Реєстрація на МТНК та МКТ при вступі на навчання в магістратуру 2022

Shares

До уваги абітурієнтів, які планують вступати в магістратуру у 2022 році! Продовжувати читання Реєстрація на МТНК та МКТ при вступі на навчання в магістратуру 2022

Круглий стіл зі здобувачами вищої освіти-стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Гірництво» початкового рівня вищої освіти

Shares

14 червня 2022 року кафедрами маркшейдерії та розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. був організований круглий стіл для обговорення освітньо-професійної програми «Гірництво» початкового рівня вищої освіти зі здобувачами вищої освіти, які навчаються за цією програмою.

У зустрічі взяли участь представники робочої групи з розробки освітньо-професійної програми спеціальності 184 «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво», гарант ОПП, завідувачі випускових кафедр та здобувачі освітнього ступеня «молодший бакалавр» 1 та 2 курсів денної форми навчання.

Під час круглого столу член робочої групи, декан ГЕФ Володимир Котенко розповів студентам про особливості студентоцентрованого підходу у навчанні та про важливість врахування думки здобувачів вищої освіти при оновленні освітніх програм та змісту окремих освітніх компонент.

Гарант освітньої програми Сергій Іськов ознайомив майбутніх молодших бакалаврів з існуючим порядком створення та перегляду освітніх програм, переліком компетентостей, результатів навчання та освітніх компонент даної програми, а також про можливі шляхи впливу стейкхолдерів на їх оновлення і покращення. Він також розповів про результати акредитації освітньої програми «Гірництво», проведено у цьому році, та перспективи подальшого розвитку програми. Також говорилось про важливість участі студентів у анонімних анкетуваннях та опитуваннях, можливість подання їх листів та рецензій, відгуків та побажань, що допоможуть вдосконалити як освітню програму вцілому, так і окремі її компоненти.

Студенти, в свою чергу, поділилися своїми враженнями від навчання за освітньою програмою, зокрема і під час дистанційного навчання, та висловили свої думки щодо можливих шляхів покращення освітнього процесу. Вони також висловили низку побажань щодо покращення змісту деяких освітніх компонент.

Дякуємо всім учасникам круглого столу за плідну зустріч, результати якої позитивно вплинуть на подальше покращення освітньо-професійної програми «Гірництво» початкового рівня вищої освіти.

Проведення локального онлайн-тренінгу за програмою “Active citizens” Британської Ради

Shares

Центр розвитку професійної кар’єри Державного університету “Житомирська політехніка” 8-10 червня 2022 року провів локальний онлайн-тренінг за програмою “Active citizens” Британської Ради. Продовжувати читання Проведення локального онлайн-тренінгу за програмою “Active citizens” Британської Ради

Круглий стіл зі здобувачами вищої освіти – стейкхолдерами освітньо-наукової програми «Гірництво» третього рівня вищої освіти

Shares

10 червня 2022 року кафедрами маркшейдерії та розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. був організований круглий стіл для обговорення освітньо-наукової програми «Гірництво» третього рівня вищої освіти зі здобувачами наукового ступеня, які навчаються за цією програмою. Продовжувати читання Круглий стіл зі здобувачами вищої освіти – стейкхолдерами освітньо-наукової програми «Гірництво» третього рівня вищої освіти

Офіційна поїздка представників ФБСО в рамках реалізації міжнародного проєкту програми Європейського Союзу Еразмус+

Shares

Відповідно до плану реалізації міжнародного проєкту програми Європейського Союзу Еразмус+ «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України» (DigEco) 618270-EPP-1-2-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP завершилася  робоча поїздка  представників факультету бізнесу та сфери обслуговування, яка здійснювалася під керівництвом ректора Державного університету «Житомирська політехніка» професора Віктора Євдокимова та першого проректора, професора Оксани Олійник, за участю керівника міжнародних зв’язків доцента Василя Мамрая. До робочої групи від факультету ввійшли: декан факультету, професор Галина Тарасюк, завідувачка  кафедри  менеджменту і підприємництва, професор Тетяна Остапчук та завідувачка кафедри фінансів і кредиту, професор Наталія Виговська.

Продовжувати читання Офіційна поїздка представників ФБСО в рамках реалізації міжнародного проєкту програми Європейського Союзу Еразмус+

Звіт ректора Віктора Євдокимова за 2021 рік опубліковано на сайті Житомирської політехніки

Shares

Сьогодні у Державному університеті “Житомирська політехніка” відбулися традиційні Збори трудового колективу університету. На зборах до уваги колег та студентів університету ректор Житомирської політехніки, професор Віктор Євдокимов представив Звіт про діяльність університету у 2021 році!

Продовжувати читання Звіт ректора Віктора Євдокимова за 2021 рік опубліковано на сайті Житомирської політехніки

Відкрита лекція з проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів для аспірантів спеціальності 184 «Гірництво»

Shares

25 листопада 2021 року для викладачів гірничо-екологічного факультету та аспірантів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» була проведена відкрита лекція (у дистанційному форматі за допомогою GoogleMeet) на тему «Сейсмічна дія вибуху зарядів». Продовжувати читання Відкрита лекція з проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів для аспірантів спеціальності 184 «Гірництво»

/** * */