Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Редакційно-видавничим відділом ЖДТУ видано:

11Євдокімов В.В., Грицишен Д.О., Ніколаєва С.П. „Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній: теорія, методика, організація” : монографія

Лізингова діяльність це складне соціально-економічне явище, яке виконує ряд найважливіших завдань з формування та розвитку основних галузей економіки країни, сприяє активізації інвестиційних процесів і виробничої діяльності суб’єктів господарювання національної економіки. Особливого значення набуває необхідність використання такого фінансового інструменту ,як лізинг в інвестиційному процесі і реальному секторі економіки. За таких умов зростає необхідність дослідження проблем управління суб’єктами лізингового бізнесу, зокрема лізингових компаніями. Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.

 

22Євдокімов В.В., Грицишен Д.О., Тарасенко С.В. „Бухгалтерський облік діяльності судноплавних компаній: теорія, методика, організація” : монографія

В монографії розкрито проблеми теорій, методології та організації господарської діяльності судноплавних компаній. Зокрема, розкрито особливості функціонування судноплавних підприємств України та розроблено бухгалтерські моделі їх господарської діяльності. Окремі розділи присвячені розробці організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку морських/річкових суден, калькулюванню собівартості транспортних послуг та обліковому забезпеченню управління доходами та фінансовими результатами судноплавних компаній.
Видання призначено для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.

 

33Чижевська Л.В., Масловська А.Ю. „Словние економічних термінів: бухгалтерський облік, фінанси

Унікальність словника полягає в синтезі понять бухгалтерського обліку та фінансів. Перевагою даного словника є не тільки ознайомлення з категоріальним апаратом бухгалтерського обліку та фінансів, але й спроба їх зіставлення та порівняння. Наявність термінологічних невідповідностей впливає на спілкування спеціалістів різних наук. Їх аналітичне зіставлення сприяє наближенню категоріального апарату суміжних дисциплін.

Авторами виявлено найбільш важливі категорії фінансів та зроблена спроба їх порівняння з метою мінімізації термінологічної плутанини. Розглянутий у словнику термінологічний перелік є неповним, його основними завданнями є формування у читача загального розуміння найбільш поширених термінів. Словник містить основні поняття бухгалтерського обліку і фінансів, по кожному з яких наведено визначення сутності.

 

44Оверчук А.В. „Фінансовий план підприємтсва” : навчальний посібник

У навчальному посібнику розкривається сутність фінансового планування, етапи його реалізації, участь у системі управління підприємством. Висвітлено передумови та принципи впровадження фінансового планування на підприємствах, розкрито проблеми, пов’язані з його застосуванням. Докладно охарактеризовано механізм побудови основних розділів фінансового плану.

 

55Муляр В.І. „Політологія” : навчальний посібник

В навчальному посібнику систематизовані базові знання про політику як важливу і невід’ємну галузь життя суспільства. Подано історію політичної думки від найдавніших часів до сьогодні. Розглянуто такі основні поняття політичної науки, як влада, політична система суспільства, політичний режим, держава, політична партія та партійна система, політична культура, людина у якості об’єкта та суб’єкта політики. Проаналізовано політичне життя сучасного світу, сформульовані основні тенденції його розвитку.
Для студентів вищих навчальних закладів ,аспірантів, викладачів, усіх ,хто цікавиться політичним життям суспільства.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Один коментар до “Нові видання редакційно-видавничого відділу”

  1. дуже файно є, що люди пишуть книжки і таке інше.
    Але, де, бляха муха, поділася та економіка ?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *