Результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2011/2012 н.р.

24 студенти університету взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2011/2012 н.р,  7  з них стали призерами.

Участь студентів університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2011/2012 н.р.

 

Всього учасників конкурсу від ЖДТУ Переможці
Інститут обліку і фінансів 2 1
Факультет економіки та менеджменту 8 5
Гірничо-екологічний факультет 2 0
Факультет інженерної механіки 3 1
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій 9 0

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Факультет, група
1 Буханевич Анна Андріївна
Диплом за І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Економіка підприємства і управління виробництвом
ФЕМ
гр. ЕП-30
2 Локтіонова Наталя Ігорівна
Диплом І ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
ІОФ
гр. ОАМ-17
3 Сироїд Євгеній Сергійович
Диплом ІІ ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі наук “Обробка матеріалів у машинобудуванні
ФІМ
гр. ТМ-121м
4 Мазур Юлія Олександрівна
Диплом ІІ ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу “Легка промисловість
ФЕМ
гр. ЕПМ-9
5 Дідківський Сергій Анатолійович
Диплом за ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Економіка підприємства і управління виробництвом
ФЕМ
гр. ЕП-30к
6 Мельниченко Оксана Юріївна
Диплом за ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Економіка підприємства і управління виробництвом
ФЕМ
гр. ЕП-28
7 Таргонська Наталія Олександрівна
Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей “Маркетинг, управління персоналом і економіка праці
ФЕМ
гр. УП-9

 

Участь студентів університету у
міжнародних та всеукраїнських конкурсах

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Факультет, група
1 Сокєріна Аліна Ігорівна
Диплом за I місце на Міжнародному конкурсі  дипломних робіт зі страхування в номінації “Страхова гра” (Казахстан, грудень 2011 р.)
ІОФ
гр. ФК-12
2 Прес Сергій Геннадійович
Диплом за наукову роботу “Аудит операцій, спрямованих на соціальний захист працюючих”, що увійшла до збірника кращих наукових робіт VI Всеукраїнського конкурсу наукових робіт серед студентської молоді
ІОФ
гр. ОА-60

Результати Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012 н.р

62 студенти університету взяли участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012 н.р, 10 з них стали призерами.

Участь студентів університету у Всеукраїнській студентській олімпіаді 2011-2012 н.р.

 

Всього учасників олімпіади від ЖДТУ Переможці
Інститут обліку і фінансів 10 1
Факультет економіки та менеджменту 13 2
Гірничо-екологічний факультет 12 3
Факультет інженерної механіки 9 1
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій 18 3

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Факультет, група
1 Воробей Сергій Валерійович
Диплом за ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами
ФІКТ
гр. АТ-15м
2 Лєтошко Ольга Ігорівна
Диплом за ІІІ місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ФІКТ
гр. АТ-16
3 Григорчук Олександр Вікторович
Диплом ІІІ ступеня переможцю II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Металорізальні верстати та системи
ФІМ
гр. ТМ-124
4 Шевчук Анна Миколаївна
Диплом за ІІІ місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
ГЕФ
гр. ЕО-21
5 Захарченко Катерина Василівна
Диплом ІIІ ступеня за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Розробка родовищ корисних копалин
ГЕФ
гр. РР-28
6 Яковець Ганна Юріївна
Диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Облік і аудит
ІОФ
гр. ОАМ-17
7 Топчій Любов Іванівна
Диплом ІIІ ступеня за ІІІ місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Економіка підприємства
ФЕМ
гр. ЕП-28
8 Балковська Варвара Віталіївна
Диплом ІIІ ступеня за участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Економіка природокористування
ФЕМ
гр. ЕП-30к
9 Орлов Роман Володимирович
Грамота Всеукраїнської студентської математичної олімпіади 2012 року за ІІ місце в групі технологічних ВНЗів
ФІКТ
гр. ПІ-37
10 Мануйлов Олег Сергійович
Грамота за  3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з геології серед студентів негеологічних спеціальностей
ГЕФ
гр. РР-28

 

Студенти, які взяли участь у II етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 н.р. та отримали відзнаки та подяки:

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Факультет, група
1 Кирилюк Любов Леонідівна
Грамота за оригінальне вирішення ситуативних завдань Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Маркетинг
ФЕМ
гр. МО-47
2 Пашко Альона Андріївна
Грамота за ІІ місце у II турі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Політологія” за оригінальне вирішення наукової проблеми
ГЕФ
гр. ГГ15
3 Ващенко Наталія Вікторівна
Диплом IV ступеня за перемогу у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Фінансовий менеджмент
ІОФ
гр. ФКМ-1
4 Пуцик Людмила Петрівна
Грамота за зайняте 5 місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Економіка природокористування
ФЕМ
гр. ЕП-30
5 Солодчук Олена Анатоліївна
Диплом за зайняте 6 місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Статистика
ІОФ
гр. ОА-67
6 Дажук Олександр Іванович
Грамота за активну участь і досягнуті результати у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Деталі машин та основи конструювання
ФІМ
гр. ТМ-127

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Н.А. Остап’юк „Розвиток теорії та методології облікового відображення інфляційних процесів” : монографіяН.А. Остап’юк „Розвиток теорії та методології облікового відображення інфляційних процесів” : монографія

Монографію присвячено розробці теорії та методології бухгалтерського обліку наслідків зміни вартості грошової одиниці в економіці з метою побудови єдиного економічного інформаційного простору для управління господарською діяльністю як на рівні держави, так і окремого підприємства. Окрему увагу приділено питанням відповідності теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку сучасному рівню розвитку економічних відносин. Розроблено методологію бухгалтерського обліку інфляційних процесів за напрямами їх впливу на майно, зобов’язання та капітал підприємства. Окреслено напрями розвитку нормативного забезпечення з метою побудови єдиної системи облікового відображення наслідків інфляції в господарській діяльності.

 

О.М. Безвесільна „Дослідження нової презиційної інерціальної навігаційної системи при авіаційних гравіметричних вимірюваннях” : монографіяО.М. Безвесільна „Дослідження нової презиційної інерціальної навігаційної системи при авіаційних гравіметричних вимірюваннях” : монографія

У монографії висвітлено: основні фундаментальні теоретичні та практичні дослідження нової інерціальної навігаційної системи (НС), що використовується при вимірюваннях гравітаційних аномалій авіаційною гравіметричною системою (АГС); відомості про практичне застосування НС; нові напрямки у галузі розробки та удосконалення НС; відповідні програми та алгоритми.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Майстер-клас за тематикою «Інженерія програмних продуктів для iPhone, iPad, Windows Phone7, Blackberry, Android»

18 квітня 2012 року в ЖДТУ проведено майстер-клас за тематикою «Інженерія програмних продуктів для iPhone, iPad, Windows Phone7, Blackberry, Android».

Організатори заходу: факультет інформаційно-комп’ютерних технологій спільно з  провідними спеціалістами Житомирської філії фірми QAP ­­- лідера в сфері розробки програмних продуктів для мобільних застосувань.

Мета заходу:

  • орієнтація творчих зусиль студентської молоді на розширення знань у галузі сучасних технологій програмування
  • ознайомлення з тенденціями розвитку сегменту ринку мобільних пристроїв та відповідного програмного забезпечення
  • професійна орієнтація студентів випускних курсів та спеціалізація навчального процесу відповідно сучасним вимогам ринку праці до спеціалістів, що навчаються за напрямом підготовки «Програмна інженерія»

Майстер-клас за тематикою «Інженерія програмних продуктів для iPhone, iPad, Windows Phone7, Blackberry, Android»

Нові видання редакційно-видавничого відділу

Кісєль О.О., Башинський С.І., Редчиць В.С. „Практикум з гірничої геометрії”

У навчальному посібнику розглянуто основні види проекції, які використовуються в гірничий геометрії, викладено основні питання геометризації родовищ корисних копалин, містяться індивідуальні завдання до розрахунково-графічних робіт, вимоги щодо їх оформлення ,а також приклади розв’язання задач.

Посібник розроблений із врахуванням вимог освітньо-професійної програми вищої освіти за напрямом підготовки ”Гірництво” денної та заочної форми навчання.

 

Ткачук Г.Ю. „Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу: сучасний стан та стратегія розвитку”Ткачук Г.Ю. „Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу: сучасний стан та стратегія розвитку”

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних та організаційних аспектів формування конкурентоспроможних малих підприємств агро бізнесу з метою визначення сучасного стану та стратегії розвитку.

 

Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”

У навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з виконання вибухових робіт на кар’єрах. Наведено відомості про сучасні промислові вибухові речовини і засоби підривання, умови їх використання. Дано опис сучасних способів і методів ведення вибухових робіт на кар’єрах при миттєвому та короткосповільненому підриванні, наведено методику та приклади розрахунку вибухових мереж, параметрів подовжених і зосереджених зарядів розпушення та викидання, викладено питання організації, механізації та безпечного ведення вибухових робіт.

 

Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”Євдокимов В.В., Легенчук С.Ф., Грицишен Д.О. „Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель”

Глобалізацій ні перетворення вимагають нового підходу до розвитку бухгалтерського обліку як інструменту подолання негативних соціально-економічних наслідків перших. В таких умовах актуальним стають проблеми пошуку нових концепцій розвитку бухгалтерського обліку, який би забезпечив стійкий розвиток економічних відносин. Якісно новим підходом у розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку в умовах глобалізації є ісламська модель бухгалтерського обліку. Ґрунтовні дослідження в частині теорії, методології та практики бухгалтерського обліку в країнах зони поширення ісламу наведені у монографії.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Навчання/стажування за кордоном за програмою МОНмолодьспорту

6 квітня об 11:30 в ауд. 248 відбудеться презентація програми МОНмолодьспорту щодо особливостей отримання стипендій для навчання в магістратурі, аспірантурі/докторантурі та наукового стажування в провідних зарубіжних ВНЗ.

Запрошуються студенти старших курсів, аспіранти/докторанти, викладачі технічних факультетів.

Відділ міжнародних зв’язків

Привітання переможцю Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Вітаємо переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2011/2012 н.р. у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні» студента 5 курсу ФІМ групи ТМ-121м Сироїда Євгенія Сергійовича та його наукового керівника к.т.н., проф. Лоєва Володимира Юхимовича.

Сироїд Євгеній Сергійович