Семінар на тему: «Інтелектуальний капітал як головний чинник національного економічного розвитку»

28 квітня 2012 р. у конференц-залі Житомирського державного технологічного університету в рамках чергового засідання Наукового семінару “Наукові дослідження в бухгалтерському обліку, контролі та аналізі” відбулася зустріч із відомим економістом, д.е.н., професором , завідувачем кафедри стратегічного управління економічним розвитком Донецького Національного технічного університету, Головою Всеукраїнської спілки вчених-економістів, академіком Академії економічних наук України, Олександром Володимировичем Кендюховим.

Кендюхов О.В. – автор головних ідей Стратегії соціально-економічного розвитку України “Нова економіка” (http://vsve.ho.ua), концепції Християнської соціально-ліберальної економічної моделі, концепцій податкової та пенсійної реформ; провідний український вчений з управління інтелектуальним капіталом та теорії і практики маркетингу. Ряд положень розробленої під керівництвом О.В. Кендюхова Стратегії соціально-економічного розвитку України знайшли своє відображення у програмних засадах діяльності Коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи», проекті Програми діяльності кабінету Міністрів України та в Державній програмі економічного і соціального розвитку України на 2010 р.

На зустрічі із відомим економістом були присутні докторанти, здобувачі наукових ступенів, викладачі, аспіранти, студенти 1-5 курсів Інституту Обліку і фінансів ЖДТУ.

Глибоко, проте доступно, професор О.В. Кендюхов викладав власні погляди на причини світової економічної кризи 2008-2009 рр., зупинився на їх впливі на Україну, найближчих перспективах для вітчизняної економіки, інтелектуальному капіталі як головному чиннику національного економічного розвитку. О.В. Кендюхов поєднує активну громадську та наукову діяльність із літературною творчістю. Приємним моментом було вручення автором екземплярів власних літературних творів та виданих друком найбільш резонансних статей та інтерв’ю в пресі.

Професор О.В. Кендюхов відвідав ЖДТУ на запрошення колег-економістів кафедри Фундаментальних економічних дисциплін ЖДТУ, які, будучи представниками Житомирської наукової бухгалтерської школи проф. Ф.Ф. Бутинця, активно відстоюють позицію про необхідність більш глибокого використання економіко-теоретичних напрацювань в дослідженнях проблем бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік – економічна наука. На даному етапі її розвитку важливо актуалізувати тісний зв’язок бухгалтерського обліку із економічними дисциплінами, взаємопроникнення та взаємовплив облікових та економічних теорій, паралелі розвитку наук. В цьому контексті цікавим та перспективним видається активна співпраця наукової бухгалтерської спільноти із вітчизняним науковим співтовариством у сфері економіки, що матиме результатом наукові дослідження та розробки нової якості.

Також на семінарі офіційно обрано головою обласного відділу Всеукраїнської спілки вчених-економістів в Житомирській області д.е.н., доцента, завідувача кафедри Фундаментальних економічних дисциплін ЖДТУ Сергія Федоровича Легенчука.

За результатами наукового семінару з проф. О.В. Кендюховим визначено перспективи подальшої спільної наукової діяльності Всеукраїнської спілки вчених-економістів і Житомирської наукової бухгалтерської школи у напрямі інтеграції бухгалтерського обліку та економічних наук.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *