Нові видання редакційно-видавничого відділу

Shares

Редакційно-видавничим відділом ЖДТУ видано:

1„Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві”: навчальний посібник

Навчальний посібник висвітлює особливості організації і ведення бухгалтерського обліку у сільськогосподарських підприємствах. Розділи навчального посібника присвячені питанням бухгалтерського обліку біологічних активів, земельних ділянок і виробництва сільськогосподарських підприємств. Розкрито особливості звітності та оподаткування сільськогосподарських підприємств, а також систему внутрішнього контролю у них.

Друге видання посібника перероблене і доповнене з урахуванням змін у законодавстві та досвіду викладання навчальної дисципліни.

 

2Панченко І.А. „Бухгалтерський облік прибутку в умовах трансформації підходів до системи управління: концептуальні засади: монографія

Монографію присвячено теоретико-методологічним та організаційно-методичним засадам бухгалтерського обліку формування, розподілу та використання прибутку в умовах трансформації підходів до системи управління. Окрему увагу приділено проблемним питанням формування обліково-аналітичного забезпечення ризик-орієнтованого управління прибутком. Розроблено методологічно засади удосконалення бухгалтерського обліку формування, розподілу та використання прибутку з врахуванням ризику та інформаційних запитів користувачів облікової інформації.

 

3„Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави: монографія

У монографії проаналізовані теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування та використання людського капіталу за сучасних умов господарювання. Значна увага приділяється проблемам і перспективам управління людським капіталом на макро- та мікроекономічному рівнях в контексті пріоритетів становлення соціально орієнтованої держави.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *