Фестиваль науки в Житомирському державному технологічному університеті

Shares

В рамках Всеукраїнського фестивалю науки, присвяченому 150-річчю з дня народження академіка І.В. Вернадського, 24 квітня 2013 року в холі актової зали Житомирського державного технологічного університету відбулася виставка інноваційних розробок науковців ЖДТУ.

На виставці були присутні керівники та представники наукових шкіл університету, директор інституту обліку та фінансів та декани факультетів, завідувачі кафедр, професори, кожен з яких представляв свої наукові розробки.

Найбільш вагомі наукові результати, одержані професорсько-викладацьким складом ЖДТУ представлено за такими напрямами:

 • Технологія машинобудування. Процеси механічної обробки. Верстати та інструменти.
  • нові способи з інструментальним забезпеченням обробки плоских поверхонь деталей з високою продуктивністю праці, з підвищенням експлуатаційних властивостей оброблених поверхонь; способи лезової обробки нежорстких заготовок типу тіл обертання і площини;
  • апарат газотермічного напилювання покриттів «Термо – 1».
 • Автомобільний транспорт.
  • витратомір палива з автоматичною обробкою результатів вимірів;
  • модель підвіски автомобіля на основі 4-ланкового важільного механізму та програмно-апаратний комплекс.
 • Інформаційно-комп’ютерні технології.
  • апаратно-програмний комплекс діагностування патології сематосенсорної та вестибулярної систем людини (внаслідок звукових, тактильних подразнень фіксується в пам’яті комп’ютера процес руху зіниць очей при інфрачервоному освітленні за допомогою мініатюрних відеокамер, вмонтованих у спеціальний шолом. Це дозволяє встановлювати точний діагноз);
  • система управління контентом веб-сайтів S-CMS, яку вже впроваджено в Житомирській, Джанкойській, Могилів-Подільській, Кагарлицькій міських радах, Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Вона дозволяє публікувати новини, редагувати тексти, розміщувати графіку, створювати нові сторінки та розділи безпосередньо на сайті за допомогою веб-інтерфейсів;
  • програний продукт «Система обліку хірургічного центру» Житомирської обласної клінічної лікарні імені О.Ф. Гербачевського
 • Гірничо-екологічний напрям.
  • сучасні методи вимірювання параметрів гірських порід;
  • дослідження напрямків підвищення ефективності систем опалення шляхом використання пірофілітових сланців (впровадження використання пірофіліту в якості теплоакумулюючих матеріалів дасть можливість зменшити собівартість виготовлення теплових акумуляторних установок, збільшити їх ресурс та відновити видобування цієї сировини в Україні).
 • Фізика напівпровідників. Термодинаміка багатокомпонентних напівпровідників.
  • нанотехнології плівок ZnCdTe для приладів сучасної оптоелектроніки та СВЧ техніки (комутатори світових сигналів, оптичні перетворювачі сигналів);
  • термодинаміка вирощування деформованих гетероструктур на основі твердих розчинів ZnCdTe для приладів реєстрації рентгенівського випромінювання та м’якої компоненти проникаючої радіації. Запропоновані обчислювальні програми дозволять швидко та з високою вірогідністю прогнозувати умови кристалізації твердих розчинів з наперед заданими властивостями. Це призведе до економії дорогих вихідних матеріалів та скорочення часу впровадження знайдених умов кристалізації матеріалу в його виробництві, а найголовніше – відкриває можливість цілеспрямованого керування технологічним процесом формування заданих параметрів приладної структури.
 • Економічні науки.
  • навчальні посібники, підручники з грифом МОН, фахові наукові журнали «Вісник ЖДТУ» серії «Економічні науки» та міжнародний збірник наукових праць «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу»;
  • розробка науковців кафедри управління персоналом та економіки праці (Ю.В. Богоявленська) – вплив е-соmmerce на обсяги послуг поштового зв’язку дозволяє проаналізувати зміну обсягу доходів, отриманих від надання поштових послуг, внаслідок зростання кількості користувачів послуг Інтернет. Представлена методика є авторською, абсолютно новою і є єдиною в досліджуваному сегменті.

X Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій»

Shares

В період з 10 по 12 квітня 2013 року в Житомирському державному технологічному університеті проведена X ювілейна Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій». Організаторами конференції є гірничо-екологічний факультет Житомирського державного технологічного університету, Житомирська обласна організація українського товариства охорони природи та Поліський філіал УкрНДІЛГА, Управління освіти Житомирської міської ради, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області.

Урочистою промовою відкрив конференцію проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку ЖДТУ Євдокимов Віктор Валерійович. Він привітав учасників конференції та побажав їм успіхів у навчанні та подальшій науковій роботі. З привітанням до учасників конференції звернулись організатори та гості конференції: декан гірничо-екологічного факультету Котенко В. В., заступник голови президії Житомирської обласної ради українського товариства охорони природи Герасимчук Г. М., доцент НТУУ „Київський політехнічний інститут” Фролов О. О., завідувач кафедри екології Краснов В. П., завідувач кафедри природничих наук Шелест З. М.

Конференція «Сучасні проблеми екології та геотехнологій» є традиційною і проходить щорічно на базі гірничо-екологічного факультету ЖДТУ. Цього року участь у конференції взяли студенти, магістри та аспіранти 37 вищих навчальних закладів з 19 міст України. Крім того учасниками конференції були представники Росії та Польщі. В загальному на конференцію було подано біля 320 тез, які розкривали проблеми екології, геотехнологій, проблеми природокористування. Постійними учасниками конференції є студенти та аспіранти з Рівного (Рівненський державний гуманітарний університет, Національний університет водного господарства та природокористування), Києва (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут землеробства НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН України, Національний Університет „Києво-Могилянська Академія”, Національний авіаційний університет), Харкова (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), Одеси (Одеський державний екологічний університет), Дніпропетровська (Дніпропетровський національний гірничий університет). Всі вони представили дуже цікаві та змістовні доповіді. Доповіді на різні теми, сформовані у сім секцій, були присвячені проблемам довкілля, природокористування, природозбереження, збалансованому природокористуванню, збереженню біорізноманіття, екології людини, геотехнологіям та маркшейдерській справі.

Крім виступів екологічного спрямування досить широко було представлено проблеми геотехнологій та маркшейдерської справи. Студентами було розглянуто нові перспективні методи розробки родовищ, способи виготовлення готової продукції із каменю, підвищення їх зносостійкості та декоративних властивостей.

Результати роботи представлено в вигляді збірника тез X Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій», де надруковано 319 тез, які було подано учасниками конференції.

Всі доповіді були виконані на високому науковому рівні. Деякі напрями наукової роботи доповідачів викликали підвищений інтерес та бурхливе обговорення серед учасників конференції. Найактивніших учасників конференції було нагороджено почесними грамотами та подяками.

Подяка за створення та впровадження програмного продукту «Система обліку хірургічного центру»

Shares

Адміністрація обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського Житомирської обласної ради та колектив лікарів хірургічного центру висловлює подяку авторському колективу університету у складі:

к.т.н., завідувача кафедри інформатики та комп’ютерного моделювання Морозова Андрія Васильовича (керівник)

та студентів:

Волинця Р.В. (ФІКТ, гр. ПІ-39)

Романського В.А. (ФІКТ, ПІ-40)

за створення та впровадження в практичну діяльність хірургічного центру Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського програмного продукту «Система обліку хірургічного центру».

 

Головний лікар
М.І. Борщівський

Екологічний лекторій в ЖДТУ

Shares

6 квітня 2013 року в Житомирському державному технологічному університеті відбулося відкриття екологічного лекторію для старшокласників міста Житомира.

Метою проведення екологічного лекторію, є, передусім, розширення світогляду, формування екологічної культури, ознайомлення з основними екологічними проблемами та проведення професійної орієнтації серед учнів старших класів.

Відкривали лекторій перший проректор ЖДТУ Олійник Оксана Вікторівна, декан гірничо-екологічного факультету Котенко Володимир Володимирович, начальник навчально-методичного відділу Шелест Зоя Михайлівна. З привітальним словом виступила завідувач навчально-методичного центру Управління освіти Житомирської міської ради Мяновська Тетяна Миколаївна.

Після відкриття лекторію учасники заходу прослухали лекцію на тему „Основи радіаційної безпеки”. Лекторій продовжує свою роботу і попереду ще 3 лекції, наступна з яких, присвячена темі „Основи фітоекології та лісівництво” та буде проведена завідувачем кафедри екології, доктором сільськогосподарських наук, професором Красновим Володимиром  Павловичем 20 квітня 2013 року.

Науково-методичний семінар «Досягнення та перспективи розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій»

Shares

1–4 квітня 2013 р. відбувся Науково-методичний on-line семінар студентів, магістрантів, аспірантів та професорсько-викладацького складу ФІКТ «Досягнення та перспективи розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій» відповідно до Переліку заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки у Житомирській області.

V Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання»

Shares

Студенти та викладачі гірничо-екологічного факультету ЖДТУ, а саме: Остафійчук Н.М., Распутна Т.А., магістри Войтюк Марина, Цалковська Ірина, Лобуцька Світлана, Малець Микола та Шамрай Володимир взяли участь у V Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання», яка проходила в смт. Володарськ-Волинському.

Конференція організована Музеєм коштовного і декоративного каміння.

Це – один із відомих геологічних музеїв України та світу. Зібрання унікальних мінералів та гірських порід з камерних пегматитів Волині зробили музей популярним як серед геологів-фахівців, так і широких верств населення. У вітринах Музею демонструються зелені кристали берилу, ніжно-блакитні аквамарини, прозорі зразки гірського кришталю, димчастого кварцу та чорного моріону; рожеві, блакитні і поліхромні топази, багряно-фіолетові кристали аметисту та багато інших дивовижних мінералів та гірських порід. Всього їх біля 1800 зразків із геологічних утворень України, країн СНД, Європи, Америки, Африки та інших місць світу. Колекція Музею постійно поповнюється новими зразками як з українських, так і зарубіжних геологічних родовищ.

Робота конференції проводилася за такими напрямками як: мінерально-сировинна база України; надра Житомирщини; туристично-рекреаційні можливості регіону; екологічні проблеми регіону; музейний аспект вивчення мінеральних ресурсів тощо. Студенти-магістри кафедри геотехнологій ім. проф. Бакки М. Т. виступили з доповідями на такі теми: Цалковська І.І. – Динаміка використання і перспективи розвитку ринку природного каменю; Войтюк М. Д. – Умови формування ореолів індикаторних мінералів кімберлітів; Лобуцька С.А. – Вплив геологічних параметрів на буріння свердловин на воду; Малець М.М. – Зміна декоративності природного каменю при впливі на нього агресивного середовища; Шамрай В. – Аналіз технологічних робіт з видобування природного каменю, для оптимізації геометричних розмірів монолітів природного каменю. Загалом, конференція пройшла в робочій і одночасно в невимушеній дружній атмосфері, де в ході дискусій поєднались професійна наукова думка, фахова позиція та  новаторська ідея.

Перемога у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні»

Shares

Вітаємо студента групи ТМ-124 факультету інженерної  механіки КОЗАКОВА Олексія Сергійовича  та його наукового керівника д.т.н., проф. Полонського Леоніда Григоровича з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2012/2013 навчального року у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні» та отриманням Диплому III ступеню.

diplom-tm

«Стань донором – врятуй життя!»

Shares

11 грудня 2012 року студентами гірничо-екологічного факультету було організовано благодійну акцію під назвою «Стань донором – врятуй життя!» при сприянні Житомирського обласного центру крові.  В рамках цієї акції студенти і викладачі факультету мали можливість вперше стати донорами і подарувати свою кров для допомоги онкохворим дітям. Справа в тому, що донорська кров використовується не тільки для разового переливання, але і для постійних (іноді навіть щоденних) переливань хворим на лейкоз (і не тільки) – без цих процедур хворий може померти за лічені дні. В Житомирській області в середньому в рік онкозахворювання виявляють у 35-40 дітей. На початок грудня в області захворіло 26 дітей. У 80% випадків діти можуть одужати, для цього потрібні не тільки гроші, а й донорська кров.

З метою ознайомлення з процедурою, студентам пояснили, що донором може бути не кожен. Вважається, що донор, це “здорова людина від 18 до 60 років”. Якщо з віком все ясно, то поняття “здоровий” вимагає деякого пояснення. Донором не може бути людина, яка хворіє на психічне захворювання, ВІЛ-інфекцією, туберкульозом, тощо. Заразитись гепатитом чи ВІЛ під час самої процедури переливання крові неможливо адже обласний центр крові функціонує за принципом «Як найбільше користі хворому і як найменше шкоди донору», і тому гарантує донорам безпеку, адже кров, плазму, клітини крові донори здають в рамках допустимих фізіологічних норм, під час дотацій використовуються лише одноразові матеріали. На початку процедури здачі крові та її компонентів, майбутні донори здали аналіз крові із пальця, з метою визначення групи крові, резус-фактору і вмісту гемоглобіну. Потім вони зустрілися з терапевтом, що дав їм дозвіл на проведення процедури. А вже потім сама процедура здачі крові, яка тривала від 10 хвилин до півтори години, залежно від того, чи здавали донори цільну кров або її окремі частини. Обов’язково перед забором крові було зроблено безкоштовно аналізи крові на СНІД, гепатит, сифіліс та інші інфекційні захворювання.

Отже, у добу поширення онкозахворювань у нашій країні потреба у донорах крові та її компонентів невпинно зростає. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я для того, щоб країна була достатньо забезпечена донорською кров’ю та її компонентами, необхідно мінімум 30-40 донорів на тисячу населення. В Житомирській області минулого року на тисячу населення було тільки 16 донорів. Це означає, що проведення таких акцій є дуже важливим. Житомирським обласним центром крові висловлено подяку студентам гірничо-екологічного факультету, а також організаторам акції: Кірейцевій Ганні Вікторівні і Камських Тетяні Євгенівні на чолі з деканом ГЕФ Котенком Володимиром Володимировичем за проведення такої необхідної для країни акції.

Інтерактивні лекції за участю представників Всеукраїнської благодійної організації “АСЕТ”

Shares

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, що відзначається у всьому світі щороку 1 грудня на гірничо-екологічному факультеті з 26 листопада по 7 грудня проводиться цикл інтерактивних лекцій на тему «Знай та дій» за участю представників Всеукраїнської благодійної організації “АСЕТ”.

Благодійна організація “АСЕТ” працює більше 19 років у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу і турботи про людей, які хворі на СНІД. Асет-Allianсe входить до Світової Організації Охорони Здоров’я – WHO, має підтримку UNICEF. Всеукраїнська благодійна організація “АСЕТ” є представництвом Міжнародної Благодійної Організації “АСЕТ” в Україні і входить до альянсу організацій у 30 країнах світу ACET International Alliance.

В Україні програма “АСЕТ” працює з 2003 року. Діяльність організацій в Україні дуже важлива, так як Україна займає 1 місце в Європі за швидкістю поширення ВІЛ і це є наслідком ризикової поведінки серед молоді. За цей час діяльність “АСЕТ” поширила свою роботу у 22 областях України, у тому числі і в Житомирській області.

Понад 250 студентів гірничо-екологічного факультету прослухають лекції, метою яких є популяризація здорового способу життя серед молоді та інформування про епідемію ВІЛ в Україні, а також правила, які зможуть їх вберегти від ВІЛ.

/** * */