Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Редакційно-видавничим відділом ЖДТУ видано:

modern-fiz-him-mopkСоболевський Р.В., Левицький В.Г., Стріха В.А., Коробійчук В.В. „Сучасні фізико-хімічні методи обробки природного каменю” : навчальний посібник

У навчальному посібнику розглянуто фізичну суть фізико-хімічних методів обробки природного каменю, їх переваги і недоліки, напрями використання, технологію процесу обробки ,а також описане сучасне вітчизняне й іноземне обладнання та матеріали для обробки каменю цими способами.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями та спеціалізаціями, пов’язаними з каменеобробною промисловістю.

 

technical-zasobi-automaticБезвесільна О.М., Коробійчук І.В. „Технічні засоби автоматизації”: підручник

У підручнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань технічних засобів автоматизації (ТЗА). Надано методику та приклади розрахунків ТЗА, відповідні навчальні програми розрахунків у ТЗА для цифрових ЕОМ, а також відомості про практичне застосування ТЗА і нові напрямки у галузі розробки та вдосконалення ТЗА, Акцент зроблено на сучасні найбільш досконалі різновиди ТЗА, які практично не описані у технічній літературі. Наведено методику та приклад розрахунків ТЗА. Досліджено можливості практичного застосування і нові напрями у галузі розробки і удосконалення ТЗА.

Призначено для студентів, аспірантів, докторантів приладобудівних спеціальностей та спеціальностей з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій вищих навчальних закладів, а також для фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій приладобудівного профілю.

 

bo-zabezpechennya-ebpБоримська К.П. „Бухгалтерський облік в системі забезпечення економічної безпеки підприємства: проблеми методології й організації” : монографія

Монографію присвячено теоретико-методологічним та організаційно-методичним засадам облікового забезпечення економічної безпеки підприємства в інформаційному суспільстві. Окрему увагу приділено обґрунтуванню концепції інтегрованого облікового забезпечення системи економічної безпеки підприємства для цілей управління в реалізації інвестиційних рішень. На основі даної концепції розроблено методологічні засади удосконалення бухгалтерського обліку витрат на інвестиційні проекти та операції з похідними фінансовими інструментами.

Видання призначено для докторантів, аспірантів,, магістрантів, наукових співробітників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів ,які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку та управління економічною безпекою суб’єктів господарювання.

 

people-capital-ukraineЛюдський капітал України: демографічні передумови та соціально-економічні чинники формування : кол. монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Мельничука Д.П.

У монографії викладено результати наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам нагромадження та продуктивного використання людського капіталу. Значна увага приділяється визначенню пріоритетів та конкретизації важелів модернізації сфери соціально-трудових відносин, системи освіти та професійної підготовки, уточненню курсу демографічної, соціальної та економічної політики України.

Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців з управління персоналом та економіки праці, а також усім, хто цікавиться проблемами управління людським капіталом.

 

automatic-elektroprivodКоробійчук І.В., Конишев В.С. „Автоматизований електропривод” : навчальний посібник

Викладена теорія і практика сучасних систем автоматизованого керування електроприводами – від релейно-контакторних до цифрових систем керування електроприводами. Розглянуті системи керування з різними типами двигунів: асинхронними, синхронними, постійного струму, кроковими і вентильними. Наведено опис елементів і пристроїв схем керування, розглянуті та замкнуті схеми електроприводів з двигунами постійного та змінного струму. Викладені питання застосування електроприводів в системах автоматизації технологічних процесів.

Видання призначено для студентів галузі знань „автоматика та управління” вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для аспірантів, педагогічних працівників та науковців, практичних фахівців.

 

upravlinnya-fed-bankivЛисенок О.В. „Управління фінансово-економічною діяльністю банків: теорія, методологія, практика : монографія

Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем управління фінансово-економічною діяльністю банків у період 2005–2013 рр. Розглянуто методологічні засади створення системи управління фінансами та комплексного процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків. Аналітичні моделі та прийоми адаптовані до умов діяльності вітчизняних банків та спрямовані на підвищення ефективності процесу здійснення фінансово-економічної діяльності банківських установ. Автором розроблено пропозиції з оцінки соціально-економічної ефективності банків.

Рекомендовано для магістрів, аспірантів, докторантів та осіб, що цікавляться проблемами фінансово-економічної діяльності банків.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *