2012 р. № 872 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» щомісячний розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених з 1 січня 2013 року встановлено у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна.

Директор департаменту наукової діяльності  та  ліцензування

О.В. Якименко

Конкурс на визначення кращого аспіранта другого року навчання по регіону

Shares

Регіональною радою ректорів Вінницького регіону (Вінницька, Хмельницька, Житомирська обл.), відповідно до листа МОНмолодьспорту України від 19.04.12 № 1/9-303, оголошено конкурс на визначення по регіону кращого аспіранта другого року навчання – претендента на призначення академічної стипендії Президента України на 2012-2013 навчальний рік з урахуванням вимог, визначених в наказі МОНмолодьспорту України від 26.04.11. № 386.

На підпорядковані Міністерству вищі навчальні заклади Вінницького регіону виділена одна стипендія.

Кандидати на отримання академічної стипендії Президента України висуваються вченою радою університету. Рекомендації щодо кандидатур надати у відділ аспірантури до 12 червня 2012 р.

За довідками звертатись у відділ аспірантури.

Про подання претендентів на призначення іменних стипендій Верховної Ради України

Shares

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 774-V “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталаноновитіших молодих учених” призначається 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (далі – Стипендії) віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна.

Стипендії призначають з метою адресної  підтримки  молодих  учених,  створення  додаткових  можливостей  і  стимулів  для  проведення ними фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів науки.

Вік претендентів на отримання Стипендії станом на 1 червня року 2012  року не  повинен  перевищувати 35 років.

Стипендії можуть призначатися повторно.

Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа молодих учених, які проводять фундаментальні дослідження з пріоритетних напрямів науки і збагатили  її  визначними  науковими  здобутками.

Висунення претендентів на отримання  Стипендії  здійснюють вчені (науково-технічні) ради вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації, наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, за письмовими рекомендаціями  не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями  претендента на зазначену Стипендію. Рішення про висунення претендентів на  отримання Стипендії приймається на засіданні вченої (науково-технічної)  ради вищого навчального закладу, наукової установи таємним голосуванням за умови, що  за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів вченої (науково-технічної) ради.

Просимо подати претендентів на призначення Стипендій до 10 травня 2012 року.

Вищий навчальний заклад, наукова установа на здобуття Стипендії  у 2013 році  разом  із супровідним листом  надсилає:

 1. Копотання про висунення претендента  на  призначення Стипендії,  в якому зазначаються його основні наукові здобутки, науковий рівень, значимість і визнання в Україні  та  за  її межами результатів проведених ним досліджень. Клопотання готується на бланку вищого навчального закладу, наукової установи, підписується її керівником  (ректором, директором)  і скріплюється печаткою.
 2. Витяг з протоколу вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової  установи  про  висунення претендента на отримання Стипендії, підписаний керівником вищого навчального закладу, наукової установи та  її вченим  секретарем і скріплений  печаткою. У витягу з протоколу  обов’язково зазначаються склад вченої (науково-технічної) ради та дата її створення.
 3. Копію протоколу  таємного голосування  вченої ради з  підписами членів лічильної комісії, яка засвідчується підписом вченого секретаря вищого навчального закладу, наукової установи.
 4. Копію реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у виконанні якої бере участь претендент на отримання Стипендії.
 5. Коротку анотацію роботи  (обсягом до 2-х  сторінок), яку виконує  претендент на отримання Стипендії.
 6. Особовий листок  по  обліку  кадрів  претендента.
 7. Список наукових публікацій претендента, засвідчений вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи.
 8. Копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи.
 9. Копію диплома доктора або кандидата наук.
 10. Платіжні реквізити  карткового рахунку претендента у банку.

Претенденти на призначення Стипендії,  які успішно пройшли  захист  докторської дисертації, до вищезазначених матеріалів додають витяг з протоколу засідання  спеціалізованої вченої ради  для захисту докторських дисертацій про результати  захисту докторської дисертації.

Претенденти на  призначення  Стипендії, матеріали  докторської дисертації, яких прийнято до розгляду спеціалізованої вченої ради для  захисту  докторських дисертацій,  додають  також витяг з протоколу  засідання спеціалізованої вченої  ради  для  захисту докторських дисертацій про прийняття до розгляду його  дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук.

Документи претендентів, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються,  збереженню та поверненню не підлягають.

 

Директор департаменту                                                          О. В. Якименко

 
Телефон для консультацій:486-29-75

/** * */