Перший проректор ЖДТУ у складі Президії Ради проректорів із наукової роботи ЗВО та директорів НУ МОН України

Перший проректор Житомирського державного технологічного університету д.е.н., проф. Олійник О.В. обрана до складу Президії Ради проректорів із наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ МОН України.

Рада проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти (ЗВО) та директорів наукових установ (НУ) Міністерства освіти і науки України створена з метою забезпечення вирішення стратегічних завдань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ЗВО та НУ як важливого фактору інноваційного розвитку держави.  Рада є постійно діючим дорадчим органом МОН України. Голова Ради і його заступники здійснюють свою діяльність на громадських засадах і представляють різні регіони України.

На Загальних зборах Ради проректорів з наукової роботи ЗВО та директорів НУ МОН України, що відбулися 22.12.2017 р., за участю Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, ухвалено Перелік заходів на 2018 рік. Серед першочергових наступні:

  1. Участь у подальшій імплементації Закону “Про наукову і науково-технічну діяльність” відповідно до Оперативного плану першочергових заходів з реформування вітчизняної науки, які спрямовані на виконання Доручення прем’єр-міністра України і враховуватимуть Рекомендації експертів ЄС за результатами їх аудиту науково-інноваційної системи України.
  2. Участь у підготовці нормативних документів з державної атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, засад формування базового фінансування науки та дослідницьких університетів.
  3. Напрацювання проектів нормативних документів стосовно Типового положення про науково-дослідну частину університету, Положення про наукові та науково-педагогічні школи. Критеріїв статусу та індикаторів результативності роботи ключових державних лабораторій, концепції Центру обладнання та приладів спільного користування МОН України та інших документів, які пов’язані організаційними і фінансовими питаннями наукової (науково-технічної) діяльності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *