Фестиваль науки в Житомирському державному технологічному університеті

В рамках Всеукраїнського фестивалю науки, присвяченому 150-річчю з дня народження академіка І.В. Вернадського, 24 квітня 2013 року в холі актової зали Житомирського державного технологічного університету відбулася виставка інноваційних розробок науковців ЖДТУ.

На виставці були присутні керівники та представники наукових шкіл університету, директор інституту обліку та фінансів та декани факультетів, завідувачі кафедр, професори, кожен з яких представляв свої наукові розробки.

Найбільш вагомі наукові результати, одержані професорсько-викладацьким складом ЖДТУ представлено за такими напрямами:

 • Технологія машинобудування. Процеси механічної обробки. Верстати та інструменти.
  • нові способи з інструментальним забезпеченням обробки плоских поверхонь деталей з високою продуктивністю праці, з підвищенням експлуатаційних властивостей оброблених поверхонь; способи лезової обробки нежорстких заготовок типу тіл обертання і площини;
  • апарат газотермічного напилювання покриттів «Термо – 1».
 • Автомобільний транспорт.
  • витратомір палива з автоматичною обробкою результатів вимірів;
  • модель підвіски автомобіля на основі 4-ланкового важільного механізму та програмно-апаратний комплекс.
 • Інформаційно-комп’ютерні технології.
  • апаратно-програмний комплекс діагностування патології сематосенсорної та вестибулярної систем людини (внаслідок звукових, тактильних подразнень фіксується в пам’яті комп’ютера процес руху зіниць очей при інфрачервоному освітленні за допомогою мініатюрних відеокамер, вмонтованих у спеціальний шолом. Це дозволяє встановлювати точний діагноз);
  • система управління контентом веб-сайтів S-CMS, яку вже впроваджено в Житомирській, Джанкойській, Могилів-Подільській, Кагарлицькій міських радах, Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Вона дозволяє публікувати новини, редагувати тексти, розміщувати графіку, створювати нові сторінки та розділи безпосередньо на сайті за допомогою веб-інтерфейсів;
  • програний продукт «Система обліку хірургічного центру» Житомирської обласної клінічної лікарні імені О.Ф. Гербачевського
 • Гірничо-екологічний напрям.
  • сучасні методи вимірювання параметрів гірських порід;
  • дослідження напрямків підвищення ефективності систем опалення шляхом використання пірофілітових сланців (впровадження використання пірофіліту в якості теплоакумулюючих матеріалів дасть можливість зменшити собівартість виготовлення теплових акумуляторних установок, збільшити їх ресурс та відновити видобування цієї сировини в Україні).
 • Фізика напівпровідників. Термодинаміка багатокомпонентних напівпровідників.
  • нанотехнології плівок ZnCdTe для приладів сучасної оптоелектроніки та СВЧ техніки (комутатори світових сигналів, оптичні перетворювачі сигналів);
  • термодинаміка вирощування деформованих гетероструктур на основі твердих розчинів ZnCdTe для приладів реєстрації рентгенівського випромінювання та м’якої компоненти проникаючої радіації. Запропоновані обчислювальні програми дозволять швидко та з високою вірогідністю прогнозувати умови кристалізації твердих розчинів з наперед заданими властивостями. Це призведе до економії дорогих вихідних матеріалів та скорочення часу впровадження знайдених умов кристалізації матеріалу в його виробництві, а найголовніше – відкриває можливість цілеспрямованого керування технологічним процесом формування заданих параметрів приладної структури.
 • Економічні науки.
  • навчальні посібники, підручники з грифом МОН, фахові наукові журнали «Вісник ЖДТУ» серії «Економічні науки» та міжнародний збірник наукових праць «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу»;
  • розробка науковців кафедри управління персоналом та економіки праці (Ю.В. Богоявленська) – вплив е-соmmerce на обсяги послуг поштового зв’язку дозволяє проаналізувати зміну обсягу доходів, отриманих від надання поштових послуг, внаслідок зростання кількості користувачів послуг Інтернет. Представлена методика є авторською, абсолютно новою і є єдиною в досліджуваному сегменті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *