Житомирська політехніка розпочинає підготовку бакалаврів за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа”

Створення та функціонування сучасної індустрії туризму неможливо без підприємств готельного й ресторанного господарства, які сприяють задоволенню таких першочергових потреб туристів, як проживання й харчування. Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку як України в цілому, так і Житомирської області зокрема.

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально забезпечити високий рівень комфорту та задовольнити культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають.

Забезпечення розвитку підприємницького потенціалу сфери готельно-ресторанної справи в умовах поглиблення відносин між Україною та Європейським Союзом, її вступом до Світової організації торгівлі, потребує підвищення якості регіональних пропозицій до рівня міжнародних стандартів для конкурентоспроможності Житомирської області. На сьогодні є потреба ефективної роботи підприємств, що потребують висококваліфікованих спеціалістів сфери готельно-ресторанних послуг.

Відповідно до протоколу № 131 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 16 квітня 2019 р. та наказу № 334-л МОН України від 17.04.2019 р. в Житомирській політехніці ліцензовано спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (галузь знань 24 «Сфера обслуговування») з правом підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» (ліцензований обсяг 120 осіб).

Підготовка бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» здійснюватиметься відповідно до діючих стандартів вищої освіти. Засобом закріплення теоретичних знань студентів за профільними навчальними дисциплінами та методом набуття ними практичних навичок є їх практична підготовка, яку студенти проходитимуть, відповідно до укладених договорів, в закладах індустрії гостинності України, Болгарії, Туреччини, Греції. Діюча в університеті система організації навчання забезпечує одержання здобувачами професійних навичок і вмінь, необхідних для самостійної роботи за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», що актуалізується в умовах постійного загострення конкуренції на ринку праці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *