VI Міжнародна конференція ІКТ–2012

4 – 6 жовтня в ЖДТУ на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій відбулася VI Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології 2012» учасниками якої були науковці України, Росії, Німечини.

З цікавою доповіддю на пленарному засіданні виступив декан ФІКТ к.т.н. доц. Болотній О.Г.
Запропоновані ним ультра-звукові фізичні моделі склад-них радіотехнічних систем дозволяють адекватно відо-бражати фізичні процеси, що відбуваються у реальних радіосистемах, але в значно меншому модельному просторі.

Теоретичне обгрунтування та значний об’єм експериментальних досліджень чітко підтверджують адекватність моделей, можливість їх практичної реалізації в межах одного лабораторного стола навчальної лабораторії. Представлені теоретичні та експериментальні дослідження рекомендовані до публікації у «Віснику ЖДТУ».

Аспірант кафедри АУТС (ЖДТУ) – Поліщук О.А. в доповіді «Математичні моде-лі симетрування електричних навантажень у фазних координатах» показав необхідність і можливість вирішення проблеми економії електроенергії на потужних підприємствах за рахунок застосування різних варіантів компенсуючих пристроїв. Робота Поліщука О.А. також рекомендована до публікації у «Віснику ЖДТУ».

Студент кафедри АСУ ЖВІ НАУ Грищенко В.В. (науковий керівник к.т.н. доц. Сугоняк І.І.) продемон-стрував досить високий рівень своєї наукової роботи «Моделі системи технічного обліку споживання електро-енергії».
Учасники конференції запропонували автору роз-ширити межі моделі, включивши в неї облікові пристрої інших енергоносіїв.
Робота Грищенко В.В. також рекомендована до публікації.

Актуальність і високий рівень наукових досліджень показав у своїй доповіді «Порівняльний аналіз систем захисту даних у бездротових мережах» на секції «Радіотехніка та телекомунікації» – ст. викладач Бурдейний М.О.

Велику зацікавленість науковців викликала доповідь к.т.н. доц. Андреєва О.В., в якій розглядалися питання якості звязку мобільної системи стандарту GSM в умовах дії перешкод. Запропоновані технічні рішення по підвищенню перешкодостійкості системи підтримані учасниками конференції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *