Презентація програми Європейської Комісій – «Еразмус Мундус»

Shares

21 жовтня об 11.00 в ауд. 248 Відбудеться презентація програми Європейської Комісій – «Еразмус Мундус» щодо отримання стипендії для навчання в магістратурі, аспірантурі та наукового стажування в університетах країн ЄС.

Запрошуються студенти старших курсів та викладачі, які володіють англійською та/або іншою іноземною мовою.

 

Конференція “Економічна стратегія розвитку підприємств: регіональні аспекти”

Shares

4-5 листопада 2010 р. в Житомирському державному технологічному університет на базі Факультету економіки та менеджменту відбудеться Міжвузівська науково-практична конференція “Економічна стратегія розвитку підприємств: регіональні аспекти”.

Мета конференції: обговорення актуальних проблем економіко-правового розвитку підприємства, перспектив забезпечення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів при налагодженій системі менеджменту та маркетингу, управління трудовим потенціалом при вирішенні соціально-економічних проблем підприємства, розробка теоретичних підходів та вироблення практичних рекомендацій щодо стратегій формування та підтримки сталого розвитку підприємств регіону за участю держави.

Робочі секції конференції:

 • Секція 1. Економічний розвиток підприємств в транзитивній економіці
 • Секція 2. Сучасні проблеми та перспективи розвитку маркетингу та менеджменту
 • Секція 3. Управління людськими ресурсами в підприємницькій діяльності
 • Секція 4. Макроекономічне регулювання економічних процесів підприємства.

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

Обговорення Постанови Кабінету Міністрів України №796 від 27 серпня 2010 року

Shares

12 жовтня відбулася зустріч керівництва університету з представниками студентського самоврядування. Основна тема зустрічі – обговорення Постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

У зустрічі взяли участь ректор університету проф. Мельничук П.П., перший проректор доц. Олійник О.В., помічник ректора з економічних питань Дмитренко З.В., декани факультетів, голова профспілки студентів Кончаковський А.П., студентський ректор Сладковська А., студентські декани.

Представники адміністрації університету наголосили, що прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності» викликане вимогою часу. Цей нормативний акт прийнято Урядом на заміну документу, що діяв з 1997 року. Новий перелік платних послуг враховує зміни у законодавстві, що відбулись протягом десятиліття, конкретизує та узгоджує з іншими нормативним актами платну діяльності у сфері освіти, узагальнює та регламентує всі види платних послуг, які можуть надавати навчальні заклади в рамках правового поля. Так, перелік містить новий розділ щодо послуг у сфері науки та науково-технічної діяльності, вперше з’явилось положення, що дозволяє навчальним закладам виробляти та реалізовувати власну продукцію громадського харчування, розширює та робить доступними для всіх бажаючих доступ до бібліотечних фондів та інтернет-ресурсів навчальних закладів, також введено в правові рамки видання та розповсюдження навчальними закладами навчальної літератури, створеної власними силами.

Голова студентської профспілки наголосив, що прийнятою постановою визначено перелік послуг, що надаватимуться навчальними закладами діям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа на безоплатній основі.

Щодо вартості платних послуг роз’яснення надала помічник ректора з економічних питань.

Постановою КМУ від 27.08.2010 р. №796 затверджений перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами. Виходячи зі свого кадрового забезпечення, матеріальної бази, фінансового становища кожен навчальний заклад самостійно вирішує які саме платні послуги він буде надавати.

Надання платних послуг університетом здійснюється відповідно до Положення про надання платних послуг, затвердженого ректором. Керівник закладу затверджує ціни на кожний вид платних послуг. Вартість платної послуги розраховується на підставі спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки від 27.10.1997 року №383/239/131 “Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами”.

Згідно з Постановою №796 Додаткові освітні послуги надаються за проведення занять, консультацій, курсів, гуртків, факультативів понад обсяги встановлені навчальними планами університету або у поза навчальний час.

В розрахунок вартості додаткових платних послуг включаються:

 • витрати на оплату праці;
 • внески на соціальні заходи (на державне соціальне страхування, державне пенсійне страхування тощо);
 • матеріальні витрати, у тому числі на придбання матеріалів, інструменту, енергоносіїв, тощо;
 • знос основних фондів, що використовуються для надання послуг.

Згідно з ст.64 Закону України “Про вищу освіту” розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між ВНЗ та особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг. Розмір плати не може змінюватися протягом усього строку навчання. Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками. Оплата здійснюється через банки з яким ВНЗ заключив договори на обслуговування (Ощадбанк, Приватбанк) на підставі рахунків, які надаються студентам планово-фінансовим відділом університету. На сьогоднішній день Житомирським державним технологічним університетом надаються платні послуги, які були передбачені Постановою КМУ від 20.01.1998 року №38 і відповідають пп. 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11 Постанови №796.

Про надання платних послуг відповідно до п.п. 1.8, 1.14, 1.22 наказ в університеті відсутній, тобто вищевказані послуги університетом не надаються.

Студентський ректор відзначила, що студентське самоврядування у прямому значенні цього слова є посередником між викладачами та студентами починаючи з першого курсу. Студентське самоврядування контролює питання щодо оплати додаткових послуг. Відповідно, наші студенти спокійно реагують на цю Постанову.

Інтернет-портал “Єдине освітнє інформаційне вікно України”

Shares

На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2010 року створено Інтернет-портал «Єдине освітнє інформаційне вікно України».

Єдине освітнє інформаційне вікно України – перший в Україні онлайн-ресурс, що має на меті об’єднати всіх людей, задіяних і зацікавлених в освітянському житті нашої держави. Викладачів та студентів, вчителів та школярів, батьків та дітей, кожного, хто прагне здобувати знання, і всіх без винятку посадовців Міністерства освіти та науки. На сторінках порталу Ви зможете знайти вичерпну інформацію, що стосується освітньої галузі.

Конференція “Нові концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічних змін”

Shares

14-16 жовтня 2010 р. в Житомирському державному технологічному університеті на базі Обліково-фінансового факультету відбудеться ІХ-ої Міжнародна наукова конференція “Нові концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічних змін“. Метою конференції є узагальнення світових тенденцій розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічних змін і аналізу можливості їх використання в удосконаленні національної системи бухгалтерського обліку в Україні.

Робочі секції конференції:

 1. Міжнародна інтеграція у питаннях вирішення сучасних проблем бухгалтерського обліку, аналізу і контролю.
 2. Економічний аналіз в умовах інституційних змін.
 3. Бухгалтерський облік як інструмент забезпечення соціальної і екологічної безпеки в умовах економічних змін.
 4. Трансакційні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.
 5. Бухгалтерське відображення, аналіз і контроль людського та інтелектуального капіталу.
 6. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль якості продукції.
 7. Сучасні концепції теорії бухгалтерського обліку.

Робочі мови конференції: російська, українська, англійська, польська, болгарська, чеська.

Презентація програми Німецької Служби Академічних Обмінів

Shares

30 вересня об 11:30 в ауд. 248 відбудеться презентація Німецької Служби Академічних Обмінів – DAAD щодо особливостей отримання стипендій для навчання в магістратурі, аспірантурі/докторантурі та наукового стажування в ВНЗ Німеччини.

Запрошуються студенти старших курсів, аспіранти/докторанти, викладачі, які володіють німецькою та/або англійською мовами.

Презентація відділу міжнародного співробітництва

Shares

23 вересня об 11:00 в ауд. 248 відбудеться презентація відділу міжнародного співробітництва щодо особливостей отримання стипендій для навчання в магістратурі, аспірантурі/докторантурі та наукового стажування за програмами міжнародних освітніх та наукових фондів.

Запрошуються студенти старших курсів, аспіранти/докторанти, викладачі.

Оголошується набір на підготовчі курси

Shares

Житомирський державний технологічний університет оголошує набір на курси з метою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики, історії України, фізики, географії, іноземної мови, біології, хімії. » Дізнатись більше

День відкритих дверей

Shares

Житомирський державний технологічний університет 2 жовтня 2010 року на 11 годину запрошує випускників шкіл, їх батьків та всіх бажаючих відвідати День відкритих дверей. У програмі – виступи керівництва університету з інформацією про вступ до вищого навчального закладу та набір слухачів на підготовчі курси з метою підготовки їх до зовнішнього незалежного оцінювання.

/** * */