XI Всеукраїнська молодіжна науково-технічна конференція

Shares

Шановні колеги!

Житомирський державний технологічний університет спільно з провідними навчальними закладами та організаціями України, Росії, Білорусі та Сербії запрошує Вас взяти участь у віртуальній науково-технічній конференції «Процеси механічної обробки, верстати та інструмент».

Тематика доповідей конференції:

 1. Сучасні процеси механічної обробки матеріалів.
 2. Конструювання і дослідження верстатних систем та іншого технологічного обладнання.
 3. Інструменти та інструментальне виробництво.

Для ухвалення рішення про включення представників вашого навчального закладу до складу учасників конференції та своєчасної публікації доповідей необхідно до 10 вересня 2011 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь, доповідь, файл доповіді (електронний варіант) у будь який спосіб.

Статті учасників конференції будуть опубліковані до початку конференції у «Віснику ЖДТУ» та збірнику праць ЖДТУ «Процеси механічної обробки в машинобудуванні».

Вимоги до оформлення матеріалу див. додаток 1. Також пропонуємо Вам ознайомитись з текстом запрошення та проспектом.

Організаційний внесок для покриття витрат на організацію конференції та публікацію матеріалів – 500 грн.

Оплата здійснюється готівкою в касі ЖДТУ в день прибуття на конференцію.

Адреса оргкомітету:

Кафедра технології машинобудування і конструювання технічних систем,
ЖДТУ,
вул. Чуднівська, 103,
10005, м. Житомир-5.
Тел.: + 38(0412) 22-69-19
Полонський Леонід Григорович
Факс: + 38 (0412) 241422.
E-mail: pol@ztu.edu.ua.

Урочисте вручення студентських квитків

Shares

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в урочистому врученні студентських квитків, яке відбудеться у Житомирському державному технологічному університеті 31 серпня 2011 року об 11:00.

Запрошення на роботу від Університету Ву Хан Фан Джи Китайської Народної Республіки

Shares

Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого має давні договірні стосунки з вищими навчальними закладами Китайської народної республіки.

Ву Хан Фан Джи університет м. Ву Хан запрошує на тимчасову роботу терміном на рік чи пів року кандидатів наук або докторів наук, які мають наукові напрацювання за такими напрямками: природничі науки, хімія, фізика та інші сфері, які мають відношення до будь-якого промислового виробництва.

Зарплата в рік становитиме приблизно 200 000 юанів (30 000 доларів США). Графік роботи можна скласти так, що весь річний об’єм роботи виконати за 6 місяців.

Учасники цього проекту не будуть викладати у ВУЗі, а займатимуться лише науковою роботою.

Знання китайської або англійської мови – не обов’язкове.

Вимоги до претендентів: вік не старше 55 років.

Необхідно подати такі документи:

 1. Копію диплома;
 2. Копію паспорта;
 3. Довідку з вищого навчального закладу про працевлаштування;
 4. Копію свідоцтв про наукові винаходи, наукові статті та інше;
 5. Інформацію про наукові дослідження, якими керував або в яких брав участь претендент;
 6. Копія грамот, нагород або інших відзнак.

Документи подаються до Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 6А.

Контактна особа – Саух Ольга Вікторівна, тел. 286-10-21; 284-72-72.

Навчально-ознайомчий візит до Університету науки і технології “Гірничо-металургійна Академія”

Shares

Протягом 4-9 червня 2011 р. кращі студенти ІІІ курсу гірничо-екологічного факультету під керівництвом викладачів відвідали в рамках навчально-ознайомчого візиту Університет науки і технології “Гірничо-металургійна Академія” м. Краків (Польща).

Під час даного візиту студенти мали можливість познайомитися з особливостями навчання студентів гірничих спеціальностей в Польщі, поспілкуватися з викладачами та студентами. Окрім цього, було організовано ряд екскурсій як за тематичним спрямуванням – на гірничі підприємства, так і загалом – по визначним місцям.

Реалізація даного заходу стала можливою за підтримки адміністрації гірничо-екологічного факультету.

Платні послуги редакційно-видавничого відділу

Shares

З 1 липня 2011 року, згідно з наказом ректора ЖДТУ П.П. Мельничука від 23 червня 2011 року № 280 “Про встановлення розмірів оплати за платні послуги, що надаються редакційно-видавничим відділом Житомирського державного технологічного університету” у копіцентрі на першому поверсі будуть надаватися такі послуги:

№ з/п Назва послуги Одиниця виміру Вартість послуги з ПДВ, грн.
1. Ксерокопіювання (формат А4) 1 сторінка 0,35
2. Лазерний друк (формат А4) 1 сторінка 0,40
3. Тиражування (формат А3) 1 сторінка 3,50
4. Брошурування на пластикові пружини
№ 10
№ 12,5
№ 16
1 екземпляр 3,20
3,40
3,75
5. Ламінування 1 аркуш 6,00
6. Копіювання файлів та записування інформації на електронні носії замовника 1 хвилина 0,25

Урочисте вручення дипломів випускникам ЖДТУ

Shares

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в урочистому врученні дипломів випускникам за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” і “магістр”, яке відбудеться у Житомирському державному технологічному університеті 02 липня 2011 р. о 10:00.

Центр післядипломної освіти оголошує набір на 2011/2012 навчальний рік

Shares

Центр післядипломної освіти

оголошує набір на 2011/2012 навчальний рік

для отримання другої вищої освіти за заочною формою навчання

з наступних спеціальностей:

Назва спеціальності Вартість навчання за місяць, грн.
1. 7.050201 «Менеджмент організацій» 544.00
2. 7.050106 «Облік і аудит» 280.00
3. 7.050107 «Економіка підприємства» 280.00
4. 7.050403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» 480.00

Строк навчання2,5 роки.

Термін навчання – з 1 вересня 2011 року по 31 січня 2014 року.

Документи, необхідні для вступу:

 1. Копія диплому про вищу освіту, завірена нотаріусом
 2. Копія додатку до диплому про вищу освіту, завірена нотаріусом
 3. 2 фото розміром 3х4 см
 4. Медична довідка форма 086-у
 5. Копія паспорта (перша сторінка, друга та сторінка з реєстрацією)
 6. Копія ідентифікаційного коду
 7. Папка картонна на зав’язках
 8. 2 конверти, 2 файли
 9. Заява-анкета, договір оформлюються при подачі документів.

Строк подачі документів – з 1 липня 2011 р. по 30 серпня 2011 р.

Телефон для довідок: +38 (0412) 24-19-49

 

Центр післядипломної освіти

оголошує набір на 2011/2012 навчальний рік

студентів ЖДТУ ІV курсу денної форми навчання

для отримання другої вищої освіти за паралельною формою навчання

з наступних спеціальностей:

Назва спеціальності Вартість навчання за місяць, грн.
1. 7.050201 «Менеджмент організацій» 300.00
2. 7.050106 «Облік і аудит» 300.00
3. 7.050107 «Економіка підприємства» 280.00

Строк навчання2,5 роки.

Термін навчання – з 1 вересня 2011 року по 31 січня 2014 року.

Документи, необхідні для вступу:

 1. 2 фото розміром 3х4 см
 2. Копія паспорта (перша сторінка, друга та сторінка з реєстрацією)
 3. Копія ідентифікаційного коду
 4. Папка картонна на зав’язках
 5. 2 конверти, 2 файли
 6. Заява-анкета, договір оформлюються при подачі документів.

Зарахування до Центру проводиться без вступних іспитів за рейтингом.

Строк подачі документів – з 1 липня 2011 р. по 30 серпня 2011 р.

Телефон для довідок: +38 (0412) 24-19-49

Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2011–2012 навчальний рік

Shares

Житомирський державний технологічний університет

оголошує

конкурсний прийом до аспірантури та докторантури  на 2011–2012 навчальний рік за науковими спеціальностями:

ДОКТОРАНТУРА

08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Докторантура має лише одну форму навчання – з відривом від виробництва. Термін навчання в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові  прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

1) коштів:

 • Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищим навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 • заяву установленої форми з письмовою згодою наукового консультанта від ЖДТУ;
 • особисту анкету установленої форми;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 2 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома;
 • копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступником особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються  докторантом особисто в десятиденний  термін після зарахування до докторантури.

Документи для вступу до докторантури приймаються з 1 червня до 15 вересня поточного року у відділ аспірантури і докторантури.

За довідками звертатись за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, Житомирський державний технологічний університет, відділ аспірантури (кімн. № 211), тел. 24-37-89.

Взаємозобов’язання докторанта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне завершення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури та відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин докторант може бути відрахованим з докторантури.

Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в докторантурі згідно із законодавством України.

Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевищує трьох років.

АСПІРАНТУРА

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

03.00.16 Екологія

05.02.08 Технологія машинобудування

05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи

05.13.03 Системи та процеси керування

05.13.07 Автоматизація процесів керування

05.15.01 Маркшейдерія

05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка

05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

1) коштів:

 • Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищим навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 • заяву установленої форми з письмовою згодою передбачуваного наукового керівника від ЖДТУ;
 • анкету аспіранта установленої форми;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності). Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медичну довідку  про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 2 фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) з копією витягу із заліково-екзаменаційних відомостей з оцінками;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів). В такому випадку вступники звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури;
 • ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Документи для вступу до аспірантури приймаються з 1 червня до 15 вересня у відділ аспірантури і докторантури.

Вступні іспити до аспірантури проводяться на очну та заочну форми навчання. Вступники складають вступні іспити з 01 жовтня до 05 листопада:

 • за спеціальністю (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності);
 • з філософії;
 • іноземної мови на вибір (англійської, німецької, французької);

Допуск до вступних випробувань до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Взаємозобов’язання університету та аспіранта, який навчається за державним замовленням, визначаються в угоді, яку аспірант підписує з університетом протягом першого місяця навчання. Підставою для підписання угоди є направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в аспірантурі згідно із законодавством України.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ:

АСПІРАНТУРА

Зарахування до аспірантури проводиться на конкурсній основі на підставі результатів вступних іспитів на очну та заочну форми навчання з 1 грудня наказом ректора університету.

ДОКТОРАНТУРА

Відповідна кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

В окремих випадках вчена рада університету може встановлювати термін навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі диференційовано – від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету. Зарахування до докторантури відбувається з 1 грудня.

За довідками звертатись за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, Житомирський державний технологічний університет, відділ аспірантури (кімн. № 211), тел. 24-37-89.

Навчальні візити до Польщі

Shares

Восени 2011 року відбудуться традиційні навчальні візити до Польщі (Study Tours to Poland), організовані Польсько-Американським фондом свободи, фондом “Боруссiя”, Колегією Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського та Фондом “Освіта для демократії”.

Суть візитів – надихнути їхніх учасників бути свідомими громадянами з активною життєвою позицією. Метою Study Tours to Poland є ознайомлення з польським студентським, науковим і громадським середовищем. Візити мають показати, чим живуть молоді, активні поляки, що вони організовують і можуть запропонувати іншим. Програма візитів включає лекції з цікавими людьми на теми Польщі, її сусідів, Європейського Союзу тощо, але не передбачає регулярних занять і лекцій у навчальних закладах, а самі візити не мають спеціалізації та не несуть характеру наукового стажування. Запрошуємо на сайт програми www.studytours.pl.

У програмах візитів, серед іншого:

 • лекції ректорів і відомих професорів польських вузів;
 • зустрічі з лідерами публічного життя Польщі, цікавими людьми, що впливають на громадське життя в країні, а також міністрами та членами уряду, журналістами та публіцистами найбільших газет і журналів;
 • зустрічі, дебати та дискусії, що нададуть можливість обміну поглядами та думками на суспільні справи, співробітництво Польщі з сусідніми країнами;
 • відвідування публічних установ й інститутів, зокрема, візити в польський парламент, міністерства, державні установи, а також органи місцевого самоврядування: зустрічі з мерами приймаючих міст (Битів, Глівіце, Косьцежина, Краків, Люблін, Лодзь, Гданськ, Гдиня, Новий Сонч, Ольштин, Пултуск, Щецин, Варшава, Вроцлав), місцевими депутатами;
 • зустрічі з журналістами, візити в редакції газет і журналів, відвідування радіостанцій і телебачення;
 • знайомство з функціонуванням польської економіки в умовах вільного ринку;
 • презентація досвіду польської трансформації;
 • зустрічі в студентському середовищі – з органами самоврядування студентів, студентськими товариствами та братствами, а також із представниками академічних громад – керівництвом вузів, професорами, знайомство з організаційним і культурним життям вищих навчальних закладів.

Особлива увага приділяється знайомству з неурядовим сектором і його роллю в житті суспільства.

До участі в відборі на візити запрошуються активні студенти початкових курсів із України, Бєларусі та Російської Федерації (тільки з Брянської, Калінінградської, Ленінградської, Новгородської областей і Санкт-Петербурга) в віці 18-21 років (яким не виповнилося 22 років до 15 червня 2011 року), які відзначаються успіхами в науковій і громадській діяльності та не брали раніше участі в візитах. Знання польської мови не є умовою участі в візитах, також не вимагається знання іншої, наприклад, англійської мови.

Для участі в відборі необхідно підготувати та надіслати виключно на nabor2011@studytours.pl до 15 червня 2011 року з індивідуальної (!) адреси електронної пошти:

 • заповнену аплікаційну форму;
 • зіскановані або сфотографовані додатки у файлах формату pdf, jpg або Word (ілюстрації, вставлені в Word): рекомендаційний лист, закордонний паспорт (сторінки з особистими даними, фото), залікова книжка (сторінки з оцінками за останній рік навчання, копія яких має бути завірена деканатом навчального закладу) або атестат про повну середню освіту (тільки для студентів І курсу), заява про неучасть у попередніх візитах (заповнена за зразком).

Аплікаційна форма має бути заповнена на комп’ютері рідною мовою кандидата (українською, білоруською або російською), повинна містити відповіді на всі запитання. Бажано повністю розкривати такі відомості, що нададуть можливість якнайкраще провести оцінювання та відбір учасників, наприклад, час роботи в громадській (іншій) організації, роль і внесок у її розвиткові, особисті досягнення. Якщо кандидат на момент подання заявки оформлює закордонний паспорт, то в рубриці “Номер та серія закордонного паспорта” йому потрібно вказати тільки дату отримання паспорта (важливо не вписувати номер “внутрішнього” паспорта). У рубриці “Телефон” можна вказувати всі ті номера, за якими доступний кандидат – домашній, мобільний тощо. У рубриці “e-mail” слід вказати індивідуальну (!) адресу електронної пошти.

Рекомендаційний лист має бути набраний на комп’ютері чи написаний друкованими літерами на окремому аркуші та надати такі відомості:

 • посада чи функції того, хто рекомендує (викладач, працедавець, керівник, лідер громадської чи політичної організації тощо);
 • коли й у зв’язку з чим той, хто рекомендує, познайомився з рекомендованою особою;
 • опис умінь, досвіду тощо рекомендованої особи.

Рекомендаційний лист не може бути наданий близькими і членами родини.

Всім файлам слід надати імена виключно латинськими літерами, використовуючи власні місто та прізвище за прикладом:

kharkiv_ivanenko_zajavka
kharkiv_ivanenko_dodatky

Всі документи (заповнена аплікаційна форма, всі додатки) необхідно надсилати виключно одним повідомленням з індивідуальної (!) електронної поштової скриньки. У темі повідомлення обов’язково треба вказати власні місто, прізвище та номер закордонного паспорта (якщо кандидат на момент подання заявки оформлює закордонний паспорт – номер останнього, природно, не вказується) латинськими літерами за прикладом:

kharkiv_ivanenko_МР 1827151

Організатори прохають не надсилати власні заявки кілька разів. Після отримання ними заявки тим, хто надсилає, надходить автоматичне підтвердження про отримання документів, тому важливо використовувати індивідуальну (!) адресу електронної пошти. Якщо таке підтвердження не надходить, треба зв’язатися з організаторами – офісом фонду “Боруссія” – за borussia@studytours.pl. Важливо, що автоматичне підтвердження з технічних причин не надходить на адреси поштовому сервісу mail.ru (mail.ru, list.ru, bk.ru, inbox.ru).

Участь у візитах безкоштовна. Організатори забезпечують відібраним і запрошеним учасникам проживання, харчування, компенсацію вартості проїзду тощо. Візити відбуватимуться восени 2011 року тривалістю 12 днів групами по 10-11 осіб у Гданську, Вроцлаві, Варшаві, Любліні, Лодзі, Свентохловіце, Кракові, Новому Сончі, Познані чи Щецині (за вибором і рішенням організаторів).

Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді готовий у м. Харкові надати відповідні рекомендації молодим людям, з діяльністю яких він знайомий.

За більш докладною інформацією можна звертатися до координаторки Study Tours to Poland для студентів Єви Романовської за +48 510 535916 та borussia@studytours.pl або до офісу візитів у Варшаві за +48 22 6357251, факсом +48 22 6354006 і адресою:

ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

Для довідки. Навчальні візити до Польщі (Study Tours to Poland), які спрямовані на дві групи адресатів – професіоналів і студентів, засновані в рамках Програми RITA в 2004 році. Їхнім теперішнім головним організатором є Колегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського, а координатором Study Tours to Poland для студентів – фонд “Боруссiя”. Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді надає оголошення з запрошенням на навчальні візити до Польщі (Study Tours to Poland) вже більше 4 років, зокрема, на осінні відбори протягом 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 і 2011 рр.

/** * */