Лекція «Академічна доброчесність в освітньому процесі та наукових дослідженнях» для магістрів та аспірантів спеціальності 184 «Гірництво»

Shares

Проведено лекцію «Академічна доброчесність в освітньому процесі та наукових дослідженнях» для студентів магістрів та аспірантів 2023 року вступу спеціальності 184 «Гірництво» (освітньо-професійних програм «Маркшейдерська справа», «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» та «Гірництво»)

Дотримання академічної доброчесності для здобувачів освіти – це насамперед самостійне виконання навчальних завдань, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права та надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності та джерела інформації.

З метою формування культури академічної доброчесності у здобувачів вищої освіти першого року навчання з магістерських освітньо- професійних програм «Маркшейдерська справа» та «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» 21 вересня 2023 року керівником Відділу моніторингу та забезпечення якості Житомирської політехніки Ігорем Світлишиним була проведене лекція «Академічна доброчесність в освітньому процесі та наукових дослідженнях».Під час лекції обговорювались наступні питання:
– Основні принципи та значення академічної доброчесності;
– Дотримання норм чинного законодавства;
– Дотримання корпоративної культури;
– Перешкоджання проявам академічної недоброчесності з боку інших осіб;
– Алгоритм дій у випадках порушення академічної доброчесності уповноваженим органам;
– Види відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності;
– Порядок надання достовірної інформації про власну діяльність. Студенти були ознайомлені із документами, які регулюють питання політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності у Державному університеті “Житомирська політехніка” та взяли на себе забов’язання дотримуватись академічної доброчесності та підписують Декларацію про академічну доброчесність.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

/** * */