Співробітництво з Головним управлінням Державної казначейської служби України у Житомирській області

31 липня 2012 року підписано договір про науково-виробниче співробітництво між Житомирським державним технологічним університетом та Головним управлінням Державної казначейської служби України у Житомирській області.

Предметом даного Договору є проходження практики студентами ЖДТУ. Одним з пунктів Договору є сприяння в працевлаштуванні студентів Житомирського державного технологічного університету.

З цього навчального року студенти спеціальностей «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка підприємства» мають можливість проходити практику в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області.

За детальною інформацією звертатися в кабінет 224.

Реалізація проекту ТЕМПУС «CITISET»

Протягом 7-12 травня 2012 р. представники відділу міжнародних зв’язків: проф. Самотокін Б.Б. та Мамрай В.В., а також співробітники кафедри автомобілів і механіки технічних систем: завідуючий кафедрою проф. Рудзінський В.В., доцент Мельничук С.В. та ст. викл. Шумляківський В.П., в рамках реалізації проекту за програмою Темпус “Комунікаційні і інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-російсько-українська магістерська і докторська програми з інтелектуальних транспортних систем” в складі делегації представників ВНЗ України та Росії, що беруть участь в проекті, відвідали Університет м. Лінчопінг (Швеція).

Під час перебування делегати провели зустрічі з керівництвом факультету транспортних технологій, відділу міжнародного співробітництва. Сторони обговорили подальші кроки реалізації проекту, а також можливості майбутньої співпраці в науково-технічній та освітній сферах.

Семінар на тему: «Інтелектуальний капітал як головний чинник національного економічного розвитку»

28 квітня 2012 р. у конференц-залі Житомирського державного технологічного університету в рамках чергового засідання Наукового семінару “Наукові дослідження в бухгалтерському обліку, контролі та аналізі” відбулася зустріч із відомим економістом, д.е.н., професором , завідувачем кафедри стратегічного управління економічним розвитком Донецького Національного технічного університету, Головою Всеукраїнської спілки вчених-економістів, академіком Академії економічних наук України, Олександром Володимировичем Кендюховим.

Кендюхов О.В. – автор головних ідей Стратегії соціально-економічного розвитку України “Нова економіка” (http://vsve.ho.ua), концепції Християнської соціально-ліберальної економічної моделі, концепцій податкової та пенсійної реформ; провідний український вчений з управління інтелектуальним капіталом та теорії і практики маркетингу. Ряд положень розробленої під керівництвом О.В. Кендюхова Стратегії соціально-економічного розвитку України знайшли своє відображення у програмних засадах діяльності Коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи», проекті Програми діяльності кабінету Міністрів України та в Державній програмі економічного і соціального розвитку України на 2010 р.

На зустрічі із відомим економістом були присутні докторанти, здобувачі наукових ступенів, викладачі, аспіранти, студенти 1-5 курсів Інституту Обліку і фінансів ЖДТУ.

Глибоко, проте доступно, професор О.В. Кендюхов викладав власні погляди на причини світової економічної кризи 2008-2009 рр., зупинився на їх впливі на Україну, найближчих перспективах для вітчизняної економіки, інтелектуальному капіталі як головному чиннику національного економічного розвитку. О.В. Кендюхов поєднує активну громадську та наукову діяльність із літературною творчістю. Приємним моментом було вручення автором екземплярів власних літературних творів та виданих друком найбільш резонансних статей та інтерв’ю в пресі.

Професор О.В. Кендюхов відвідав ЖДТУ на запрошення колег-економістів кафедри Фундаментальних економічних дисциплін ЖДТУ, які, будучи представниками Житомирської наукової бухгалтерської школи проф. Ф.Ф. Бутинця, активно відстоюють позицію про необхідність більш глибокого використання економіко-теоретичних напрацювань в дослідженнях проблем бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік – економічна наука. На даному етапі її розвитку важливо актуалізувати тісний зв’язок бухгалтерського обліку із економічними дисциплінами, взаємопроникнення та взаємовплив облікових та економічних теорій, паралелі розвитку наук. В цьому контексті цікавим та перспективним видається активна співпраця наукової бухгалтерської спільноти із вітчизняним науковим співтовариством у сфері економіки, що матиме результатом наукові дослідження та розробки нової якості.

Також на семінарі офіційно обрано головою обласного відділу Всеукраїнської спілки вчених-економістів в Житомирській області д.е.н., доцента, завідувача кафедри Фундаментальних економічних дисциплін ЖДТУ Сергія Федоровича Легенчука.

За результатами наукового семінару з проф. О.В. Кендюховим визначено перспективи подальшої спільної наукової діяльності Всеукраїнської спілки вчених-економістів і Житомирської наукової бухгалтерської школи у напрямі інтеграції бухгалтерського обліку та економічних наук.

Зустріч студентів ЖДТУ з представниками компанії «ТЕХНА»

6 квітня 2012 року в Житомирському державному технологічному університеті відбулася зустріч студентів факультету інженерної механіки та студентів факультету інформаційно-комп’ютерних технологій з представниками компанії «ТЕХНА».

Компанія займається встановленням устаткування для утримання бройлерів з автоматичним вивантаженням птиці. «ТЕХНА» має представництва в десяти країнах світу (Аргентині, Гватемалі, Греції, Казахстані, Китаї, Мексиці, Росії, Тунісі, Узбекистані), здійснює поставки в 14 країн. Сьогодні компанія «ТЕХНА» є визнаним лідером ринку. Девіз «ТЕХНА» – «Завжди на крок попереду». Цей девіз неможливо втілити в життя без висококваліфікованих співробітників, тому компанія приділяє велику увагу підбору персоналу, його подальшому навчанню, розвитку і професійному росту.

«ТЕХНА» надає своїм співробітникам комфортні умови праці та відпочинку: сучасне обладнання, різноманітні соціальні програми. Компанія піклується про розвиток і професійне зростання співробітників, забезпечуючи проведення різноманітних курсів та тренінгів.

Мета зустрічі полягала у наданні студентам можливості проходження практики на даному підприємстві з подальшим працевлаштуванням. В ході зустрічі представник компанії надав інформацію про діяльність компанії та запропонував студентам можливі вакансії. Крім того, під час зустрічі були обговорені питання подальшої співпраці з даним підприємством.

Реалізація проекту ТЕМПУС «MPAM»

Протягом 5-9 березня 2012 р. співробітники кафедри автоматизації та комп’ютеризованих технологій проф. Самотокін Б.Б. та доц. Кирилович В.А. в рамках реалізації проекту за програмою Темпус “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/мехатроніки в ЄС – країнах партнерах” (EU-PC Double Degree Master Program in Automation/Mechatronics, MPAM) в складі делегації представників ВНЗ України та Росії, що беруть участь в проекті, відвідали Університет ім. Блеза Паскаля м. Клермон-Ферран (Франція).

Під час перебування делегати провели зустрічі з керівництвом факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, відділу міжнародного співробітництва. Сторони обговорили подальші кроки реалізації проекту, а також можливості майбутньої співпраці в науково-технічній та освітній сферах.

Відділ міжнародних зв’язків

Презентація програми «Study in Poland»

13 березня 2012 р. о 13:30 в ауд. 248 відбудеться зустріч з представниками фонду «Перспектива» та ВНЗ Польщі: Університет «Вроцлавська Політехніка», Університет «Опольська Політехніка», Технологічний університет м. Кельце, Вища школа бізнесу м. Лєгніца, Ягелонський університет.

Предметом обговорення стане налагодження науково-освітнього співробітництва між ЖДТУ та вищезгаданими університетами.

Запрошуються декани, завідувачі кафедр, викладачі, аспіранти/докторанти.

О 15:00 в актовій залі відбудеться презентація програми «Study in Poland» для старшокласників.

Візит до Шведського університету сільськогосподарських наук

Протягом 6-10 грудня 2011 р. делегація ЖДТУ у складі: декан ГЕФ – Котенка В.В., заступника завідуючого кафедрою екології – Давидова І.В. та начальник відділу міжнародних зв’язків – Мамрай В.В. в рамках співробітництва між ЖДТУ та Шведським університетом сільськогосподарських наук відвідала даний навчальний заклад.

Під час перебування представники ЖДТУ провели зустрічі з керівництвом факультету природних ресурсів і сільського господарства, представниками кафедр, відділу міжнародного співробітництва. Сторони обговорили можливості подальшої співпраці в науково-технічній та освітній сферах.

Розвитку зв’язків з шведськими колегами гірничо-екологічний факультет завдячує доц. кафедри екології Віннічуку М.М., який впродовж останніх років активно співпрацює із згаданим вище університетом.