Відкрита зустріч з експертною групою

Shares
У зв’язку з проведенням акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Розумний транспорт та міська логістика” другого (магістерського) рівня вищої освіти 18 жовтня 2021 року о 16:10 відбудеться відкрита зустріч із експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Запрошуються усі бажаючі!

Продовжувати читання Відкрита зустріч з експертною групою

Чемпіонати Житомирської області з бадмінтону відбулися на базі Житомирської політехніки

Shares

Протягом першої половини жовтня у Державному університету “Житомирська політехніка” було проведено серію змагань з бадмінтону, у яких взяли участь спортсмени різних вікових груп та рівня. Продовжувати читання Чемпіонати Житомирської області з бадмінтону відбулися на базі Житомирської політехніки

Запис на вибіркові навчальні дисципліни для вивчення у 2021-2022 навчальному році

Shares

До уваги студентів 2-4 курсів освітнього ступеня “бакалавр” та 2 курсу  освітнього ступеня “молодший бакалавр”!

Протягом 17-19 серпня 2021 року відбуватиметься запис на навчальні дисципліни вільного вибору для вивчення у І та ІІ семестрах 2021-2022  навчального року.

Перелік, анотації вибіркових навчальних дисциплін та електронна форма для вибору розміщена в електронних кабінетах.

Продовжувати читання Запис на вибіркові навчальні дисципліни для вивчення у 2021-2022 навчальному році

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Житомирської політехніки

Shares

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту», статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Житомирської політехніки від «11» червня 2021 р. № 42/нр та з метою зайняття посади директора Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка», з 01 липня 2021 року оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка».

Прийом документів для участі в конкурсі здійснюється з 01 липня 2021 року по 30 липня 2021 року.

Найменування і місцезнаходження закладу освіти Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, буд. 103).
Найменування посади та умови оплати праці Директор закладу загальної середньої освіти, посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (14-18 тарифний розряд).

Надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково- педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну  загальну середню освіту».
Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1)   заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2)   автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3)   копія паспорта громадянина України;

4)   копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

5)   документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6)   копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

7)   довідка про відсутність судимості;

8)   довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9)   мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Відкрита зустріч з експертною групою

Shares
У зв’язку з проведенням акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми “Публічне управління та адміністрування” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 18 травня 2021 року відбудеться відкрита зустріч із експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Запрошуються усі бажаючі!

Продовжувати читання Відкрита зустріч з експертною групою

Відкрита зустріч з експертною групою

Shares
У зв’язку з проведенням акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 24 березня 2021 року відбудеться відкрита зустріч із експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Запрошуються усі бажаючі!

Продовжувати читання Відкрита зустріч з експертною групою

Громадське обговорення освітньо-професійної програми “Розумний транспорт та міська логістика”

Shares

До уваги студентів, викладачів, роботодавців та усіх заціакавлених сторін. На Освітньому порталі Житомирської політехніки розміщено проєкт освітньо-професійної програми “Розумний транспорт та міська логістика” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

З проєктом освітньо-професійної програми можна ознайомитися за посиланням.

З навчальними планами та робочими програмами навчальних дисциплін можна ознайомитись на сторінці.

Зауваження та рекомендації щодо освітньо-професійної програми Ви можете надіслати на електронну адресу випускової кафедри: begerskiy@gmail.com.