Актуальні питання/відповіді Вступної кампанії 2020 від приймальної комісії Житомирської політехніки

На початку Вступної кампанії у абітурієнтів та їх батьків виникають безліч питань щодо порядку проходження всіх етапів вступу до ЗВО, спеціальностей, документів, предметів ЗНО, пільг тощо. Перелік питань можна продовжувати нескінченно. Фахівці приймальної комісії Державного університету «Житомирська політехніка» узагальнили основні проблемні питання з якими абітурієнти зверталися  по телефону, через соціальні мережі та вкладку «Питання/відповідь» на сайті приймальної комісії університету.

ВИ – випускник школи, коледжу, бакалавр, спеціаліст або магістр? Знаходьте фахові відповіді на запитання, які є актуальними саме для Вас сьогодні!

ПИТАННЯ/ВІДПОВІДЬ

З якою метою створюється електронний кабінет вступника?
Електронні кабінети створюються для можливості подачі заяв на участь в конкурсі до закладів вищої освіти в Україні (на базі повної загальної середньої освіти та освітнього ступеня «бакалавр»). Також кожному зареєстрованому абітурієнту буде доступна можливість отримання інформації про опрацювання поданих заяв та результати конкурсного відбору через свій електронний кабінет.
Яким чином я можу створити електронний кабінет вступника?
Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на веб-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua або, у випадку запровадження такої можливості, на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг за адресою https://diia.gov.ua.
Якщо я самостійно не можу створити електронний кабінет, як мені діяти?
Для допомоги абітурієнтам у реєстрації електронних особистих кабінетів, виборі спеціальності та подання електронних заяв для вступу на обрані спеціальності, при приймальній комісії Житомирської політехніки буде створено Центр інформаційної підтримки абітурієнтів. ЦІПА розпочинає свою роботу з 1 серпня 2020 року, каб. 109 (1 поверх).
Чи можу я подавати заяви на декілька спеціальностей?
Так, при вступі для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» або «магістр» Ви маєте право подавати заяви на декілька спеціальностей.
Чи потрібно подавати оригінали документів при подачі заяви?
Оригінали документів подаються до закладу вищої освіти після оприлюднення списків рекомендованих до зарахування осіб.
Сертифікати яких років можна подавати для вступу?
Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018, 2019 або 2020 році (сертифікати з іноземної мови подаються тільки за 2018 – 2020 рік).

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та фахових вступних випробувань. Для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 281 «Публічне управління та адміністрування» прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) та фахових вступних випробувань. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з за 2017-2020 роки.

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра у 2020 році приймаються результати ЄВІ/ЄФВВ за 2020 рік.

Чи можна вступати на іншу спеціальність, ніж спеціальність попереднього освітнього ступеня?
Так, особа може вступити до Державного університету «Житомирська політехніка» для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста.
Чи потрібно складати додаткові іспити при вступі на інші спеціальності (після коледжу)?
Так, особа може вступити до Державного університету «Житомирська політехніка» для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста.
Чи потрібно складати додаткові іспити при вступі на інші спеціальності для отримання ступеня «магістр»?
Ні, особа може вступити до Державного університету «Житомирська політехніка» для здобуття ступеня магістр на спеціальність відмінну від спеціальності за освітнім ступенем «бакалавр» без складання додаткових випробувань. Для вступу потрібно скласти лише ЄВІ та фахове вступне випробування в університеті.
Як перевірити чи маю я спеціальні умови щодо вступу (пільги)?
Для перевірки наявності спеціальних умов необхідно звернутись до приймальної комісії університету за адресою: вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, каб. 100 (відповідальний секретар).
Які документи потрібно надати для підтвердження статусу учасника бойових дій та дитини учасника бойових дій?
При подачі заяви необхідно надати документи, що підтверджують Ваш статус учасника бойових (копія посвідчення УБД, копія довідки про участь в АТО/ООС). Усі копії засвідчуються за наявності оригіналів.

При подачі заяви дитина може надати документи, що підтверджують Ваш статус учасника бойових (копія посвідчення УБД, копія довідки про участь в АТО/ООС, копія свідоцтва про народження (дитини)). Усі копії засвідчуються за наявності оригіналів.

Чи можу я претендувати на місця за кошти фізичних/юридичних осіб, якщо мною подано заяву на бюджет?
Так, заяви подані на місця державного/регіонального замовлення, автоматично включаються також і до конкурсного відбору за кошти фізичних/юридичних осіб.
Який мінімальний бал сертифікату ЗНО для участі в конкурсі на зарахування?
До участі в конкурсі допускаються особи, які мають бал сертифікату ЗНО 100 і вище.
Які сертифікати необхідні при вступі на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст»?
Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та фахових вступних випробувань. Для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 281 «Публічне управління та адміністрування» прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) та фахових вступних випробувань.
Чи можу я вступати в магістратуру, якщо не складав ЄВІ?
Так. Можна поступати на освітній ступінь «магістр» без ЄВІ у разі, якщо Ви маєте попередній здобутий ступінь освіти «спеціаліст» або «магістр».
Де можна побачити перелік питань/завдань вступних випробувань при вступі на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст»/ «магістр»?
Програми вступних випробувань розміщені за наступним посиланням.
Маю певний перелік сертифікатів ЗНО. Де я можу ознайомитись з переліком конкурсних предметів по кожній спеціальності?
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) розміщений за наступним посиланням.
Як можна дізнатись про основні дати вступної кампанії?
Терміни прийому документів до Житомирської політехніки розміщені за посиланням.
Яким чином подати заяву (паперову або електронну)?
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених випадків, коли заяви подаються тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), квотою для іноземців;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти;
 • у разі подання заяви після завершення строків реєстрації та роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

Якщо я маю спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, яким чином мені реєструвати електронний кабінет?
Особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2017-2020 років (2018-2020 у разі подання сертифіката ЗНО з іноземної мови), необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа).
Якщо я здобув попередній освітній ступінь за державним замовленням, чи можливо здобувати наступний освітній ступіть також за державним замовленням?
Так, Ви маєте право на здобуття наступного освітнього ступеня також за державним замовленням.
Де я можу ознайомитись з вартістю навчання?
З вартістю навчання у 2020 році можна ознайомитися за посиланнями:

Скільки заяв я можу подати на базі повної загальної середньої освіти?
Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення. Кількість поданих заяв на конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
Чи можу я змінити/скасувати пріоритетність поданої заяви?
При зміні чи скасуванні заяви пріоритетність втрачається.
Чи впливає порядок подачі заяв на вибір пріоритету?
Порядок подачі заяв не впливає на вибір пріоритетності.
Чи потрібно вказувати пріоритет в заяві на контракт?
В заяві на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб пріоритетність не вказується.
Я пільговик, коли я маю подати документи, які підтверджують пільги?
Пільги подаються разом з оригіналами документів при реєстрації в університеті для можливості внесення в ЄДЕБО вступника до початку створення ним електронного кабінету.
Чи потрібно нотаріально завіряти копії документів?
Всі копії необхідних документів завіряються в приймальній комісії університету безкоштовно, але за наявності оригіналів.
Чи потрібна медична довідка?
Ні. При вступі до закладів вищої освіти медична довідка непотрібна.
Чи можна вступити з двома сертифікатами ЗНО у Житомирську політехніку, бо один не склав?
Так, абітурієнти мають право поступати з двома сертифікатами ЗНО для здобуття освіти за освітнім ступенем «молодший бакалавр». Перелік спеціальностей (071 «Облік і оподаткування», 081 «Право», 101 «Екологія», 184 «Гірництво») та конкурсних предметів знаходиться за посиланням. Також є можливість навчання на освітньому ступені «бакалавр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», де окрім двох сертифікатів ЗНО передбачається складання творчого конкурсу.
Як дізнатись чи рекомендований я на навчання за державним замовленням?
Списки рекомендованих на навчання на місця державного та регіонального замовлення будуть оприлюднені на сайті приймальної комісії університету, а також в особистому кабінеті вступника.
Чи впливає дата подачі заяви на моє місце в рейтингу?
Ні, дата подачі заяви жодним чином не впливає на Ваше місце в рейтингу.
Де я можу відслідковувати стан подання заяв?
Стан подання заяв Ви можете відслідковувати на сайті приймальної комісії нашого університету або на сторінці Інформаційної системи “Конкурс”.
Чи можна відмовитись від запропонованого бюджетного місця та обрати для навчання іншу спеціальність за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб?
Так, ви можете відмовитись від запропонованого бюджетного місця та обрати для навчання іншу спеціальність за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
Якщо я відмовляюсь від бюджетного місця на одній спеціальності чи запропонують мені «бюджет» за іншою спеціальністю в Житомирській політехніці або іншому ЗВО України (при вступі після школи)?
Ні, рекомендація на навчання за державним замовленням надається за результатом відкритого конкурсу лише на одну із спеціальностей, за якими Ви подавали заяви.
Що робити, якщо ми виявили розбіжності в документах?
У разі розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО з даними у документі про повну загальну середню освіту (ПЗСО, до 2019 року була назва «атестат», з 2019 року – «свідоцтво») і сертифікаті ЗНО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) – неможливо створити електронний кабінет.

Але, якщо Ви будете дуже уважними, і завчасно перевірите написання цих даних у документі про ПЗСО та сертифікаті, зможете подати електронні документи.

Документи про ПЗСО можна перевірити он-лайн на сайті https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/.

Якщо виявили розбіжності – одразу зверніться:

 • якщо в документі про ПЗСО – до школи;
 • якщо в сертифікаті ЗНО – зверніться до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Запитуйте та отримуйте відповіді!

Додаткову інформацію щодо Вступної кампанії 2020 можна отримати в приймальній комісії Державного університету “Житомирська політехніка”:

Адреса:  вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, Україна, 10005
Кабінет: 100 (відповідальний секретар)
Телефони: +38 (0412) 24-14-27; +38 (067) 411-32-95
E-mailpr_k@ztu.edu.ua

#ЦеЖ_Політехніка

2 коментарі до “Актуальні питання/відповіді Вступної кампанії 2020 від приймальної комісії Житомирської політехніки”

  1. Медичний огляд проходити для вступу на спеціальності Житомирської політехніки – не потрібно.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *