Підсумки Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, що присвячена Дню науки

У рамках проведення XIІ Всеукраїнського фестивалю науки і техніки України за ініціативи ректора Житомирського державного технологічного університету доктора економічних наук, професора Віктора Євдокимова та під керівництвом першого проректора Університету доктора економічних наук, професора Олійник Оксани Вікторівни 16 – 18 травня 2018 року проведена Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція.

Співорганізаторами конференції виступили:

 • кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, полковник Кравчук Олег Іванович – заступник начальника Військової академії, м. Одеса, з наукової роботи – начальник науково-організаційного відділення;
 • кандидат військових наук, старший науковий співробітник, полковник Попков Борис Олексійович – заступник начальника Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка з наукової роботи;
 • доктор сільськогосподарських наук, професор Романчук Людмила Донатівна – проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету;
 • доктор економічних наук, професор Савіна Наталія Борисівна – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування;
 • доктор педагогічних наук, професор Сейко Наталія Андріївна – проректор з наукової і міжнародної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У роботі секцій конференції взяли участь 420 студентів, курсантів, аспірантів з 11 закладів вищої освіти України з різних регіонів України.

За допомоги ресурсів мережі Інтернет в on-line режимі учасники конференції змогли довести результати своїх наукових досліджень до наукової спільноти Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ), Житомирського державного університету імені Івана Франка (ЖДУ імені Івана Франка), Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (НТУУ “КПІ ім. Iгоря Сікорського”), Національного університету водного господарства та природокористування, м Рівне (НУВГП), Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ (ВІКНУ), Військової академії, м. Одеса.

Найбільшу зацікавленість викликали доповіді таких молодих науковців:

 • Зузанської Оксани, науковий керівник к.політ.н., доцент Загурська-Антонюк В. Ф., ЖДТУ;
 • Макарчука Ігоря, науковий керівник к.і.н., доцент Білобровець О. М., ЖДУ імені Івана Франка;
 • Гурін Анастасії, науковий керівник  д. філол.н., доцент Юрчук О. О., ЖДУ імені Івана Франка;
 • Хитрич Анни, науковий керівник к.і.н., доцент Кругляк М. Е., ЖДТУ;
 • Свинар Олени, науковий керівник  к. психол. н., підполковник Мась Н. М., ВІКНУ;
 • Войцехівської Юлії, науковий керівник к.психол.н., доцент Портницька Н. Ф., ЖДУ імені Івана Франка;
 • Машковського Владислава, науковий керівник  д.т.н. Дем’янчук Б.О. Військова академія, м. Одеса;
 • Левківського Олександра, науковий керівник д.т.н., професор Кравченко О.П., ЖДТУ;
 • Семененка Романа, Бойченка Сергія, науковий керівник к.т.н., с.н.с. Клименко В. В., Військова академія, м. Одеса;
 • Кравченка Сергія, науковий керівник  к.т.н., доцент Опанасюк Є.Г., ЖДТУ;
 • Піскуна Ігоря, науковий керівник  к.т.н. Башинський С.І., ЖДТУ;
 • Охоти Таїсії, науковий керівник к.т.н., доцент Панасюк А.В., ЖДТУ;
 • Кучерука Мирослава, науковий керівник к.т.н., доцент Стріха В.А., НУВГП, м. Рівне;
 • Довбенюка Дмитра, науковий керівник к.т.н., доцент Стріха В.А., НУВГП, м. Рівне;
 • Вірковського Андрія, науковий керівник к. с-г. н., доцент Борисюк Б.В., ЖНАЕУ;
 • Мандро Юрія, науковий керівник  д.біол.н., професор Вінічук М.М., ЖДТУ;
 • Адаменко Анастасії, Григоришиної Анастасії, Митюк Ольги,  науковий керівник к.е.н., доц. Александрова М.М., ЖДТУ;
 • Бужимського Віктора, науковий керівник к.е.н., доцент Денисюк О.Г., ЖДТУ.
 • Власенко Надії, науковий керівник  к.е.н. Орлова К.Є., ЖДТУ;
 • Рудик Віктрорії, науковий керівник к.е.н., ст. викл. Подлевський А.А., НУВГП;
 • Леон Катерини, науковий керівник Плотнікова М.Ф., к.е.н., доцент, ЖНАЕУ;
 • Бондік Людмили , науковий керівник к.е.н., полковник Сізов А. І., ВІКНУ;
 • Максимчук Надії, науковий керівник к.е.н., доцент Ущаповський Ю.В., ЖДТУ;
 • Кравчука Антона, науковий керівник д.т.н., професор Кирилович В.А., ЖДТУ;
 • Муравської Тетяни, науковий керівник  к.т.н., доцент Підтиченко О.В., ЖДТУ;
 • Жовтан Т.В., науковий керівник  д.пед.н., професор Тулашвілі Ю.Й., НУВГП;
 • Волотовської В.В., науковий керівник  к.т.н., доцент Чепюк Л.О., ЖДТУ;
 • Кульчицького О.Р., науковий керівник  Іщенко О.С., техн. директор ПП «Науково-виробниче підприємство «ПРОМЕКС». Локтікова Т.М., ст. викл. ЖДТУ;
 • Козяра Я.А., наукові керівники к.т.н. Штегін О.О., к.т.н. Коваль А.В., ЖДТУ;
 • Морданя В.О., наукові керівники д.т.н., професор Безвесільна О.М., головний інженер ПАТ «НВО «КЗА» к.т.н. Цірук В.Г.,  НТТУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”.

Організаційний комітет Конференції висловлює вдячність всім її учасникам та бажає здобувачам вищої освіти і молодим ученим творчого натхнення, нових успіхів та досягнень на науковій ниві!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *