Про надання претендентів на призначення стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Shares

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 774-V «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» засновано 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою до захисту.

Стипендія призначається терміном на один рік найталановитішим молодим ученим, які здійснюють фундаментальні дослідження та збагатили науку визначними здобутками. Щомісячний розмір стипендії – 2 тисячі гривень.

Вік претендентів на отримання стипендії станом на 1 червня 2017 року не повинен перевищувати 35 років.

Стипендії призначаються на конкурсних засадах, їх виплата здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України. Стипендії можуть призначатися повторно.

Висунення претендентів на отримання стипендій здійснюють учені (наукові, науково-технічні, технічні) ради вищих навчальних закладів, наукових установ (НУ) за письмовими рекомендаціями не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями претендентів. Рішення про висунення кандидатур на отримання стипендій приймається на засіданні ради таємними голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

На підставі рішення Ради ВНЗ та НУ порушують клопотання про висунення претендентів на отримання стипендій, у якому зазначаються їх основні наукові здобутки, наукову значимість і визнання результатів проведених ними досліджень в Україні та за її межами. Клопотання готується на бланку ВНЗ, НУ та підписується її керівником і скріплюється печаткою.

До клопотання додають такі документи:

  • витяг із протоколу засідання ради, підписаний керівником ВНЗ або НУ та її вченим секретарем і скріплений печаткою (у витягу з протоколу обов’язково зазначаються склад ради та дата її створення);
  • копія протоколу таємного голосування ради з підписами членів лічильної комісії, яка засвідчується підписом ученого секретаря ВНЗ або НУ;
  • копія реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у виконанні якої бере участь претендент на отримання стипендії;
  • коротка анотація роботи (обсягом до 2-х сторінок), яку виконує претенденти на отримання стипендії;
  • особовий листок з обліку кадрів претендента на отримання стипендії, список наукових публікацій претендента на отримання стипендії, засвідчений ученим секретарем ВНЗ або НУ;
  • копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені вченим секретарем ВНЗ або НУ;
  • копія диплома доктора або кандидата наук; згода на обробку персональних даних за формою, що додається. Претенденти на отримання стипендій, які успішно пройшли захист докторської дисертації, до вищезазначених матеріалів додають витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій про результати захисту докторської дисертації.

Претенденти на отримання стипендій, матеріали докторських дисертацій яких прийнято до розгляду на спеціалізованій вченій раді для захисту докторських дисертацій, додають також витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій про прийняття до розгляду їх дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Документи, оформлені з порушенням зазначених вимог, до розгляду не приймаються, а також поверненню та збереженню не підлягають.

Зазначені вище документи претендентів на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених просимо подати до 10 травня 2017 року до департаменту науково-технічного розвитку.

Додаток: Форма згоди на обробку персональних даних претендента.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *