У ЖДТУ на конференції «Технічні науки на сучасному етапі» обговорювали дослідження у галузі машинобудування

Shares

У Житомирському державному технологічному університету 10 травня відбулась Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих вчених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі» присвячена Дню науки в секціях «Обробка матеріалів у машинобудуванні» та «Машинобудування».

Мета конференції  – апробація результатів оригінальних теоретичних та практичних досліджень, а також обмін досвідом студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених ЖДТУ.

Відкриття секції «Обробка матеріалів у машинобудуванні» конференції розпочалось зі вступного слова зав. кафедри технологій машинобудування д.т.н., проф. Полонського Л.Г., також виступив керівник ‒ к.т.н., доц. Юмашев В.Є., який представив усіх членів президії та побажав успішної роботи.

В секції «Обробка матеріалів у машинобудуванні» брали участь студенти факультету інженерної механіки ЖДТУ груп ТМ-133, ТМ-132м, молоді вчені ‒ к.т.н., доц. Балицька Н.О., асистент Штегін О.О., асп. Кулікова О.І.

В ході роботи секції були обговорені питання, що стосуються нових інструментів та матеріалів.

Підсумовуючи роботу секції, зав. кафедри технологій машинобудування д.т.н., проф. Полонський Л.Г. побажав студентам розширювати коло наукових пошуків, активніше  брали  участь у наукових заходах.

Відкриття секції «Машинобудування» конференції розпочалось зі вступного слова д.т.н., проф. Мельничука П.П., котрий наголосив на ключовій ролі науково-технічної творчості молоді у розвитку нашого університету, регіону і країни в цілому.

У роботі секції «Машинобудування» взяли участь студенти групи ОХБ-9, аспіранти Отаманський В.В. та Соловйов А.В., к.т.н. Мельник О.Л., к.т.н. Громовий О.А., к.т.н. Сєров В.В.

В ході роботи конференції було заслухано та обговорено ряд доповідей, котрі розкривають ряд важливих питань, а саме:

– Вивчення параметрів роботи металорізальних верстатів і систем з метою встановлення впливу режимно-конструктивних параметрів на якість роботи та розробка підходів, що покликані підвищити якість, точність та економічність обробки.
– Розробка енергоощадливих технологій та технічних засобів у виробництві будівельних матеріалів, котрі реалізовані через розробку обладнання в якому ефективно поєднані механічні та фізико-механічної процеси обробки сировинних матеріалів.

Підсумовуючи роботу секції д.т.н., проф. Мельничук П.П. та к.т.н., доц. Сєров В.В. підкреслили практичний характер більшості розробок, акцентували увагу на напрямках подальшої роботи та важливості діалогу між молодими та досвідченими науковцями, котрий приносить вагомі науково-технічні результати.

Д.т.н., проф. Мельничук П.П. побажав студентам повністю реалізувати свій потужний науково-технічний потенціал шляхом наукового пізнання явищ, процесів, технологій та розробки ефективних, сучасних технічних систем.

 

Прес-служба Житомирського державного технологічного університету

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

/** * */