Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Житомирської політехніки

Shares

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту», статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Житомирської політехніки від «11» червня 2021 р. № 42/нр та з метою зайняття посади директора Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка», з 01 липня 2021 року оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка».

Прийом документів для участі в конкурсі здійснюється з 01 липня 2021 року по 30 липня 2021 року.

Найменування і місцезнаходження закладу освіти Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, буд. 103).
Найменування посади та умови оплати праці Директор закладу загальної середньої освіти, посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (14-18 тарифний розряд).

Надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково- педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну  загальну середню освіту».
Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1)   заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2)   автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3)   копія паспорта громадянина України;

4)   копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

5)   документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6)   копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

7)   довідка про відсутність судимості;

8)   довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9)   мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *