Про атестацію наукової роботи стипендіатів, подання кандидатур на призначення стипендій КМУ для молодих учених

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 16 серпня 1994 р. № 560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених» просимо до 10 березня 2013 року:

I. Провести  атестацію  наукової  роботи  стипендіатів  та надіслати до Міністерства витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової установи про атестацію наукової роботи стипендіатів та короткий звіт про досягнуті ними  результати.

II. Подати кандидатури на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2013 – 2015 роки.

Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється за місцем їхньої основної  роботи  (навчання)  вченими  (науково-технічними)  радами  вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів  акредитації, наукових установ за письмовою рекомендацією не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодих учених. Рішення про висунення приймається на засіданні вченої (науково-технічної) ради таємним голосуванням за  умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

На  здобуття  стипендій  висуваються молоді вчені, які мають значний науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.

Вищий навчальний заклад  Ш-IV рівнів  акредитації, наукова установа, що  висунув(ла) молодого вченого на здобуття стипендії, надсилає:

1. Мотивоване подання (на бланку вищого навчального закладу, наукової  установи), в  якому  зазначаються  наукові досягнення претендента. Подання підписується керівником та завіряється гербовою печаткою;

2. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів, де зазначається:

 • прізвище, ім’я, по батькові, дата та місяць народження (граничний вік для кандидата в стипендіати – 35 років);
 • повна назва організації, де він працює (навчається);
 • посада (для аспірантів – рік навчання);
 • науковий ступінь та вчена звання.

3. Відомості про напрями наукових досліджень претендента та його науковий доробок, підписані проректором з наукової роботи:

3.1. Напрям наукових досліджень:

 • пріоритетний напрям наукових досліджень відповідно до Закону України   «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
 • пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942;
 • пріоритетний тематичний напрям вищого навчального закладу або наукової установи згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 № 535;
 • напрям наукових досліджень претендента.

3.2. Науковий доробок  за останні 5 років (у кількісному показнику):

 • монографії: одноосібні, колективні;
 • наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором);
 • наукові статті у фахових виданнях;
 • статті в збірниках матеріалів та тези доповідей;
 • вітчизняні патенти;
 • закордонні патенти та ліцензії;
 • підручники та посібники з грифом Міністерства;
 • підручники та посібники;
 • інша навчально-методична література

3.3.Участь у виконанні НДДКР:

 • за замовленням закордонних установ;
 • за державним замовленням;
 • за госпдоговорами.

4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 років, що відповідає підпункту 3.2., підписаний  проректором з наукової роботи  та  претендентом на здобуття стипендії.

5. Копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 5 років.

6. Рекомендації двох докторів наук, підписи докторів наук завіряються.

7. Відомості про платіжні реквізити вищого навчального закладу, наукової установи в Державні казначейській службі України для перерахунку стипендії, підписані головним бухгалтером вищого навчального закладу, наукової установи.

Документи подаються у двох примірниках. Кожен примірник брошурується в окремій теці. На лицьовому боці теки – надпис: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, назва вищого навчального закладу, наукової установи, прізвище, ім’я,  по батькові,  на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Документи претендентів, які не пройшли конкурс, збереженню та поверненню не підлягають.

Просимо своєчасно повідомляти Міністерство та Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки про:

 • звільнення з роботи стипендіатів;  досягнення стипендіатами  35-річного віку (разом з листом надсилається витяг з рішення вченої ради щодо припинення виплати стипендії)
 • нові банківські реквізити вищих навчальних закладів.

Інформуємо, що  відповідно   до  постанови  Кабінету Міністрів України від  19 вересня 2012 р. № 872 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» щомісячний розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених з 1 січня 2013 року встановлено у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна.

Директор департаменту наукової діяльності  та  ліцензування

О.В. Якименко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *