Круглий стіл зі здобувачами вищої освіти-стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Гірництво» початкового рівня вищої освіти

Shares

14 червня 2022 року кафедрами маркшейдерії та розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. був організований круглий стіл для обговорення освітньо-професійної програми «Гірництво» початкового рівня вищої освіти зі здобувачами вищої освіти, які навчаються за цією програмою.

У зустрічі взяли участь представники робочої групи з розробки освітньо-професійної програми спеціальності 184 «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво», гарант ОПП, завідувачі випускових кафедр та здобувачі освітнього ступеня «молодший бакалавр» 1 та 2 курсів денної форми навчання.

Під час круглого столу член робочої групи, декан ГЕФ Володимир Котенко розповів студентам про особливості студентоцентрованого підходу у навчанні та про важливість врахування думки здобувачів вищої освіти при оновленні освітніх програм та змісту окремих освітніх компонент.

Гарант освітньої програми Сергій Іськов ознайомив майбутніх молодших бакалаврів з існуючим порядком створення та перегляду освітніх програм, переліком компетентостей, результатів навчання та освітніх компонент даної програми, а також про можливі шляхи впливу стейкхолдерів на їх оновлення і покращення. Він також розповів про результати акредитації освітньої програми «Гірництво», проведено у цьому році, та перспективи подальшого розвитку програми. Також говорилось про важливість участі студентів у анонімних анкетуваннях та опитуваннях, можливість подання їх листів та рецензій, відгуків та побажань, що допоможуть вдосконалити як освітню програму вцілому, так і окремі її компоненти.

Студенти, в свою чергу, поділилися своїми враженнями від навчання за освітньою програмою, зокрема і під час дистанційного навчання, та висловили свої думки щодо можливих шляхів покращення освітнього процесу. Вони також висловили низку побажань щодо покращення змісту деяких освітніх компонент.

Дякуємо всім учасникам круглого столу за плідну зустріч, результати якої позитивно вплинуть на подальше покращення освітньо-професійної програми «Гірництво» початкового рівня вищої освіти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

/** * */