Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 р. № 1266 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» Житомирський державний технологічний університет призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво».

Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

24 лютого 2017 р. на базі кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету відбувся І етап Конкурсу. Галузева конкурсна комісія представлена 12 науковцями з провідних вищих навчальних закладів України, а саме:

Олійник Оксана Вікторівна – д.е.н., проф., перший проректор Житомирського державного технологічного університету, голова галузевої конкурсної комісії;

Валінкевич Наталія Василівна – д.е.н., доц., завідувач кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету, заступник голови конкурсної комісії;

Петров Вадим Миколайович – к.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва;

Дмитрієв Ілля Андрійович –д.е.н., проф. кафедри економіки підприємства, декан факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

Гросул Вікторія Анатоліївна – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі;

Рєпіна Інна Миколаївна – д.е.н., проф., заст. зав. кафедри економіки підприємства Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Фролова Лариса Володимирівна –д.е.н., проф., в.о. зав. кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету;

Бухаріна Людмила Михайлівна –д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету;

Бавико Олександр Євгенович –д.е.н., доц., завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Міщук Ігор Пилипович –к.е.н., доц., проф. кафедри комерційної діяльності та підприємництва Львівського торговельно-економічного університету;

Сотник Ірина Миколаївна –д.е.н., проф. кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;

Купалова Галина Іванівна –д.е.н., проф., завідувач українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На розгляд комісії було подано 82 наукових роботи (90 авторів-студентів, з 32 вищих навчальних закладів України).

За результатами рецензування галузевою конкурсною комісією для участі у підсумковій конференції було відібрано кращі роботи. Слід зазначити, що представлені на конкурс роботи відрізняються оригінальним творчим підходом, високим рівнем наукового пошуку та містять практичні рекомендації.

У підсумковій конференції 21-22 березня 2017 року приймали участь 26 авторів наукових робіт, які представляють 18 вищих навчальних закладів України, а саме наступні навчальні заклади: Сумський державний університет, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,  Одеський національний політехнічний університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Одеський національний економічний університет, Львівський торгівельно-економічний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Житомирський державний технологічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет, Університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Житомирський національний агроекологічний університет

Із вітальним словом до його учасників звернувся ректор ЖДТУ, д.е.н., професор Віктор Валерійович Євдокимов. Привітали присутніх на урочистому відкритті конкурсу голова оргкомітету конкурсу, д.е.н., професор, перший проректор ЖДТУ Оксана Вікторівна Олійник, декан факультету економіки та менеджменту ЖДТУ, к.е.н., доцент Олена Григорівна Денисюк та заступник голови оргкомітету конкурсу, д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства ЖДТУ Наталія Василівна Валінкевич.

За підсумками II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво» учасники конкурсу нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

Бажаємо подальших наукових звершень, успіхів та досягнення поставлених цілей у студентському житті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *