ЖДТУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Житомирський державний технологічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • декана факультету;
  • завідувачів кафедр;
  • науково-педагогічних працівників.

Додаткові вимоги до претендентів розміщені на сайті університету ztu.edu.ua.

 

Документи приймаються з 25 травня по 25 червня 2017 року.

Повну інформацію про умови конкурсу можна отримати у відділі кадрів  ауд. 208 (тел. 241-425) та на сайті університету.

Оплату гарантуємо. Реквізити ЖДТУ: код 05407870, розрахунковий рахунок 35225283000321 в ДКСУ у м. Києві, МФО 820172.

 

Посада Кількість одиниць Додаткові вимоги
Гірничо-екологічний факультет
Декан 1 відповідно до пункту 2 статті 35 Закону України«Про вищу освіту», наукова ступінь і вчене звання: галузь науки 05 «Технічні науки», група спеціальностей 05.15.00 «Розробка родовищ корисних копалин», спеціальності: 05.15.01 «Маркшейдерія», 05.12.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» 21.06.01 «Екологічна безпека»; наявність наукових публікацій, навчальних посібників і підручників за напрямом «Гірництво», міжнародне стажування в рамках програми Erasmus+ «Міжнародна мобільність для навчання і підготовки персоналу», стаж науково-педагогічної діяльності не менше 10 років
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування
Доцент 1 кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, наявність наукових публікацій за напрямком підготовки «Туризм», 6-ти місячне міжнародне стажування зі спеціальності «Туризм», досвід науково-практичної роботи більше 10 років
Доцент 1 кандидат економічних наук, спеціальність 08.10.01 – «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка», доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, наявність підручника з грифом МОН України та навчально-методичних праць зі спеціальності «Менеджмент», досвід науково-практичної роботи більше 10 років
Кафедра управління персоналом та економіки праці
Завідувач 1 відповідно до пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», кандидат економічних наук 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»), доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, член редакційних колегій міжнародних наукових фахових видань (IndexCopernicus), наявність міжнародних наукових публікацій EBSCO, BusinessSourceComplete, Ulrich`sDOAJ, OAJL, IndexCopernicus, ERIHPLUSandAcademicKeys.com, участь у міжнародних проектах (Erasmus+), програмах короткострокових стажувань
Кафедра обліку і аудиту
Доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», доцент, сертифікат «1С: Професіонал» з програми «1С: Бухгалтерія 8», 5 фахових наукових статей
Доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», доцент, 5 фахових наукових статей
Кафедра фінансів і кредиту
Доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», доцент за науково-педагогічною спеціальністю, яка відповідає спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; не менше 10 наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових і/або закордонних фахових виданнях
Кафедра комп’ютеризованих систем управління та автоматики
Завідувач 1 відповідно до пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», доктор технічних наук за спеціальністю 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин», професор кафедри комп’ютеризованих систем управління та автоматики, наявність публікацій наукових статей у виданнях, що входять до науково-метричної бази даних Scopus, за профілем кафедри
Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна
Завідувач 1 відповідно до пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», кандидат технічних наук, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»), повна вища освіта за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами», наявність публікацій наукових статей у виданнях, що входять до науково-метричної бази даних Scopus, за профілем кафедри
Доцент 1 кандидат технічних наук, спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» (01.05.02  «Математичне моделювання та обчислювальні методи»), доцент
Доцент 1 кандидат технічних наук, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»)
Доцент 1 кандидат технічних наук, спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (05.13.07 «Автоматизація процесів керування»), доцент
Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій
Завідувач 1 відповідно до пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», кандидат технічних наук за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи», спеціальність згідно нового переліку 163 «Біомедична інженерія», доцент, стаж педагогічної роботи не менше 10 років, наявність публікацій наукових статей у виданнях, що входять до науково-метричної бази даних Scopus, за профілем кафедри
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Доцент 1 кандидат технічних наук, доцент, за переліком 2016 – 12 “Інформаційні технології”, 121 “Інженерія програмного забезпечення” (01.05.03«Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»)
Доцент 1 кандидат фізико-математичних наук, доцент, за переліком 2016 – 12 “Інформаційні технології”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, (01.05.02«Математичне моделювання та обчислювальні методи»)
Кафедра прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій
Доцент 1 кандидат технічних наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років
Кафедра автомобілів і транспортних технологій
Доцент 1 кандидат технічних наук за спеціальністю «Механіка деформівного тіла, доцент кафедри автомобілів та механіки технічних систем, наявність публікації в науково-метричній базі Scopus
Кафедра галузевого машинобудування
Завідувач 1 відповідно до пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», кандидат або доктор технічних наук за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», доцент
Доцент 1 кандидат технічних наук за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», доцент
Кафедра фізики та вищої математики
Завідувач 1 відповідно до пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», доктор фізико-математичних наук, професор
Кафедра маркшейдерії
Завідувач 1 відповідно до пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», доктор технічних наук за спеціальністю «Маркшейдерія» або «Відкрита розробка родовищ корисних копалин»
Доцент 1 кандидат технічних наук, 05.15.01 «Маркшейдерія», доцент, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, не менше 1 публікації у журналах, що індексуються у міжнародних науко-метричних базах даних
Кафедра екології
Професор 1 доктор біологічних наук, 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» (03.00.16 – Екологія»), професор, наявність публікацій у науко-метричній базі Scopus
Доцент 1 кандидат технічних наук, 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 184 «Гірництво» (05.15.11 –  «Фізичні процеси гірничого виробництва»), доцент, вища освіта за спеціальністю «Хімія», кваліфікація – хімік викладач

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *