ЖДТУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Житомирський державний технологічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • науково-педагогічних працівників (додаткові вимоги до претендентів розміщені на сайті університету ztu.edu.uа та в ауд. 208);
  • завідувачів кафедр: економічної теорії та загальноекономічної підготовки (доктор економічних наук), природничих наук (кандидат біологічних наук), іноземних мов (кандидат філологічних наук).

Документи приймаються протягом 20 днів з дня опублікування оголошення.

Повну інформацію про умови конкурсу можна отримати у відділі кадрів (тел. 241-425) та на сайті університету.

Конкурс на заміщення вакантних посад

 

Посада Кількість одиниць Додаткові вимоги
Кафедра гуманітарних і соціальних наук
Професор 1 доктор філософських наук, професор
Доцент 2 кандидат політичних наук
Доцент 1 кандидат історичних наук, доцент
Доцент 1 кандидат філософських наук, доцент
Викладач 1 правознавчі науки
Викладач 1 історичні науки
Кафедра економіки підприємства
Професор 1 доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), професор
Доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, планування, організація управління та його галузями (сільське господарство), доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.09.02 – Зайнятість та ринок праці, доцент
Старший викладач 1 спеціальність «Економіка підприємства» кваліфікація: магістр з економіки підприємства
Старший викладач 1 спеціальність «Облік і аудит» кваліфікація: спеціаліст
Асистент 4 вища освіта за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація: магістр з економіки підприємства
Асистент 1 вища освіта за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація: спеціаліст з фінансів
Асистент 1 вища освіта за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація: спеціаліст
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування
Професор 1 доктор економічних наук, професор
Доцент 4 кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, кандидат державного управління зі спеціальності 25.00.02 –  Механізми державного управління,доцент
Старший викладач 2 спеціальність: Облік і аудит, кваліфікація: спеціалістспеціальність: Менеджмент організацій, кваліфікація: магістр
Асистент 1 спеціальність: Облік і аудит, кваліфікація: спеціаліст
Асистент 1 спеціальність: Менеджмент ЗЕД, кваліфікація: спеціаліст
Кафедра управління персоналом та економіки праці
Професор 1 доктор економічних наук, професор
Професор 1 кандидат економічних наук по спеціальності 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Доцент 1 кандидат економічних наук по спеціальності 08.07.02– Економіка сільського господарства і АПК, доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук по спеціальності 08.00.05 – Економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями, доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук по спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, доцент
Доцент 1 кандидат історичних наук по спеціальності 07.00.01 – Історія України, доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук по спеціальності 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, кваліфікація: магістр з менеджменту організацій
Старший викладач 1 вища освіта за спеціальністю «Планування народного господарства»
Асистент 1 вища освіта за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці»
Кафедра економічної теорії та загальноекономічної підготовки
Завідувач 1 доктор економічних наук, професор
Професор 1 кандидат економічних наук, професор
Доцент 1 кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки, доцент
Старший викладач 2 стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри не менше 10-ти років, не менше 10-ти наукових та навчально-методичних праць
Кафедра обліку і аудиту
Професор 3 доктор економічних наук, спеціальність – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), професор
Доцент 1 доктор економічних наук, спеціальність – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), доцент
Доцент 5 кандидат економічних наук, спеціальність – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), доцент
Асистент 2 магістр, напрям підготовки «Облік і аудит»
Кафедра бухгалтерського обліку та аналізу за видами економічної діяльності
Професор 1 доктор економічних наук, спеціальність – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), професор
Доцент 1 доктор економічних наук, спеціальність – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), доцент
Доцент 2 кандидат економічних наук, спеціальність – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), доцент
Доцент 1 кандидат економічних наук, спеціальність – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), доцент, магістр або спеціаліст, напрям підготовки «Філологія», спеціалізація «Англійська мова»
Старший викладач 1 магістр, напрям підготовки «Філологія», спеціалізація «Польська мова»
Старший викладач 1 магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови та зарубіжної літератури, спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)
Асистент 1 спеціаліст, магістр, напрям підготовки «Філологія», спеціалізація «Польська мова»
Кафедра фінансів і кредиту
Професор 1 доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит», професор за науково-педагогічною спеціальністю, яка відповідає профілю кафедри «Фінанси і кредит» або доктор економічних наук, професор за науково-педагогічною спеціальністю, яка відповідає профілю кафедри «Фінанси і кредит»;Не менше 10 наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях
Доцент 7 кандидат економічних наук, доцент за науково-педагогічною спеціальністю, яка відповідає профілю кафедри «Фінанси і кредит»;Не менше 10 наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях
Асистент 1 магістр за спеціальністю «Фінанси» (фінанси і кредит»), «Банківська справа» або «Оподаткування», не менше 3-х наукових статей за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях
Кафедра комп’ютеризованих систем управління та автоматики
Професор 1 доктор технічних наук, професор
Доцент 4 кандидат технічних наук, доцент
Старший викладач 1 вища освіта за спеціальністю «Автоматизоване управління в технічних та організаційних системах», кваліфікація: інженер з комп’ютеризованих систем автоматики та управління
Асистент 3 вища освіта за спеціальностями «Автоматика і телемеханіка», «Біотехнічні та медичні апарати і системи», «Системи управління та автоматики»
Кафедра автоматизованого управління технологічними процесами та комп`ютерних технологій
Професор 1 доктор технічних наук, професор
Доцент 6 кандидат технічних наук, доцент
Старший викладач 4 вища освіта за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами та комп’ютерних технологій»
Асистент 1 вища освіта за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами та комп’ютерних технологій»
Кафедра радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій
Професор 1 доктор технічних наук, професор
Доцент 3 кандидат технічних наук, доцент, спеціальності – «Радіотехніка», «Технології та засоби телекомунікацій, стаж роботи не менше 10 років
Старший викладач 5 кандидат технічних наук, доцент за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи», стаж педагогічної роботи не менше 5 років
кандидат технічних наук, доцент за спеціальністю «Технології та засоби телекомунікацій» та споріднені, спеціаліст, магістр зі стажем роботи за спеціальністю не   мм менше 5 років, стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
спеціаліст, магістр за спеціальностями «Радіотехніка», «Технології та засоби телекомунікацій», «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та споріднених напрямів, стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років, стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
Кафедра програмного забезпечення систем
Професор 2 доктор технічних наук, професор, наукові спеціальності: «Управління в технічних системах», «Обчислювальна математика»
Доцент 6 кандидат технічних наук, доцент, наукові спеціальності: «Математичне моделювання та обчислювальні методи», «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем», «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень», стаж педагогічної роботи не менше 5 років
Старший викладач 6 спеціальність за дипломом «Програмне забезпечення автоматизованих систем», стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
Асистент 3 спеціальність за дипломом «Програмне забезпечення систем» або «Програмне забезпечення автоматизованих систем», стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
Кафедра інформатики і комп’ютерного моделювання
Доцент 3 кандидат технічних наук, доцент, наукові спеціальності: «Математичне моделювання та обчислювальні методи», «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем», «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень», стаж педагогічної діяльності не менше 5 років
Старший викладач 3 спеціальність за дипломом «Програмне забезпечення систем» або «Програмне забезпечення автоматизованих систем», стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
Асистент 1 спеціальність за дипломом « Програмне забезпечення систем» або «Програмне забезпечення автоматизованих систем» , стаж педагогічної діяльності не менше 2 років
Кафедра вищої математики
Професор 1 доктор фізико-математичних наук, професор
