Вступ 2023 на спеціальність 232 “Соціальне забезпечення” (освітній ступінь – бакалавр)

Shares

Сьогодні перед українським суспільством постають нові виклики, вирішення яких потребує ефективного соціального забезпечення окремих категорій населення (військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб), осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, а також ефективного розвитку волонтерського руху та залучення громадських організацій.

Саме тому підготовка фахівців із соціального забезпечення є актуальною для нашої країни та затребуваною для подальшого працевлаштування в організаціях соціальної сфери.

Унікальність нашої освітньої програми:

  • відповідність сучасним європейським стандартам;
  • залучення до формування необхідних компетенцій та вибору дисциплін професійного спрямування роботодавців, що дозволяє забезпечити формування затребуваних на ринку праці знань і навичок;
  • включає цикл вибіркових дисциплін, що дає можливість студентам обрати сучасні та актуальні дисципліни, розширити горизонт своїх знань;
  • активне використання у процесі навчання сучасних програмних продуктів;
  • залучення практиків з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг та соціальної допомоги у державному та недержавному секторах;
  • викладання дисциплін забезпечують доктори та кандидати економічних наук із високим професійним рівнем, які регулярно оновлюють знання та вміння у сфері підготовки майбутніх фахівців із соціального забезпечення.

У нашій освітній програмі є як обов’язкові предмети, так і вибіркові. Ви маєте можливість вивчати такі курси:

  • Соціальна політика
  • Маркетинг соціальної сфери
  • Менеджмент соціального забезпечення
  • Соціальне підприємництво
  • Соціальна безпека
  • Недержавний сектор у соціальному забезпеченні
  • Соціальні стандарти держав Європейського Союзу

Переваги навчання на кафедрі психології та соціального забезпечення:

  • оволодіння сучасними знаннями в галузі формування та реалізації соціально-економічної політики, надання соціальних послуг і соціальної допомоги, соціальних технологій, HR-менеджменту, волонтерської діяльності;
  • навчання відбувається з залученням сучасних технологій, мультимедійних засобів та актуальних практик;
  • можливість набуття практичного досвіду під час проходження практики в організаціях соціальної сфери в державному та недержавному секторах;
  • участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, тренінгах і відкритих лекціях із залученням провідних фахівців-практиків у сфері надання соціальних послуг та соціальної допомоги, маркетингового та фінансового забезпечення соціальної сфери, правового регулювання соціальної сфери;
  • залучення стейкхолдерів до організації практичної підготовки студентів і подальшого їх працевлаштування в органах соціального захисту та соціального забезпечення, суб’єктів господарювання різних форм власності, соціальних підприємств, благодійних фондів і волонтерських організацій.

Серед наших викладачів є:

  • сертифіковані експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
  • члени редакційних колегій вітчизняних та зарубіжних наукових видань;
  • постійні учасники міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій з проблем практичної психології, соціальної економіки та політики.

Наші випускники здатні:

  • організовувати роботу в установах і організаціях галузей соціальної сфери;
  • впроваджувати сучасні маркетингові технології у сфері надання соціальних послуг та соціальної допомоги;
  • працювати у сфері державного управління соціальним забезпеченням в Україні;
  • розробляти соціальні проекти та програми, проводити їх моніторинг та оцінку;
  • консультувати з питань соціального забезпечення різні групи населення, що опинилися у складних життєвих обставинах;
  • укладати угоди із зарубіжними партнерами і забезпечувати їх реалізацію у сфері волонтерської діяльності та краудфандингу.

Контакти:
+38 (063) 055-56-57
kpsz_omo@ztu.edu.ua
fptovzh@ztu.edu.ua
https://www.facebook.com/fptle
10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103,
4 поверх, кабінет 420

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

/** * */