Круглий стіл зі здобувачами вищої освіти – стейкхолдерами освітньо-наукової програми «Гірництво» третього рівня вищої освіти

Shares

10 червня 2022 року кафедрами маркшейдерії та розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. був організований круглий стіл для обговорення освітньо-наукової програми «Гірництво» третього рівня вищої освіти зі здобувачами наукового ступеня, які навчаються за цією програмою.

У зустрічі взяли участь представники робочої групи з розробки освітньо-наукової програми «Гірництво» третього рівня вищої освіти, гарант ОПП, завідувачі випускових кафедр та здобувачі кваліфікації «Доктор філософії в галузі гірничих наук» 1-3 курсів.

Під час круглого столу член робочої групи, декан ГЕФ Володимир Котенко розповів аспірантам про особливості студентоцентрованого підходу у навчанні та про важливість врахування думки здобувачів вищої освіти при оновленні освітніх програм та змісту окремих освітніх компонент.

Гарант освітньої програми Валентин Коробійчук ознайомив майбутніх докторів філософії в галузі гірничих наук з існуючим порядком створення та перегляду освітніх програм, переліком компетентостей, результатів навчання та освітніх компонент даної програми, а також про можливі шляхи впливу стейкхолдерів на їх оновлення і покращення. Він також розповів про перспективи подальшого розвитку програми. Також говорилось про важливість участі аспірантів у анонімних анкетуваннях та опитуваннях, можливість подання їх листів та рецензій, відгуків та побажань, що допоможуть вдосконалити як освітню програму вцілому, так і окремі її компоненти.

Аспіранти, в свою чергу, поділилися своїми враженнями від навчання за освітньою програмою, зокрема і під час дистанційного навчання, та висловили свої думки щодо можливих шляхів покращення освітнього процесу. Вони також висловили низку побажань щодо покращення змісту деяких освітніх компонент.

Дякуємо всім учасникам круглого столу за плідну зустріч, результати якої позитивно вплинуть на подальше покращення освітньо-професійної програми «Гірництво» початкового рівня вищої освіти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

/** * */