Реєстрація на МТНК та МКТ при вступі на навчання в магістратуру 2022

Shares

До уваги абітурієнтів, які планують вступати в магістратуру у 2022 році!

З 9.00 27 червня до 18.00 18 липня буде здійснюватися реєстрація на магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) та магістерський комплексний тест (МКТ). Реєстрація відбуватиметься приймальною комісією Державного університету “Житомирська політехніка” в аудиторії 109 або дистанційно.

 Звертаємо увагу!

МТНК є обов’язковим для вступу на навчання в магістратуру за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»!

МКТ є обов’язковими для вступу на навчання в магістратуру за спеціальністю 081 «Право»!

У разі, якщо Ви будете реєструватися особисто в приймальній комісії, Вам необхідно підготувати пакет документів та звернутися в аудиторію 109 університету.

У разі, якщо реєструватися будете дистанційно, виконуйте наступні кроки.

Крок 1. Підготуйте пакет необхідних документів.

  1. Заповнена та підписана вами заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка.

На заяві має бути ваш особистий ПІДПИС! Тобто заява має бути підписана вами!

Зразки для бакалаврів-випускників 2022 року

Зразки для бакалаврів-випускників попередніх років

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти МТНК, МКТ.

  1. Документ, що посвідчує особу.
  2. Облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків).
  3. Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО)
  4. Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках).
  5. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання МКТ/МТНК).

Крок 2. Надішліть на електронну адресу приймальної комісії  Житомирської політехніки vstup@ztu.edu.ua скановані копії або фотокопії вищезазначених реєстраційних документів.

Всі документи мають бути прикріплені окремими файлами!

У темі листа обов’язково необхідно зазначити назву факультету, який закінчуєте та своє прізвище, ім’я, по батькові.

У тексті листа обов’язково необхідно зазначити прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Крок 3. Отримайте відповідь від приймальної комісії та відсканований екзаменаційний листок.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної комісії.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Крок 4. Кабінет вступника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Крок 5. День складання МТНК та МКТ.

Для складання МТНК та МКТ вступник має обов’язково мати при собі:

   • документ, що посвідчує особу (який був використаний ним при реєстрації на МТНК та МКТ)
   • екзаменаційний листок (оригінал з мокрою печаткою приймальної комісії університету або роздрукована сканована копія)
   • запрошення-перепустку (роздруковану з Кабінету вступника).

УСПІХІВ!

Додаткова інформація: 

Телефони: +38 (0412) 24-14-27; +38 (067) 411-32-95
E-mailvstup@ztu.edu.ua, pr_k@ztu.edu.ua, delenash@ukr.net

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

/** * */