ЖДТУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Shares

Житомирський державний технологічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • завідувачів кафедр: економіки підприємства (д.е.н. за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами»), менеджменту організацій і адміністрування (д.е.н. за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами», проф.), комп’ютерної інженерії (к.т.н. за спеціальністю «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»), металорізальних верстатів та систем (д.т.н. за спеціальністю «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», проф.), маркшейдерії (д.т.н. за спеціальністю «Маркшейдерія», проф.);
  • завідувача аспірантурою;
  • науково-педагогічних працівників.

Додаткові вимоги до претендентів розміщені на сайті університету ztu.edu.ua та в ауд. 208.

 

Документи приймаються з 8 серпня по 26 серпня 2016 року.

Повну інформацію про умови конкурсу та додаткові вимоги до претендентів можна отримати у відділі кадрів (тел. 241-425) та на сайті університету ztu.edu.ua.

Оплату гарантуємо. Реквізити ЖДТУ: код 05407870, розрахунковий рахунок 35225283000321 в ДКСУ у м. Києві, МФО 820172.

 

Посада Кількість одиниць Додаткові вимоги
Кафедра гуманітарних і соціальних наук
Викладач 1 вища університетська освіта, спеціальність «Правознавство»
Кафедра економіки підприємства
Завідувач 1 відповідно до пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», доктор економічних наук, «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Професор 1 доктор економічних наук, 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» (08.00.10 «Статистика»), професор
Доцент 1 кандидат економічних наук, 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»), доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук, 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» (08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»), доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук, 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (08.00.04 «Економіка та управління підприємством»), доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук, 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» (08.09.02 «Зайнятість та ринок праці», доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук, 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» (08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності», доцент
Старший викладач 4 спеціаліст/магістр, спеціальність «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Фінанси»,
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування
Завідувач 1 відповідно до пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», доктор економічних наук, 07 «Управління та адміністрування» (08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», професор, досвід науково-практичної діяльності більше 10 років
Доцент 1 кандидат економічних наук,  07 «Управління та адміністрування» спеціальність 08.00.04  – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, досвід науково-практичної роботи більше 8 років
Доцент 1 кандидат економічних наук,  07 «Управління та адміністрування» спеціальність 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, досвід науково-практичної роботи більше 8 років
Доцент 1 кандидат економічних наук,  05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» (08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»), доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, досвід науково-практичної роботи більше 8 років
Доцент 1 кандидат економічних наук,  05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» (08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»), доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, досвід науково-практичної роботи
Асистент 1 спеціаліст/магістр, спеціальність «Менеджмент організацій», досвід науково-педагогічної діяльності більше 3 років
Кафедра управління персоналом та економіки праці
Доцент 1 кандидат історичних наук, 07.00.01 «Історія України», доцент
Доцент 2 кандидат економічних наук, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»
Доцент 1 кандидат економічних наук, 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями», доцент
Асистент 1 магістр зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»
Кафедра економічної теорії та загальноекономічної підготовки
Професор 1 доктор економічних наук, кандидат економічних наук, професор за науково-педагогічною спеціальністю, яка відповідає профілю кафедри, не менше 10 наукових праць за профілем кафедри, не менше 2 навчальних (навчально-методичних) посібників з грифом МОН
Старший викладач 1 повна вища освіта за науково-педагогічною спеціальністю, яка відповідає профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри не менше 10 років
Кафедра обліку і аудиту
Професор 4 доктор економічних наук, «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», професор
Професор 1 доктор економічних наук, професор
Доцент 1 кандидат економічних наук, «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Старший викладач 1 кандидат економічних наук, «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Кафедра бухгалтерського обліку та аналізу за видами економічної діяльності
Професор 1 доктор економічних наук, «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», професор, наявність п’яти наукових статей у рецензованих закордонних або фахових виданнях України
Доцент 2 кандидат економічних наук, «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», доцент, наявність п’яти наукових статей у рецензованих закордонних або фахових виданнях України у сфері економічного аналізу
Доцент 1 кандидат економічних наук, «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», доцент, наявність п’яти наукових статей у рецензованих закордонних або фахових виданнях України у сфері бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності
Асистент 1 спеціаліст/магістр, спеціальність «Облік і аудит», спеціальність за дипломом про вищу освіту «Мова і література (польська)»
Кафедра фінансів і кредиту
Професор 1 доктор економічних наук, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», професор за науково-педагогічною спеціальністю, яка відповідає спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; не менше 10 наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових і/або закордонних фахових виданнях
Доцент 3 кандидат економічних наук, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» або кандидат економічних наук «Управління та адміністрування», доцент за науково-педагогічною спеціальністю, яка відповідає спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; не менше 10 наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових і/або закордонних фахових виданнях
Кафедра міжнародної економіки
Доцент 1 кандидат економічних наук, доцент; знання польської мови на рівні не нижче В2, що підтверджено сертифікатом, виданим Державною Сертифікаційною Комісією з польської мови як іноземної; довгострокове підвищення кваліфікації за профілем кафедри не раніше ніж у 2014 р.; закінчена вища освіта за спеціальністю «Польська мова і література»; закордонне наукове стажування не менше ніж протягом 3 тижнів не раніше ніж у 2014 р., що підтверджено сертифікатом; не менше 5 наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, у т.ч. 1 у виданнях, що індексуються у Scopus
Доцент 1 кандидат економічних наук; довгострокове підвищення кваліфікації за профілем кафедри не раніше ніж у 2014 р.; закордонне наукове стажування не менше ніж протягом 3 тижнів не раніше ніж у 2014 р., що підтверджено сертифікатом; не менше 7 наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, у т.ч. 1 у виданнях, що індексуються у Scopus
Старший викладач 1 кандидат економічних наук; знання польської мови на рівні не нижче В2, що підтверджено сертифікатом, виданим Державною Сертифікаційною Комісією з польської мови як іноземної; закінчена вища освіта за спеціальністю «Польська мова і література»; не менше 3 наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях
Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
Професор 2 доктор економічних наук, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Професор 1 доктор економічних наук, 21.04.01 «Економічна безпека держави», професор
Доцент 1 кандидат економічних наук, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»
Доцент 1 кандидат юридичних наук
Асистент 1 вища економічна освіта, наявність міжнародних кваліфікаційних сертифікатів
Кафедра комп’ютеризованих систем управління та автоматики
Професор 1 доктор технічних наук, «Прилади та методи вимірювання механічних величин» (152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»), професор за кафедрою комп’ютеризованих систем управління та автоматики
Доцент 4 кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління та автоматики (кафедри автоматики і телемеханіки) або кандидат технічних наук, доцент з вищою освітою за спеціальністю «Системи управління та автоматики»
Доцент 2 кандидат технічних наук, 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Доцент 1 доцент кафедри обчислювальної техніки і автоматики
Старший викладач 1 спеціаліст/магістр, спеціальність «Системи управління та автоматики»
Асистент 2 спеціаліст/магістр, спеціальність «Системи управління та автоматики»
Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна
Доцент 1 кандидат технічних наук, 05.11.01  «Прилади та методи вимірювання механічних величин», доцент
Доцент 1 кандидат технічних наук, 05.11.03  «Гіроскопи та навігаційні системи», доцент
Доцент 1 кандидат технічних наук, 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»
Доцент 1 вища освіта за спеціальністю «Напівпровідники і діелектрики», доцент
Асистент 1 вища освіта за спеціальністю «Інформаційні технології в приладобудуванні», магістр
Кафедра радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій
Доцент 3 кандидат технічних наук,  «Радіотехніка», «Технології та засоби телекомунікацій», стаж роботи не менше 10 років
Доцент 1 кандидат технічних наук, «Біотехнічні та медичні апарати і системи», спеціальність згідно нового переліку 163 «Біомедична інженерія», 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,  доцент, стаж педагогічної роботи не менше 5 років
Старший викладач 6 Спеціальність «Автоматика і телемеханіка», «Радіотехніка», «Технології та засоби телекомунікацій» та споріднені, бажано кандидат технічних наук, доцент або спеціаліст/магістр
Старший викладач 2 кандидат технічних наук, «Біотехнічні та медичні апарати і системи», згідно нового переліку 163 «Біомедична інженерія», 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Кафедра програмного забезпечення систем
Професор 2 доктор технічних наук, професор, наукові спеціальності: «Управління в технічних системах», «Математичне моделювання та обчислювальні методи», «Обчислювальна математика», «Системний аналіз»
Доцент 7 кандидат наук та/або доцент, наукові спеціальності: «Математичне моделювання та обчислювальні методи», «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем», «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень», стаж педагогічної роботи не менше 3 років
Старший викладач 8 спеціальність за дипломом про вищу освіту «Програмне забезпечення систем» або «Програмне забезпечення автоматизованих систем» або інші пов’язані з інженерією програмного забезпечення, стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
Асистент 2 спеціальність за дипломом про вищу освіту «Програмне забезпечення систем» або «Програмне забезпечення автоматизованих систем» або інші, пов’язані з інженерією програмного забезпечення
Кафедра комп’ютерної інженерії
Завідувач 1 відповідно до пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», кандидат технічних наук, «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень», стаж педагогічної роботи не менше 5 років
Професор 1 доктор технічних наук, «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень», професор, стаж педагогічних діяльності не менше 5 років
Доцент 3 кандидат наук та/або доцент, наукові спеціальності: «Математичне моделювання та обчислювальні методи», «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем», «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень», стаж педагогічної діяльності не менше 3 років
Старший викладач 1 спеціальність за дипломом про вищу освіту «Програмне забезпечення систем» або «Програмне забезпечення автоматизованих систем» або інші, пов’язані з інженерією програмного забезпечення, стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
Асистент 1 спеціальність за дипломом про вищу освіту « Програмне забезпечення систем» або «Програмне забезпечення автоматизованих систем» або інші пов’язані з інженерією програмного забезпечення
Кафедра фізичного виховання та спорту
Доцент 1 повна вища освіта за профілем підготовки, стаж науково-педагогічної роботи за фахом більше 5 років
Старший викладач 3 повна вища освіта за профілем підготовки, стаж науково-педагогічної роботи за фахом більше 5 років
Викладач 3 повна вища освіта за профілем підготовки, стаж науково-педагогічної роботи за фахом більше 5 років
Кафедра технологій машинобудування
Професор 3 доктор технічних наук, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», професор кафедри технологій машинобудування
Доцент 2 кандидат технічних наук, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», доцент кафедри технологій машинобудування
Доцент 1 кандидат технічних наук, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»
Доцент 2 доцент кафедри технологій машинобудування
Кафедра металорізальних верстатів та систем
Завідувач 1 відповідно до пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», доктор технічних наук, «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», професор
Професор 1 доктор технічних наук, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», 05.05.013 «Машини та апарати хімічних виробництв», 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», професор
Доцент 1 кандидат технічних наук, спеціальність, яка відповідає профілю кафедри «Металорізальні верстати та системи», доцент
Кафедра загальноінженерних дисциплін
Доцент 1 повна вища освіта за профілем підготовки «Механічна інженерія», кандидат технічних наук, статті у зарубіжних і фахових виданнях, розробка навчально-методичних посібників за дисциплінами, що викладаються на кафедрі, стаж науково-педагогічної роботи за фахом більше  5 років
Старший викладач 2 повна вища освіта за профілем підготовки «Механічна інженерія», статті у зарубіжних і фахових виданнях, розробка навчально-методичних посібників за дисциплінами, що викладаються на кафедрі, стаж науково-педагогічної роботи за фахом більше  5 років
Асистент 1 вища освіта за напрямом підготовки «Інженерія» з проходженням науково-педагогічного довготривалого стажування за дисциплінами кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років
Кафедра автомобілів та автомобільного господарства
Професор 4 доктор технічних наук за спеціальністю, яка відповідає профілю кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство», професор, стаж науково-педагогічної роботи не менше 4  років
Доцент 2 кандидат технічних наук за спеціальністю, яка відповідає профілю кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство», стаж науково-педагогічної роботи не менше 4  років
Старший викладач 5 спеціаліст/магістр за спеціальністю, яка відповідає профілю кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство», не менше 5-ти наукових або навчально-методичних праць, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років
Асистент 1 спеціаліст/магістр за спеціальністю, яка відповідає профілю кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство», не менше 3-х наукових або навчально-методичних праць
Кафедра фізики та вищої математики
Доцент 3 кандидат наук та/або доцент за науковими спеціальностями: «Диференціальні рівняння», «Математичний аналіз», «Математична фізика», «Фізика плазми», «Фізична електроніка» або інші фізико-математичні науки, стаж педагогічної діяльності не менше 3 років
Старший викладач 5 спеціальність за дипломом про вищу освіту: «Математика», «Фізика», «Математика і фізика» або інші, що стосуються галузі фізико-математичних наук, стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
Асистент 1 спеціальність за дипломом про вищу освіту: «Математика», «Фізика», «Математика і фізика», «Фізика і математика» або інші, що стосуються галузі фізико-математичних наук
Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
Доцент 6 кандидат технічних наук, 05.05.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин», 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка», 05.15.01 «Маркшейдерія»; доцент, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукових на навчально-методичних праць
Старший викладач 2 кандидат технічних наук, 05.15.01 «Маркшейдерія», 05.05.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» або спеціаліст/магістр, спеціальність «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукових та навчально-методичних праць
Асистент 1 спеціаліст/магістр, спеціальність «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» та стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років або навчання в аспірантурі, наявність наукових та навчально-методичних праць
Кафедра маркшейдерії
Завідувач 1 доктор технічних наук, 05.15.01 «Маркшейдерія», професор, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукових та навчально-методичних праць
Доцент 2 кандидат технічних наук, 05.15.01 «Маркшейдерія», 05.05.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин», доцент, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукових та навчально-методичних праць
Старший викладач 3 кандидат технічних наук, 05.15.01 «Маркшейдерія», 05.05.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин або повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Маркшейдерська справа», «Розробка родовищ корисних копалин» та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукових та навчально-методичних праць
Асистент 2 Спеціаліст/магістр, спеціальності «Маркшейдерська справа», «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років або навчання в аспірантурі, наявність наукових та навчально-методичних праць
Кафедра екології
Доцент 1 кандидат сільськогосподарських наук, «Сільськогосподарська меліорація», доцент, наявність п’яти наукових статей у рецензованих закордонних або фахових виданнях України у сфері екології
Кафедра іноземних мов
Доцент 1 фахівець з англійської та німецької мови, кандидат  філологічних (пед.) наук, доцент
Старший викладач 4 фахівець з англійської та німецької мови
Викладач 6 фахівець з англійської мови
Аспірантура
Завідувач 1 повна вища освіта

2 коментарі до “ЖДТУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад”

  1. Оновлено інформацію по “Кафедра бухгалтерського обліку та аналізу за видами економічної діяльності”.

  2. Оновлено інформацію по “Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *