Круглий стіл зі стейкхолдерами з обговорення ОПП «Прикладна лінгвістика»

Shares

Злагоджена співпраця усіх зацікавлених сторін освітнього процесу з підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців є запорукою успіху функціонування освітніх програм у ЗВО. Зокрема, стейкхолдери освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика» спеціальності 035 «Філологія» мали змогу обговорити перспективи розвитку програми під час Круглого столу 10 червня 2024 року.

Під час зустрічі роботодавці, викладачі, студенти, адміністрація ознайомилися з проектами ОПП освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр», висловили свої бачення, коментарі, зауваження та пропозиції щодо

  • актуальних дисциплін для вивчення, їхнього змістового наповнення;
  • можливості формувати напрям професійної діяльності через вибіркові дисципліни;
  • додаткові знання, уміння та навички, що висувають роботодавці до сучасних фахівців-філологів;
  • посади, які можуть обіймати прикладні лінгвісти в компаніях різного профілю тощо.

У зустрічі взяли участь студенти-прикладні лінгвісти усіх років навчання, професорсько-викладацький склад кафедри та бізнес-партнери кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики:

  • Вікторія Хромова, директор ГО «Центр молодіжних ініціатив «Джинджер»
  • Христина Кушнерчук та Олександра Скаковська, HR BP ТОВ «Візевен Європа»
  • Ярослав Бондарук, Product Manager SPD Technology
  • Олександр Куліков, комерційний директор перекладацької агенції “Грейт”
  • Наталя Крушинська, фахівець із сертифікації відділу якості ІП «Євроголд Індестріз Лтд»

Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики висловлює щиру вдячність своїм бізнес-партнерам за виявлений інтерес, приділений час, підтримку та критичне прочитання освітньо-професійної програми та високо цінує висловлені рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

/** * */