Лаговська О.А. «Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія”

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Лаговська О.А. «Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія”Лаговська О.А. «Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія”

Монографію присвячено теоретичним та методологічним проблемам обліково-аналітичного забезпечення реалізації вартісно-орієнтованого підходу до управління. Здійснено узагальнення та аналіз світового досвіду в частині теоретичних та методологічних проблем, що виділені для розгляду. Увагу акцентовано на формуванні теоретичних та методологічних засад для комунікаційної взаємодії підприємства як генератора вартості із групами зацікавлених осіб.
Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку та аналізу в контексті сучасних концепцій управління.

 

Данилко В.К., Тарасович Л.В. «Агрохімічний сервіс: реалії та перспективи»Данилко В.К., Тарасович Л.В. «Агрохімічний сервіс: реалії та перспективи»

Досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти агрохімічного обслуговування аграрного виробництва. Окреслено ринок агрохімічних засобів та послуг, рівень їх використання в сільському господарстві України в цілому та Житомирській області зокрема. Ідентифіковано проблеми та розроблено стратегічні орієнтири адаптації сфери агрохімічного сервісу до роботи в умовах ринку. Обґрунтовано напрями удосконалення взаємовідносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та агрохімічними підприємствами на основі їх кооперування. Розроблено модель регіонального агрохімічного кластера як детермінанти ефективного функціонування системи агрохімічного сервісу.

 

Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту: збірник тез за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференціїПроблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту: збірник тез за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції

11–13 травня 2012 року у Севастопольському інституті банківської справи Української академії Банківської справи Національного банку України кафедрою обліку і аудиту разом із Житомирською науковою бухгалтерською школою була проведена І Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту”.

Метою конференції стало забезпечення дослідникам можливості для вільного обговорення актуальних проблем галузі функціонування сучасної бухгалтерської та фінансово-економічної систем держави.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *