Міжнародні програми обміну

В п’ятницю 15 листопада о 12:00 в ауд. 248 відділом міжнародних зв’язків буде проведено презентацію щодо особливостей отримання стипендій для навчання в магістратурі, аспірантурі/докторантурі та наукового стажування за програмами національних і міжнародних освітніх та наукових фондів.

Запрошуються студенти старших курсів, аспіранти/докторанти, викладачі.

partners

Презентація програми Німецької Служби Академічних Обмінів – DAAD

10 жовтня о 11.00 в ауд. 248 відбудеться презентація програм Німецької Служби Академічних Обмінів – DAAD щодо отримання стипендії для навчання в магістратурі, аспірантурі/докторантурі та наукового стажування в ВНЗ Німеччини. Лекція буде проводитись на російській мові.

daad-big

Запрошуються студенти старших курсів, аспіранти/докторанти, викладачі, які володіють німецькою та/або англійською мовами.

 

Відділ міжнародних зв’язків

Реалізація програми академічної мобільності МОН в ЖДТУ

Програма академічної мобільності МОН України мала гарний початок в ЖДТУ. Починаючи з 2012 року викладачі, аспіранти, науковці ЖДТУ мали змогу відвідати вищі навчальні заклади Німеччини, Італії, Великобританії, Швейцарії. Останньою ластівкою програми 2012 року став аспірант кафедри маркшейдерії Толкач Олександр Миколайович, який розширив географію програми, поїхавши до Університету штату Пенсільванія, США.

Толкач Олександр розпочав стажування в одному з найстаріших та найпрестижніших вузів США в серпні 2013 року. Він співпрацює з провідним спеціалістом в галузі маркшейдерії та розробки родовищ корисних копалин проф. Антоніо Нієто. Одним із завдань програми  стало проведення наукових досліджень геопросторового розміщення показників якості покладів пірофілітових сланців родовищ України та США на основі сучасних ГІС-технологій. Стажування в американському вузі дає унікальну можливість поглибити наукові знання, розширити кругозір та стати активним учасником  міжкультурного спілкування.

В 2013-2014 н.р. знову ЖДТУ взяв участь в вищезазначеній програмі. Цього академічного року 9 переможців програм зможуть пройти стажування в Німеччині, Бельгії, Франції та Італії. До Німеччини відправляться: Іськов Сергій Станіславович, Соболевський Руслан Вадимович, Палій Ольга Вікторівна, Саленко Галина Олександрівна, Троценко Тетяна Олександрівна. До Італії: Давидова Ірина Володимирівна, Лісова Віра Володимирівна. До Бельгії: Коваль Антон Валерійович, та до Франції: Штегін Олексій Олександрович.

DSC08710 DSC08437

Відділ міжнародних зв’язків

Навчання/стажування за кордоном за програмою Міністерство освіти і науки України

Презентація відділу міжнародного співробітництва

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 р. (http://mon.gov.ua/ua//activity/study-abroad)

Впродовж найближчого часу відділом міжнародних зв’язків буде проведено презентацію, щодо особливостей участі в даному конкурсі. Слідкуйте за оголошеннями на сайті університету.

Нормативні документи:

За матеріалами сайту МОН України

Участь ЖДТУ в національній програмі академічної мобільності

В 2012 р. ЖДТУ вперше взяв участь в програмі академічної мобільності МОНмолодьспорту України. За результатами конкурсного відбору гранти для проходження навчання та стажування в провідних університетах Німеччини, Швейцарії, Італії, Великобританії, США отримали четверо студентів, п’ятеро аспірантів та двоє викладачів. Всього на розгляд конкурсної комісії було подано більше півтори тисячі заявок з понад ста ВНЗ.

Перші з учасників програми вже перебувають у відповідних закордонних ВНЗ. Так студентка факультету інформаційно-комп’ютерних технологій – Брушук Ольга Ігорівна навчається в магістратурі Університету м. Лондон (Великобританія). Представники гірничо-екологічного факультету – аспіранти кафедри маркшейдерії: Горелікова Вікторія Володимирівна та Ковалевич Людмила Анатоліївна, а також доцент кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. – Кальчук Сергій Володимирович, проходять стажування на базі Технічного університету «Гірнича Академія» м. Фрайберг (Німеччина). Доцент кафедри автомобілів і механіки технічних систем – Колодницька Руслана Віталіївна працює над своєю науковою роботою в Університеті м. Брайтон (Великобританія).

В 2013 р. решта студентів та аспірантів, учасників програми відбуде за кордон.

Бажаємо вдалого навчання, стажування та подальших успіхів!

Навчання/стажування за кордоном за програмою МОНмолодьспорту

6 квітня об 11:30 в ауд. 248 відбудеться презентація програми МОНмолодьспорту щодо особливостей отримання стипендій для навчання в магістратурі, аспірантурі/докторантурі та наукового стажування в провідних зарубіжних ВНЗ.

Запрошуються студенти старших курсів, аспіранти/докторанти, викладачі технічних факультетів.

Відділ міжнародних зв’язків

МОНМСУ оголошує конкурс з відбору на навчання та стажування за кордоном

З метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень із використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду здійснення науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення наукових контактів із зарубіжними науковцями та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 411 «Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголошує конкурс з відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном.

Навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами освіти і науки:

 • біо- і нанотехнології, мікроелектроніка, мембранні і квантові технології, фотоніка, мікромеханіка, біомеханіка, фізична та біомедична електроніка;
 • інформаційні та комунікаційні технології, зокрема супутниковий зв’язок, квантовий комп’ютер, штучний інтелект, системні науки та кібернетика;
 • енергетика та енергоефективність, зокрема нові види енергії, ядерна енергетика, електротехніка;
 • раціональне природокористування;
 • нові речовини і матеріали, зокрема матеріали освоєння космічного простору;
 • світлотехніка і джерела світла;
 • інформаційно-вимірювальні технології;
 • авіаційна та ракетно-космічна техніка;
 • хімічна технологія та інженерія;
 • будівництво та архітектура;
 • транспорт і транспортна інфраструктура;
 • міжнародне право.

До участі у конкурсі допускаються студенти державних вищих навчальних закладів денної форми навчання першого року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з півтора або дворічною програмою.

Рекомендовані до участі у конкурсі студенти повинні відповідати таким вимогам:

 • мати високі результати навчання за програмою підготовки магістра (бакалавра);
 • мати високі досягнення у студентській науково-дослідній роботі;
 • спеціальність (напрям підготовки) студента повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти;
 • володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання.

До участі у конкурсі допускаються аспіранти денної форми навчання, які повинні відповідати таким вимогам:

 • другого або третього року навчання;
 • тематика наукових досліджень, що виконуються за темою дисертації, повинна відповідати пріоритетним напрямам науки;
 • мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
 • брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;
 • володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

До участі у конкурсі допускаються науково-педагогічні працівники, які повинні відповідати таким вимогам:

 • працювати у вищому навчальному закладі на постійній основі;
 • мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки;
 • тематика виконуваних наукових досліджень повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;
 • мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажування, не менш як один рік;
 • мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
 • брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;
 • володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

Особи, які претендують на проходження навчання або стажування, подають на ім’я керівника вищого навчального закладу для розгляду на вченій раді вищого навчального закладу наступні документи:

 • заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;
 • витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;
 • довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності;
 • проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строки навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

За результатами розгляду зазначених документів вчена рада вищого навчального закладу приймає рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

Вищий навчальний заклад подає конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (за адресою 01135 м. Київ, проспект Перемоги, 10) такі документи особи, яка претендує на проходження навчання або стажування:

 • лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу;
 • витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу;
 • виписку з особової справи даної особи;
 • копії документів, що подані на ім’я керівника вищого навчального закладу.

Усі документи мають бути завірені в установленому порядку.

Вищі навчальні заклади проводять попередній відбір студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників для навчання, стажування за кордоном і подають свої пропозиції конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України протягом місяця з дня опублікування цього оголошення.

Документи, що надійшли до конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України після встановленого строку та умов конкурсу, до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс документи не повертаються та не рецензуються.

Особи, які будуть рекомендовані конкурсною комісією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України мають бути готові до проведення додаткових відборів у закордонних вищих навчальних закладах, до яких вони направляються на навчання або стажування.