Департамент наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів

Про подання претендентів на призначення іменних стипендій Верховної Ради України

Shares

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 774-V “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталаноновитіших молодих учених” призначається 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (далі – Стипендії) віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна.

Стипендії призначають з метою адресної  підтримки  молодих  учених,  створення  додаткових  можливостей  і  стимулів  для  проведення ними фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів науки.

Вік претендентів на отримання Стипендії станом на 1 червня року 2012  року не  повинен  перевищувати 35 років.

Стипендії можуть призначатися повторно.

Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа молодих учених, які проводять фундаментальні дослідження з пріоритетних напрямів науки і збагатили  її  визначними  науковими  здобутками.

Висунення претендентів на отримання  Стипендії  здійснюють вчені (науково-технічні) ради вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації, наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, за письмовими рекомендаціями  не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями  претендента на зазначену Стипендію. Рішення про висунення претендентів на  отримання Стипендії приймається на засіданні вченої (науково-технічної)  ради вищого навчального закладу, наукової установи таємним голосуванням за умови, що  за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів вченої (науково-технічної) ради.

Просимо подати претендентів на призначення Стипендій до 10 травня 2012 року.

Вищий навчальний заклад, наукова установа на здобуття Стипендії  у 2013 році  разом  із супровідним листом  надсилає:

  1. Копотання про висунення претендента  на  призначення Стипендії,  в якому зазначаються його основні наукові здобутки, науковий рівень, значимість і визнання в Україні  та  за  її межами результатів проведених ним досліджень. Клопотання готується на бланку вищого навчального закладу, наукової установи, підписується її керівником  (ректором, директором)  і скріплюється печаткою.
  2. Витяг з протоколу вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової  установи  про  висунення претендента на отримання Стипендії, підписаний керівником вищого навчального закладу, наукової установи та  її вченим  секретарем і скріплений  печаткою. У витягу з протоколу  обов’язково зазначаються склад вченої (науково-технічної) ради та дата її створення.
  3. Копію протоколу  таємного голосування  вченої ради з  підписами членів лічильної комісії, яка засвідчується підписом вченого секретаря вищого навчального закладу, наукової установи.
  4. Копію реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у виконанні якої бере участь претендент на отримання Стипендії.
  5. Коротку анотацію роботи  (обсягом до 2-х  сторінок), яку виконує  претендент на отримання Стипендії.
  6. Особовий листок  по  обліку  кадрів  претендента.
  7. Список наукових публікацій претендента, засвідчений вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи.
  8. Копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи.
  9. Копію диплома доктора або кандидата наук.
  10. Платіжні реквізити  карткового рахунку претендента у банку.

Претенденти на призначення Стипендії,  які успішно пройшли  захист  докторської дисертації, до вищезазначених матеріалів додають витяг з протоколу засідання  спеціалізованої вченої ради  для захисту докторських дисертацій про результати  захисту докторської дисертації.

Претенденти на  призначення  Стипендії, матеріали  докторської дисертації, яких прийнято до розгляду спеціалізованої вченої ради для  захисту  докторських дисертацій,  додають  також витяг з протоколу  засідання спеціалізованої вченої  ради  для  захисту докторських дисертацій про прийняття до розгляду його  дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук.

Документи претендентів, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються,  збереженню та поверненню не підлягають.

 

Директор департаменту                                                          О. В. Якименко

 
Телефон для консультацій:486-29-75

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

/** * */