Житомирська політехніка продовжує розширювати свої освітні можливості та розпочинає підготовку магістрів зі спеціальності 081 «Право»

Юридична освіта в Житомирській політехніці націлена на підготовку магістрів зі спеціальності 081 «Право» (галузі знань 08 «Право), які здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись в організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права. Підготовка фахівців здійснюватиметься відповідно до діючих стандартів вищої освіти.

Відповідно до протоколу № 131 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 16 квітня 2019 р. та наказу № 334-л МОН України від 17.04.2019 р. в Житомирській політехніці ліцензовано спеціальність 081 «Право» (галузь знань 08 «Право») з правом підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» (ліцензований обсяг 100 осіб).

При підготовці майбутніх юристів Житомирська політехніка враховує сучасні інтеграційні процеси, перспективи входження України в європейський простір, потребу гармонізації українського законодавства до європейського. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності 081 «Право» спрямовані на поглиблене вивчення професійно-орієнтованих правових дисциплін, вирішенняя практичних завдань у межах широкого кола галузей права (цивільного, господарського, кримінального, адміністративного, трудового, конституційного, міжнародного, земельного тощо), на вільне орієнтування та застосування національного законодавства.

Так, фахівець ступеня освіти «магістр» зможе займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади: юрисконсульта на підприємствах, в установах та організаціях; юриста у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності; у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів; займати керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях; займати інші посади, які передбачають наявність вищої юридичної освіти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *