Всеукраїнська науково-практична on-line конференція, присвячена Дню науки

13-15 травня 2015 року в рамках проведення IX Всеукраїнського фестивалю науки, приуроченого до професійного свята науковців – Дня науки, в ЖДТУ відбудеться Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки, за  напрямами: Продовжувати читання Всеукраїнська науково-практична on-line конференція, присвячена Дню науки

Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених

Указом Президента України від 12 червня 2000 року № 779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано  щорічні  премії Президента України для молодих вчених.

Щорічні премії Президента України для молодих учених (далі – премії)  присуджуються  за видатні досягнення в галузі   природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють розвитку науки.

img7-775-50.

Щороку присуджується 40 премій (з них – п’ятнадцять премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 40 тисяч гривень кожна.

Просимо до 28 січня 2015 року подати наукові праці на здобуття  премій з урахуванням Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених, розробленої Комітетом з Держаних премій України в галузі науки і техніки (далі – Комітет).

На здобуття премій представляються наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

У конкурсі на здобуття премій можуть брати участь наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, інженерно-технічні працівники  наукових  установ,   вищих  навчальних   закладів  (далі – організації), що належать до сфери управління Міністерства .

Колектив претендентів на здобуття премії не може перевищувати чотирьох осіб. Вік осіб, які претендують на здобуття премій, не може перевищувати 35 років станом на 1 березня 2015 року.

До розгляду не приймаються наукові праці, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород. До складу колективу претендентів не включаються особи, удостоєні за цю працю  державної нагороди, або включені у 2015 році до іншого колективу претендентів на здобуття державної нагороди.

Премії повторно не присуджуються.

Нижче наведено загальні вимоги до оформлення документів  та  праць на здобуття премій.

Документи – том 1  і опис праці – том  2  подаються у 2-х примірниках. Крім того, один примірник 1-го та 2-го томів зберігаються в організації, що  висувала працю на премію.

Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки – 297х210 мм.

На обкладинці кожного тому та реферату обов’язково вказуються:

 • повна назва організації, яка висуває працю;
 • назва праці;
 • прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади.

На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності. Читати далі

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки проводить прийом робіт

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки проводить прийом робіт:

 • на здобуття Державної премії України  в галузі науки і техніки 2014 року – до першого квітня поточного року. Детальніше
 • на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених 2014 року – до першого березня поточного року. Детальніше

Консультації щодо оформлення та прийом робіт здійснюються Секретаріатом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою:

03680, м. Київ-150, вул. Горького, 51, кімната  1212,

телефони: 246-78-19; 246-63-00 (факс).

Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених

Указом Президента України від 12 червня 2000 року № 779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано  щорічні  премії Президента України для молодих вчених.

Щорічні премії Президента України  присуджуються  за видатні досяг-нення в галузі   природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють розвитку науки.

Щороку присуджується 40 премій (з них – п’ятнадцять премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 40 тисяч гривень кожна.

Просимо  до 28 січня 2014 року подати наукові праці на здобуття щорічних премій Президента для молодих вчених з урахуванням   Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених, розробленої Комітетом з Держаних премій України в галузі науки і техніки (далі – Комітет).

На здобуття премій представляються наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

У конкурсі на здобуття премій можуть брати участь наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, інженерно-технічні працівники  наукових  установ,   вищих  навчальних   закладів   Ш-IV рівнів акредитації (далі – організації), що належать до сфери управління МОН України.

Колектив претендентів на здобуття премії не може перевищувати чотирьох осіб. Вік осіб, які претендують на здобуття премій, не може перевищувати 35 років станом на 1 березня 2014 року.

До розгляду не приймаються наукові праці, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород. До складу колективу претендентів не включаються особи, удостоєні за цю працю  державної нагороди, або включені у 2014 році до іншого колективу претендентів на здобуття державної нагороди.

Премії повторно не присуджуються.

Нижче наведено загальні вимоги до оформлення документів  та  праць на здобуття премій.

Документи – том 1  і опис праці – том  2  подаються у 2-х примірниках. Крім того, один примірник 1-го та 2-го томів зберігаються в організації, що  висувала працю на премію.

Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки – 297х210 мм.

На обкладинці кожного тому та реферату обов’язково вказуються:

 • повна назва організації, яка висуває працю;
 • назва праці;
 • прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади.

На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності. Читати далі

Про надання претендентів на призначення стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

МОН України оголошено конкурс про надання претендентів на призначення стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (лист № 6/2-432 від 03.04.13). Стипендії призначаються молодим ученим, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій.

Термін подання документів у відділ аспірантури до 22.04.13.

Всеукраїнська науково-практична on-line конференція, присвячена Дню науки

15-17 травня 2013 р. відбудеться Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки.

Тези доповіді обсягом 2 повні сторінки формату А-4 згідно вимог до оформлення тез підготувати до 1 квітня 2013 р. (Див. «Інформаційне повідомлення»).

Про атестацію наукової роботи стипендіатів, подання кандидатур на призначення стипендій КМУ для молодих учених

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 16 серпня 1994 р. № 560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених» просимо до 10 березня 2013 року:

I. Провести  атестацію  наукової  роботи  стипендіатів  та надіслати до Міністерства витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової установи про атестацію наукової роботи стипендіатів та короткий звіт про досягнуті ними  результати.

II. Подати кандидатури на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2013 – 2015 роки.

Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється за місцем їхньої основної  роботи  (навчання)  вченими  (науково-технічними)  радами  вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів  акредитації, наукових установ за письмовою рекомендацією не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодих учених. Рішення про висунення приймається на засіданні вченої (науково-технічної) ради таємним голосуванням за  умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

На  здобуття  стипендій  висуваються молоді вчені, які мають значний науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.

Вищий навчальний заклад  Ш-IV рівнів  акредитації, наукова установа, що  висунув(ла) молодого вченого на здобуття стипендії, надсилає:

1. Мотивоване подання (на бланку вищого навчального закладу, наукової  установи), в  якому  зазначаються  наукові досягнення претендента. Подання підписується керівником та завіряється гербовою печаткою;

2. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів, де зазначається:

 • прізвище, ім’я, по батькові, дата та місяць народження (граничний вік для кандидата в стипендіати – 35 років);
 • повна назва організації, де він працює (навчається);
 • посада (для аспірантів – рік навчання);
 • науковий ступінь та вчена звання.

3. Відомості про напрями наукових досліджень претендента та його науковий доробок, підписані проректором з наукової роботи:

3.1. Напрям наукових досліджень:

 • пріоритетний напрям наукових досліджень відповідно до Закону України   «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
 • пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942;
 • пріоритетний тематичний напрям вищого навчального закладу або наукової установи згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 № 535;
 • напрям наукових досліджень претендента.

3.2. Науковий доробок  за останні 5 років (у кількісному показнику):

 • монографії: одноосібні, колективні;
 • наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором);
 • наукові статті у фахових виданнях;
 • статті в збірниках матеріалів та тези доповідей;
 • вітчизняні патенти;
 • закордонні патенти та ліцензії;
 • підручники та посібники з грифом Міністерства;
 • підручники та посібники;
 • інша навчально-методична література

3.3.Участь у виконанні НДДКР:

 • за замовленням закордонних установ;
 • за державним замовленням;
 • за госпдоговорами.

4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 років, що відповідає підпункту 3.2., підписаний  проректором з наукової роботи  та  претендентом на здобуття стипендії.

5. Копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 5 років.

6. Рекомендації двох докторів наук, підписи докторів наук завіряються.

7. Відомості про платіжні реквізити вищого навчального закладу, наукової установи в Державні казначейській службі України для перерахунку стипендії, підписані головним бухгалтером вищого навчального закладу, наукової установи.

Документи подаються у двох примірниках. Кожен примірник брошурується в окремій теці. На лицьовому боці теки – надпис: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, назва вищого навчального закладу, наукової установи, прізвище, ім’я,  по батькові,  на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Документи претендентів, які не пройшли конкурс, збереженню та поверненню не підлягають.

Просимо своєчасно повідомляти Міністерство та Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки про:

 • звільнення з роботи стипендіатів;  досягнення стипендіатами  35-річного віку (разом з листом надсилається витяг з рішення вченої ради щодо припинення виплати стипендії)
 • нові банківські реквізити вищих навчальних закладів.

Інформуємо, що  відповідно   до  постанови  Кабінету Міністрів України від  19 вересня 2012 р. № 872 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» щомісячний розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених з 1 січня 2013 року встановлено у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна.

Директор департаменту наукової діяльності  та  ліцензування

О.В. Якименко