Доцент 4 кандидат фізико-математичних наук, доцент
Старший викладач 3 вища освіта, викладач математики
Кафедра фізичного виховання та спорту
Доцент 1 кандидат педагогічних наук за спеціальністю «Фізичне виховання»,  доцент, стаж роботи не менше 5 років, із них не менше 3 років у вищій школі
Старший викладач 2 вища освіта, стаж педагогічної роботи 5 років, із них 3 роки в вищій школі, науково-методичні праці за спеціальністю «Фізичне виховання та спорт»
Викладач 3 вища освіта, стаж педагогічної роботи 3 роки у вищій школі, науково-методичні праці за спеціальністю «Фізичне виховання та спорт»
Кафедра технологій машинобудування
Професор 2 доктор технічних наук, професор
Доцент 1 кандидат технічних наук за спеціальністю «Технологія машинобудування»
Старший викладач 2 вища освіта за спеціальністю «Технологія машинобудування»
Асистент 1 вища освіта за спеціальністю «Технологія машинобудування»
Кафедра металорізальних верстатів та систем
Професор 1 доктор технічних наук, професор, спеціальність 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
Доцент 1 кандидат технічних наук, доцент, спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Старший викладач 1 вища освіта, кваліфікація: інженер-механік
Асистент 1 вища освіта, кваліфікація: інженер-механік
Кафедра загально інженерних дисциплін
Доцент 2 кандидат технічних наук або педагогічних з правом читання дисциплін загально інженерного циклу: теоретична механіка, деталі машин, опір матеріалів тощо
Старший викладач 1 вища освіта, спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», кваліфікація – інженер-механік
Кафедра автомобілів та автомобільного господарства
Професор 1 кандидат технічних наук, професор, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10-ти років
Доцент 1 кандидат технічних наук, доцент по спеціальності автомобілі і трактори або експлуатація та ремонт засобів транспорту, стаж науково-педагогічної роботи не менше 4-х років
Старший викладач 2 вища освіта за ОКР спеціаліст або магістр, не менше 5-ти наукових або навчально-методичних праць за профілем кафедри автомобілів та автомобільного господарства, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років
Асистент 1 вища освіта за ОКР спеціаліст або магістр, не менше 3-ти наукових або навчально-методичних праць за профілем кафедри автомобілів та автомобільного господарства
Кафедра фізики
Доцент 1 кандидат фізико-математичних наук, доцент за спеціальністю «Фізика»
Асистент 1 вища освіта за спеціальністю «Фізика»
Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім.проф. Бакка М.Т.
Доцент 4 кандидат технічних наук по спеціальності розробка родовищ корисних копалин, доцент, стаж науково-педагогічної роботи не менше 4-х років
Старший викладач 2 вища освіта за ОКР спеціаліст або магістр, не менше 5-ти наукових та навчально-методичних праць за профілем кафедри розробка родовищ корисних копалин, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років
Кафедра маркшейдерії
Професор 1 доктор технічних наук, професор, спеціальність – маркшейдерія, стаж науково-педагогічної роботи не менше 4-х років
Доцент 3 кандидат технічних наук, доцент, спеціальність – маркшейдерія, стаж науково-педагогічної роботи не менше 4-х років
Старший викладач 3 вища освіта за ОКР спеціаліст або магістр за спеціальністю «Маркшейдерська справа», не менше 5-ти наукових та навчально-методичних праць за профілем кафедри маркшейдерії, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років
Асистент 2 вища освіта за ОКР спеціаліст або магістр за спеціальністю «Маркшейдерська справа», не менше 5-ти наукових та навчально-методичних праць за профілем кафедри маркшейдерії
Кафедра екології
Доцент 4 кандидати наук зі спеціальностей сільськогосподарські меліорації, меліорація та зрошуване землеробство, гідравлика і інженерна гідрологія, екологічна безпека, стаж науково-педагогічної роботи не менше 4-х років
Старший викладач 2 вища освіта за ОКР спеціаліст або магістр, не менше 5-ти наукових та навчально-методичних праць за профілем кафедри екології, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років
Кафедра іноземних мов
Завідувач 1 кандидат філологічних наук, доцент, для викладання англійської мови
Доцент 2 кандидат філологічних наук, доцент, для викладання англійської мови
Старший викладач 2 кандидат філологічних наук, для викладання англійської мови
Викладач 2 магістр іноземної філології, для викладання англійської мови
Кафедра природничих наук
Завідувач 1 кандидат біологічних наук, доцент
Старший викладач 1 вища освіта, стаж педагогічної роботи не менше 5 років

2 коментарі до “ЖДТУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *