Запрошуємо взяти участь у ІV Всеукраїнському науково-практичному семінарі: «Правова політика України: історія та сучасність»

Shares

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у ІV Всеукраїнському науково- практичному семінарі: «Правова політика України: історія та сучасність», який відбудеться 6 жовтня 2023 року в Державному університеті «Житомирська політехніка» (кафедра права та правоохоронної діяльності).

Співорганізатори заходу: Державний торговельно-економічний університет (кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу), ЗВО «Університет Короля Данила» (кафедра права та публічного управління)

Метою семінару є: обговорення й пошук шляхів вирішення актуальних проблем в розвитку права України. На Семінар запрошуються науковці, практичні працівники та студенти ЗВО незалежно від форми власності.

Форма проведення: заочна (з частковим обговоренням за допомогою технологій відео-конференц зв’язку, час буде повідомлено пізніше на електронну пошту, з якої надсилалися тези).

Безпосередньою темою обговорення цього року буде: «Правова ідеологія. Правове виховання. Правнича допомога. Правовий всеобуч»

Мова симпозіуму: українська чи англійська.

Для участі в роботі Семінару необхідно надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 2 жовтня 2023 року (включно!) тези доповіді. Студенти допускаються до участі в семінарі за умови надсилання тез їх доповіді з електронної пошти їх керівника, що забезпечує ідентифікацію (наприклад, корпоративна пошта чи підпис).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача. Наприклад: Коваль_Тези.

Електронна адреса: fpup_kvs@ztu.edu.ua

Видання матеріалів семінару:

Електронний варіант тез доповідей в форматі pdf буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення Семінару.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

1. Матеріали повинні бути представлені українською чи англійською мовою.
2. Обсяг тез не повинен перевищувати 5 сторінок зі списком використаних джерел.
3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5, перший рядок – 1.
4. Загальна схема побудови тез:
– прізвище та ініціали автора, навчальний заклад, відомості про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, посада), установа, місто – у правому верхньому кутку (без скорочень);
– назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.
5. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
6. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису. https://drive.google.com/file/d/1nvn6qugHFKDlZKeevaFhFFW5SWJjNvqy/view
Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін, не розглядаються.

Організаційний внесок є добровільним. Всі кошти будуть перераховані на підтримку одного з підрозділів ЗСУ.
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/78Bc6Lm6nt
Номер картки банки: 5375 4112 0853 3377

Контактна особа: Павліченко Ірина Миколаївна – заступник завідувача кафедри права та правоохоронної діяльності, тел. 067 335 10 91

Запрошення за посиланням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

/** * */