Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності “Облік і оподаткування”

29 листопада 2016 року відбулося засідання Галузевої конкурсної комісії з проведення Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування”.

Відповідно до Наказу ректора Житомирського державного технологічного університету № 385 від 9 листопада 2016 року затверджено склад Галузевої конкурсної комісії з проведення Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування”:

  1. Свірко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету – голова Комісії.
  2. Грицишен Димитрій Олександрович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету – член Комісії.
  3. Єлісєєва Оксана Костянтинівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара – член Комісії.
  4. Єршова Наталія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – член Комісії.
  5. Калюга Євгенія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування України – член Комісії.
  6. Лаговська Олена Адамівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку і фінансів Житомирського державного технологічного університету – член Комісії.
  7. Лазаришина Інна Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування – член Комісії.
  8. Пилипенко Андрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – член Комісії.

До Житомирського державного технологічного університету для участі у Другому етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування” були надіслані 153 дипломні роботи з 52 вищих навчальних закладів України.

На підставі відкритого обговорення та оцінювання дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) конкурсна комісія вирішила визнати переможцями:

Диплом ПІБ студента ПІБ, посада наукового керівника Найменування вищого навчального закладу
Диплом І ступеня Василюк Володимир Васильович Чудовець Віталій Васильович, к.е.н., доцент Луцький національний технічний університет
Диплом І ступеня Модла Катерина Володимирівна Калюга Євгенія Василівна, д.е.н., професор Національний університет біоресурсів і природокористування України
Диплом І ступеня Херхадзе Анна Омаріївна Пасенко Наталія Сергіївна, к.е.н., доцент Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Диплом ІІ ступеня Болєла Олена Олександрівна Сарапіна Ольга Андріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Херсонський національний технічний університет
Диплом ІІ ступеня Яресько Андрій Миколайович Бондаренко Наталія Миколаївна, к.е.н., доцент Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Диплом ІІ ступеня Філяєва Анна Анатоліївна Мехович Сергій Анатолійович, к.е.н., професор Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Диплом ІІ ступеня Данилюк Ірина Юріївна Перчук Оксана Володимирівна, старший викладач Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”
Диплом ІІІ ступеня Пилипенко Олена Едуардівна Акімова Олена Володимирівна, к.е.н.. доцент Донбаська державна машинобудівна академія
Диплом ІІІ ступеня Токовенко Юлія Сергіївна Бондарчук Наталія Володимирівна, д.держ.упр., професор Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Диплом ІІІ ступеня Хникіна Анастасія Сергіївна Мізік Юлія Ігорівна, к.е.н., доцент Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Диплом ІІІ ступеня Присяжнюк Оксана Ігорівна Антонюк Олена Ростиславівна, к.е.н., доцент Національний університет водного господарства та природокористування

На підставі відкритого обговорення та оцінювання дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) конкурсна комісія вирішила визнати переможцями:

Диплом ПІБ студента ПІБ, посада наукового керівника Найменування вищого навчального закладу
Диплом І ступеня Ковальчук Тетяна Миколаївна Яремчук Ірина Олександрівна, старший викладач Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”
Диплом І ступеня Козаков Олександр Дмитрович Легенчук Сергій Федорович, д.е.н.. професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Житомирський державний технологічний університет
Диплом І ступеня Пацар Ольга Миколаївна Волощук Лідія Олександрівна, д.е.н., доцент Одеський національний політехнічний університет
Диплом ІІ ступеня Щьокіна Ольга Ігорівна Магопець Олена Анатоліївна, к.е.н., доцент Кіровоградський національний технічний університет
Диплом ІІ ступеня Булах Олена Вікторівна Дорошенко Олена Олександрівна, к.е.н., доцент Національний університет водного господарства та природокористування
Диплом ІІ ступеня Омельчук Катерина Вадимівна Голуб Наталія Олександрівна, к.е.н., доцент Таврійський державний агротехнологічний університет
Диплом ІІ ступеня Откидач Лариса Григорівна Радіонова Наталія Йосипівна, к.е.н., доцент Київський національний університет технологій та дизайну
Диплом ІІІ ступеня Воздіган Артем Валентинович Садовська Ірина Борисівна, к.е.н., професор Луцький національний технічний університет
Диплом ІІІ ступеня Благовірна Ніна Василівна Пилипенко Соломія Миколаївна, к.е.н., старший викладач Львівський інститут економіки і туризму
Диплом ІІІ ступеня Зоц Юлія Василівна Загорельська Тетяна Юріївна, к.е.н., доцент Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”
Диплом ІІІ ступеня Мороз Ірина Володимирівна Денисюк Олександр Миколайович, д.е.н., професор Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

На підставі відкритого обговорення та оцінювання дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр) конкурсна комісія вирішила визнати переможцями:

Диплом І ступеня, ІІ ступеня, ІІІ ступеня (потрібне зазначити) ПІБ студента ПІБ, посада наукового керівника Найменування вищого навчального закладу
Диплом І ступеня Філатова Ганна Петрівна Журавка Федір Олександрович, д.е.н., професор Сумський державний університет
Диплом І ступеня Довга Тетяна Анатоліївна Степаненко Оксана Іванівна, к.е.н., доцент Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Диплом І ступеня Бенько Надія Миколаївна Сопко Валерія Василівна, д.е.н., професор Київський національний торговельно-економічний університет
Диплом І ступеня Ковальчук Вікторія Василівна Денчук Павло Никифорович, к.е.н., доцент Тернопільський національний економічний університет
Диплом І ступеня Флоря Ксенія Андріївна Єршова Наталя Юріївна, к.е.н., доцент Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Диплом І ступеня Стронар Ольга Іллівна Адамова Ірина Захарівна, к.е.н., доцент Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Диплом ІІ ступеня Губар Анна Андріївна Маренич Тетяна Григорівна, д.е.н., професор Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Диплом ІІ ступеня Парминська Вікторія Сергіївна Акименко Олена Юріївна к.е.н., доцент Чернігівський національний технологічний університет
Диплом ІІ ступеня Телюк Наталія Василівна Куцик Петро Олексійович к.е.н., професор Львівський торговельно-економічний університет
Диплом ІІ ступеня Фроліков Сергій Сергійович Зелікман Владислав Давидович, к.т.н., доцент Національна металургійна академія України
Диплом ІІ ступеня Чехівська Ірина Петрівна Гуцаленко Любов Василівна, д.е.н., професор Вінницький національний аграрний університет
Диплом ІІ ступеня Ніконович Дар’я Сергіївна Курган Наталя Володимирівна, к.е.н., доцент Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Диплом ІІ ступеня Варгатюк Юлія Олександрівна Найда Андрій Васильович, к.е.н., доцент Одеський державний аграрний університет
Диплом ІІ ступеня Лановенко Юлія Вікторівна Шинкаренко Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Диплом ІІ ступеня Телюк Андріана Миколаївна Петрищин Людмила Петрівна, к.е.н., доцент Львівський національний аграрний університет
Диплом ІІІ ступеня Блюм Тетяна Михайлівна Белопольський Микола Григорович, д.е.н., професор Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Диплом ІІІ ступеня Яблонько Олена Олександрівна Тютюнник Світлана Василівна, к.е.н., доцент Полтавська державна аграрна академія
Диплом ІІІ ступеня Щербина Юлія Олегівна Сіренко Наталія Миколаївна, д.е.н., професор Миколаївський національний аграрний університет
Диплом ІІІ ступеня Ібрагімова Юлія Анатоліївна Іонін Євген Євгенович, д.е.н., професор Донецький національний університет імені Василя Стуса
Диплом ІІІ ступеня Комар Вікторія Володимирівна Шайко Олена Григорівна, к.е.н., доцент Уманський національний університет садівництва
Диплом ІІІ ступеня Абібулаєва Каріна Рустемівна Бабенко Людмила Володимирівна, к.е.н., доцент Університет митної справи та фінансів
Диплом ІІІ ступеня Менчук Наталія Володимирівна Островерха Рита Едуардівна, к.е.н., доцент Національний університет Державної податкової служби України
Диплом ІІІ ступеня Романенко Максим Юрійович Танклевська Наталія Станіславівна, д.е.н., професор Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Диплом ІІІ ступеня Сорока Олександр Федорович Мороз Юлія Юзефівна, д.е.н., професор Житомирський національний агроекологічний університет
Диплом ІІІ ступеня Попович Михайло Степанович Ганусич Вероніка Олександрівна, к.е.н., доцент Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет”

Конкурсна комісія відзначила досить високий теоретичний і практичний рівень представлених робіт та висловила рекомендації щодо вдосконалення структури дипломних робіт.

Дякуємо всім вищим навчальним закладам за участь в конкурсі!

З повагою, Оргкомітет та члени Конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності “Облік і оподаткування”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *