Оголошується набір слухачів на довготермінові підготовчі курси ЖДТУ

Оголошується набір слухачів на довготермінові підготовчі курси ЖДТУ з математики, української мови та літератури, історії України, біології, фізики, хімії, географії та іноземної мови. На курсах здійснюється підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та проводяться консультації зі вступу у вищі навчальні заклади України.За результатами підсумкової атестації слухачі підготовчих курсів мають можливість додатково отримати до 20 балів, які зараховуються при вступі на навчання до ЖДТУ для здобуття ОКР “бакалавр” за технічними та природничими напрямами підготовки.Підготовка здійснюється для жителів міста Житомира, міст і сіл Житомирської області та інших областей України.Початок занять з 1 жовтня 2013 року.Запис на підготовчі курси ЖДТУ проводиться за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська 103, кімната 100. Телефон (0412) 24-14-27, (067) 411-32-95.

День відкритих дверей

Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ) 28 вересня 2013 року на 11 годину запрошує випускників шкіл, їх батьків та всіх бажаючих відвідати день відкритих дверей. У програмі – виступи керівництва університету з інформацією про вступ до вищого навчального закладу та проведення тренувального тестування ЗНО з математики.Адреса ЖДТУ: м. Житомир, вул. Чуднівська 103.Телефон (0412) 24-14-27, (067) 411-32-95. Інтернет адреса: ztu.edu.ua

ЖДТУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Житомирський державний технологічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Посада Кількість одиниць Вимоги
Кафедра гуманітарних і соціальних наук
Професор 1
Доцент 5
Старший викладач 3
Викладач 1
Кафедра економіки підприємства
Професор 3
Доцент 5
Старший викладач 4
Асистент 1
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування
Професор 1
Доцент 3
Старший викладач 1
Асистент 1
Кафедра УП та ЕП
Професор 1
Доцент 6
Старший викладач 1
Кафедра економічної теорії та загальноекономічної підготовки
Професор 1
Старший викладач 2
Кафедра обліку і аудиту
Професор 3 Д.е.н., спец. “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економ. діяльності)
Доцент 5 К.е.н., спец. “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економ. діяльності)
Асистент 2 Магістр, напрям підготовки “Облік і аудит”
Кафедра бухгалтерського обліку та аналізу за видами економічної діяльності
Професор 1 Д.е.н., проф. спец. “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економ. діяльності)
Доцент 1 Д.е.н., доц. спец. “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економ. діяльності)
Доцент 1 К.е.н., доц. спец. “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (за видами економ. діяльності)
Старший викладач 1 Магістр, напрям підготовки “Філологія”, спец. Польська мова
Асистент 1 Спеціаліст, магістр, напрям підготовки “Філологія”, спец. Англійська мова
Асистент 1 Спеціаліст, магістр, напрям підготовки “Філологія”, спец. Польська мова
Кафедра фінансів і кредиту
Професор 2 Д.е.н., проф. спец. “Фінанси і кредит”
Доцент 3 К.е.н., доц. спец. “Фінанси і кредит”
Старший викладач 1 К.е.н., спец. “Фінанси і кредит”
Кафедра АУТП та КТ
Професор 1
Доцент 6
Старший викладач 2
Асистент 1
Кафедра КСУ та А
Доцент 5
Старший викладач 1
Кафедра РТ РЕА та Т
Професор 1
Доцент 4
Старший викладач 3
Кафедра П ЗС
Професор 1
Доцент 5
Старший викладач 2
Асистент 4
Кафедра І та КМ
Доцент 2
Старший викладач 2
Асистент 1
Кафедра фізичного виховання та спорту
Старший викладач 4 (спец. спортивні ігри)
Викладач 1 (спец. дзюдо)
Кафедра ТМ
Професор 1 (д.т.н., проф.)
Доцент 3 (к.т.н,доц.)
Асистент 1
Кафедра МРВ та С
Професор 2
Доцент 2 (к.т.н.)
Старший викладач 2
Кафедра загально інженерних дисциплін
Професор 1 Д.т.н., спец. з динаміки міцності
Старший викладач 3
Асистент 1
Кафедра фізики
Професор 1
Доцент 1
Асистент 2
Кафедра А та АГ
Професор 1
Доцент 3
Старший викладач 1
Кафедра РРКК ім. проф. Бакка М.Т.
Професор 1
Доцент 7
Старший викладач 5
Кафедра маркшейдерії
Професор 1 (д.т.н., проф., спец. маркшейдерія)
Доцент 3 (к.т.н., доц., спец. маркшейдерія)
Старший викладач 4
Асистент 1
Кафедра екології
Професор 1
Доцент 4
Старший викладач 1
Кафедра природничих наук
Доцент 1
Старший викладач 1
Асистент 1
Кафедра іноземних мов
Старший викладач 5
Доцент 1
Викладач 1

Документи приймаються протягом місяця з дати опублікування оголошення в засобах масової інформації.

Проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок

Відповідно до вимог Положення про проведення Міністерством конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться вищими навчальними закладами та науковими установами за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2006 та № 1196/13070, з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності прикладних досліджень і розробок та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 р. № 472

Н А К А З У Ю:

 1. Провести перший етап конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (далі – Конкурс), виконання яких розпочнеться у 2014 році за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 2201040 до 15 червня 2013 р.
 2. Створити комісію з конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок у складі:
  Голова – Олійник Оксана Вікторівна, д.е.н., професор,
  заступник – Євдокимов Віктор Валерійович, д.е.н., професор,
  Панішев Анатолій Васильович, д.т.н., професор,
  Москвін Павло Петрович, д.ф.-м.н., професор,
  Безвесільна Олена Миколаївна, д.т.н., професор,
  Манойлов В’ячеслав Пилипович, д.т.н., професор,
  Коваль Валерій Олександрович, д.ф.-м.н., професор,
  Полонський Леонід Григорович,

  Рудзінський Володимир Васильович,

  д.т.н., професор,

  д.т.н., професор,

  Петрук Олександр Михайлович,

  Краснов Володимир Павлович,

  Вінічук Михайло Маркович,

  Райковська Галина Олексіївна,

  д.е.н., професор,

  д.с.-г.н., професор,

  д.б.н., професор,

  д.пед.н., професор,

  Муляр Володимир Ілліч, д.філос.н., професор,
  Тарасюк Галина Миколаївна, д.е.н., професор,
  Чижевська Людмила Віталіївна, д.е.н., професор,
  секретар – Горкуша Людмила Єреміївна науковий співробітник
 3. Сформувати тематику наукових досліджень і розробок відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2012-2015 роки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 № 535 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.04.2012 № 472.
 4. При проведенні першого етапу Конкурсу спрямовувати тематику наукових досліджень і розробок на отримання наукових результатів конкурентоспроможних на світовому ринку та їх практичне застосування у навчальний процес, соціальну сферу, виробництво з метою ефективного використання бюджетних коштів.
 5. Завідувачам кафедр, керівникам наукових шкіл підготувати комплексні міжвузівські проекти, виконання яких заплановано Міністерством розпочати у 2014 р. за рахунок коштів державного бюджету.
 6. Керівникам наукових проектів до 15 червня 2013 р. представити проекти на конкурсний відбір у науково-дослідний сектор, каб. 211 секретарю комісії Горкуші Л.Є. Форму проекту отримати у каб. № 211.

Ректор університету
П.П. Мельничук

 

Проект наказу вносить перший проректор
О.В. Олійник

nakaz-150-zstu

ЖДТУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Конкурс на заміщення вакантних посад

Житомирський державний технологічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

завідувачів кафедр: економічної теорії та загальноекономічної підготовки (доктор економічних наук), обліку і аудиту (доктор економічних наук), бухгалтерського обліку та аналізу за видами економічної діяльності (доктор економічних наук), технологій машинобудування (доктор технічних наук), металорізальних верстатів та систем (доктор технічних наук), загально-інженерних дисциплін (доктор технічних або педагогічних наук), автомобілів та автомобільного господарства (доктор технічних наук), комп`ютеризованих систем управління і автоматики (доктор технічних наук), економіки підприємства (доктор економічних наук), радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій (доктор технічних наук).

Документи приймаються протягом місяця (30 днів) з дня опублікування оголошення.

Повну інформацію про умови конкурсу можна отримати у відділі кадрів університету (тел. 241-425).

Навчання/стажування за кордоном за програмою Міністерство освіти і науки України

Презентація відділу міжнародного співробітництва

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 р. (http://mon.gov.ua/ua//activity/study-abroad)

Впродовж найближчого часу відділом міжнародних зв’язків буде проведено презентацію, щодо особливостей участі в даному конкурсі. Слідкуйте за оголошеннями на сайті університету.

Нормативні документи:

За матеріалами сайту МОН України

Презентація відділу міжнародного співробітництва

20 грудня об 11:00 в ауд. 248 відділом міжнародних зв’язків буде проведено презентацію щодо особливостей отримання стипендій для навчання в магістратурі, аспірантурі/докторантурі та наукового стажування за програмами міжнародних освітніх та наукових фондів для економічних спеціальностей.

Запрошуються  аспіранти/докторанти, викладачі.