ЖДТУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Житомирський державний технологічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Додаткові вимоги до претендентів розміщені на сайті університету ztu.edu.ua.

Документи приймаються з 15 серпня по 10 вересня 2017 року.

Повну інформацію про умови конкурсу можна отримати у відділі кадрів ауд. 208 (тел. 241-425) та на сайті університету.

 

Посада Кількість одиниць Додаткові вимоги
Кафедра гуманітарних і соціальних наук
професор 1 доктор філософських наук, професор, навчальні дисципліни: філософія, філософія науки (для аспірантів), політичні системи та політичний менеджмент
Кафедра економіки та підприємництва
доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», наявність наукових публікацій за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка» (в тому числі в наукометричних базах), досвід науково-педагогічної роботи не менше 10 років
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування
професор 1 доктор економічних наук, професор, наукова спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», наявність публікацій за напрямами підготовки: «Менеджмент» та напрямом підготовки «Туризм» (в тому числі 1 публікація в Scopus), за напрямом наукових досліджень «Ризик-менеджмент» та «Інтеграційні процеси підприємств», досвід практичної діяльності не менше як 10 років
професор 1 базова вища освіта за спеціальністю: «Менеджмент організацій», кваліфікація: «Менеджер-економіст», доктор економічних наук, наукова спеціальність 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз, аудит (за видами економічної діяльності)», професор, досвід практичної роботи не менше як 10 років за фахом
доцент 1 кандидат географічних наук, наукові спеціальності 11.00.02 «Економічна та соціальна географія», 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», доцент, наявність наукових публікацій за напрямом підготовки «Туризм», або доктор економічних наук за науковою спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», досвід науково-практичної роботи не менше 10 років
доцент 1 кандидат економічних наук, наукові спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, наявність наукових публікацій за напрямом підготовки «Туризм» та напрямом підготовки «Менеджмент», 6-ти місячне міжнародне стажування зі спеціальності «Туризм», досвід науково-практичної роботи більше 10 років
доцент 1 базова вища освіта за спеціальністю: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства», кваліфікація: «Менеджер зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджер-економіст», «Магістр з менеджменту», кандидат економічних наук, наукові спеціальності 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК», 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», наявність публікацій за напрямом підготовки «Менеджмент», «Туризм», «Логістика», наявність сертифікату про проходження стажування за дисципліною «Публічне управління та адміністрування», вільне володіння англійською мовою (з наданням документу про освіту)
старший викладач  1 базова вища освіта за спеціальністю: «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація «інженер-економіст», досвід практичної роботи за фахом не менше як 10 років, наявність публікацій за напрямом підготовки «Менеджмент»
асистент  1 базова вища освіта за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», ступінь вищої освіти «Магістр» (диплом з відзнакою), навчання в аспірантурі за програмою підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю 073 «Менеджмент»
Кафедра управління персоналом та економіки праці
старший викладач  1,0 повна вища освіта за спеціальністю, що відповідає спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» (з відзнакою), аспірантура, наявність стажу науково-педагогічної діяльності не менше 1 року
старший викладач 1 наявність наукових публікацій за профілем кафедри; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 12 років
асистент 1 наявність наукових публікацій за профілем кафедри; навчання в аспірантурі
Кафедра обліку і аудиту
професор  2 доктор економічних наук, спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», професор
професор  1 доктор економічних наук, професор
доцент  2 кандидат економічних наук, спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», доцент
старший викладач  1 кандидат економічних наук, «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Кафедра фінансів і кредиту
професор  1 доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», професор або доктор економічних наук, професор за науково-педагогічною спеціальністю, яка відповідає спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (фінанси, оподаткування, банківська справа); не менше 10 наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях
старший викладач  1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», доцент кандидат економічних наук., доцент за науково-педагогічною спеціальністю, яка відповідає спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (фінанси, оподаткування, банківська справа); не менше 10 наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях
викладач  1 вища освіта за спеціальністю, яка відповідає спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (фінанси, оподаткування, банківська справа, фінанси і кредит), не менше 3 наукових статті за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях
Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
професор  1 доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», наявність міжнародної професійної сертифікації
доцент  1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», доцент
доцент  1 кандидат юридичних наук, досвід роботи в правоохоронних органах не менше 10 років
доцент  1 кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «Історія філософії»
доцент  1 доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»
старший викладач  1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
асистент  1 вища економічна або юридична освіта
Кафедра міжнародної економіки
доцент  1 кандидат економічних наук, базова освіта та/ або довгострокове підвищення кваліфікації не раніше ніж у 2014 р. за профілем кафедри, не менше 3 наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, досвід за кордоном польською мовою або знання польської мови не нижче рівня В 1, що підтверджено сертифікатом, міжнародне стажування тривалістю не менше одного місяця
Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
професор  1 доктор технічних наук за спеціальністю 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин», професор кафедри комп’ютеризованих систем управління та автоматики
доцент  1 кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин», повна вища освіта за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка»
старший викладач  1 повна вища освіта за спеціальністю «Системи управління та автоматики» або «Автоматика і телемеханіка»
асистент  2 вища освіта за спеціальністю «Системи управління та автоматики» або «Автоматика і телемеханіка»
Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна
професор  1 доктор технічних наук за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (05.11.03 «Гіроскопи та навігаційні прилади»), професор, наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus – 5 шт.
доцент  1 кандидат технічних наук за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» (05.13.07 «Автоматизація процесів керування»), доцент, наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus – 3 шт.
доцент  1 кандидат технічних наук за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»), доцент, наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus – 3 шт.
професор  1 доктор технічних наук за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (05.11.03 «Гіроскопи та навігаційні прилади»), професор, наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus – 5 шт.
Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій
доцент  1 кандидат технічних наук, доцент, спеціальності «Радіотехніка», «Технології та засоби телекомунікацій», стаж роботи не менше 10 років
старший викладач  1 вища освіта за спеціальностями: «Автоматика і телемеханіка», «Радіотехніка», «Технології та засоби телекомунікацій» та споріднені, бажано кандидат технічних наук, доцент або спеціаліст/магістр зі стажем роботи за спеціальністю не менше 5 років, стаж педагогічної діяльності не менше 5 років
Кафедра інженерії програмного забезпечення
доцент  5 кандидат наук та/або доцент, наукові спеціальності: «Математичне моделювання та обчислювальні методи», «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем», «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень», стаж педагогічної роботи не менше 3 років
старший викладач  6 спеціальність за дипломом про вищу освіту «Інженерія програмного забезпечення», «Програмне забезпечення систем», «Програмне забезпечення автоматизованих систем» або інші пов’язані з інженерією програмного забезпечення, стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
асистент  2 спеціальність за дипломом про вищу освіту «Програмне забезпечення систем» або «Програмне забезпечення автоматизованих систем» або інші, пов’язані з інженерією програмного забезпечення
Кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки
професор  1 доктор технічних наук із спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (01.05.02  «Математичне моделювання та обчислювальні методи»), професор, наявність публікацій та навчально-методичних праць у галузі знань 12 «Інформаційні технології», стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років
доцент  1 кандидат технічних наук із спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (01.05.02  «Математичне моделювання та обчислювальні методи»), доцент, наявність публікацій та навчально-методичних праць у галузі знань 12 «Інформаційні технології», стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років
доцент  1 кандидат технічних наук із спеціальності 124 «Системний аналіз» (01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»), наявність публікацій та навчально-методичних праць у галузі 12 «Інформаційні технології», стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років
доцент  1 кандидат технічних наук із спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» або споріднених спеціальностей), доцент, ступінь вищої освіти за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка», наявність публікацій та навчально-методичних праць у галузі знань 12 «Інформаційні технології», стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років
доцент  1 кандидат технічних наук із спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» або споріднених спеціальностей, доцент, ступінь вищої освіти у галузі знань 172 «Телекомунікації та радіотехніка», наявність публікацій та навчально-методичних праць у галузі знань 12 «Інформаційні технології», стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років
доцент  1 Кандидат технічних наук із спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» (01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи») або 124 «Системний аналіз» (01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень), або 125 «Кібербезпека» (21.05.01 – інформаційна безпека держави), наявність публікацій та навчально-методичних праць у галузі 12 «Інформаційні технології», стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років
доцент  1 доктор педагогічних наук, наявність публікацій та/або навчально-методичних праць, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років
старший викладач  1 спеціаліст/магістр за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» або 123 «Комп’ютерна інженерія», наявність публікацій та навчально-методичних праць у галузі знань 12 «Інформаційні технології», стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років
Кафедра фізичного виховання та спорту
доцент  1 доцент, спеціальність «Фізичне виховання та спорт»
старший викладач  1 вища освіта за спеціальністю «Фізичне виховання та спорт»
викладач 2 вища освіта за спеціальністю «Фізичне виховання та спорт»
Кафедра прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій
професор 1 доктор технічних наук за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», професор кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем
професор 1 доктор технічних наук за спеціальністю 05.28.01 «Історія техніки», професор кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем
доцент 2 кандидат технічних наук за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»
доцент 1 доцент кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем
доцент 1 кандидат технічних наук за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», вища освіта за спеціальністю «Технологія машинобудування» (магістр)
асистент 1 вища освіта за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти»
Кафедра галузевого машинобудування
професор 1 доктор технічних наук, 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», професор
професор 1 доктор педагогічних наук, спеціальність «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», професор
доцент 1 кандидат технічних наук, 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» або 05.14.04 «Промислова теплоенергетика», доцент
доцент 1 кандидат технічних наук, 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», 05.02.01 «Матеріалознавство»
асистент 2 спеціаліст/магістр за спеціальністю «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка», «Автоматизація управління технологічними процесами та виробництвами»
Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім.проф. Бакка М.Т.
доцент 2 кандидат технічних наук з гірничих спеціальностей, звання доцента, cтаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукових та навчально-методичних праць
старший викладач 2 кандидат технічних наук з гірничих спеціальностей або повна вища освіта (спеціаліст/магістр) з гірничих спеціальностей, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукових та навчально-методичних праць
Кафедра маркшейдерії
професор 1 доктор технічних наук з гірничих спеціальностей, доцент, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. не менше 1 виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз
доцент 2 кандидат технічних наук з гірничих спеціальностей, доцент, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. не менше 1 у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз
старший викладач 1 кандидат технічних наук з гірничих спеціальностей або повна вища освіта (магістр/спеціаліст) з гірничих спеціальностей та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукових та навчально-методичних праць
Кафедра екології
доцент 1 кандидат технічних наук зі спеціальності «Екологія», доцент, публікації у фахових виданнях України
асистент 1 спеціаліст/магістр, спеціальність «Екологія»
Кафедра іноземних мов
доцент 1 кандидат  філологічних (пед.) наук, доцент, наявність наукових публікацій у фахових виданнях України
старший викладач 3 фахівець з англійської мови, наявність публікацій, у т.ч. у фахових наукових виданнях України, навчальних і навчально-методичних посібників з профільних навчальних дисциплін
викладач 3 фахівець з англійської мови, наявність наукових та навчально-методичних праць

Один коментар до “ЖДТУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад”

  1. оновлено інформацію по кафедрі управління персоналом та економіки праці

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *