Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Редакційно-видавничим відділом ЖДТУ видано:

econom-pidprВалінкевич Н.В. „Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості в умовах інноваційної економіки: проблеми теорії та практики”: монографія

У монографії досліджено генезис змісту модернізації підприємств, проблеми, необхідність та можливості впровадження організаційно-економічної модернізації на підприємствах харчової промисловості. Розглянуто питання щодо перспектив зростання виробництва продуктів харчування підприємствами України, запропонована економіко-математична модель модернізації виробництва продукції підприємств харчової промисловості.

Призначена для магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів та спеціалістів у сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу.

 

tech-remont„Технологія ремонту та відновлення (фінішна алмазно-абразивна обробка еластичними інструментами в ремонтному виробництві): монографія / Клименко С.А., Бурикін В.В., Полонський Л.Г., Сніцар В.Г.

Розглянуто сучасні технології фінішної алмазно-абразивної обробки поверхонь деталей еластичними інструментами. Наведено результати розробок, досліджень і впровадження у ремонтну практику нових високоефективних процесів стрічкового шліфування, полірування, хонінгування та суперфінішування. Проаналізовано особливості обробки наплавлених, газометричних та інших покриттів алмазно-абразивними еластичними інструментами.

Монографія рекомендується для студентів спеціальності 7.05050201 „Технології машинобудування”, а також спеціалістів, магістрів, аспірантів машинобудівних спеціальностей та інженерно-технічних працівників підприємств.

 

management„Менеджмент суб’єктів господарювання: теорія та практика”: кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.

У монографії розглянуті теоретико-прикладні аспекти менеджменту суб’єктів господарювання, визначені проблеми та перспективи його розвитку. Значна увага приділяється інноваційно-інвестиційній складовій менеджменту, питанням стратегічного менеджменту та управління змінами, кадровому менеджменту, питанням маркетингу та логістики.

Призначена для викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів, керівників, менеджерів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *