Нові видання редакційно-видавничого відділу

Кісєль О.О., Башинський С.І., Редчиць В.С. „Практикум з гірничої геометрії”

У навчальному посібнику розглянуто основні види проекції, які використовуються в гірничий геометрії, викладено основні питання геометризації родовищ корисних копалин, містяться індивідуальні завдання до розрахунково-графічних робіт, вимоги щодо їх оформлення ,а також приклади розв’язання задач.

Посібник розроблений із врахуванням вимог освітньо-професійної програми вищої освіти за напрямом підготовки ”Гірництво” денної та заочної форми навчання.

 

Ткачук Г.Ю. „Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу: сучасний стан та стратегія розвитку”Ткачук Г.Ю. „Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу: сучасний стан та стратегія розвитку”

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних та організаційних аспектів формування конкурентоспроможних малих підприємств агро бізнесу з метою визначення сучасного стану та стратегії розвитку.

 

Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”

У навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з виконання вибухових робіт на кар’єрах. Наведено відомості про сучасні промислові вибухові речовини і засоби підривання, умови їх використання. Дано опис сучасних способів і методів ведення вибухових робіт на кар’єрах при миттєвому та короткосповільненому підриванні, наведено методику та приклади розрахунку вибухових мереж, параметрів подовжених і зосереджених зарядів розпушення та викидання, викладено питання організації, механізації та безпечного ведення вибухових робіт.

 

Кравець В.Г., Коробійчук В.В., Зубченко О.А. „Руйнування гірських порід вибухом”Євдокимов В.В., Легенчук С.Ф., Грицишен Д.О. „Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель”

Глобалізацій ні перетворення вимагають нового підходу до розвитку бухгалтерського обліку як інструменту подолання негативних соціально-економічних наслідків перших. В таких умовах актуальним стають проблеми пошуку нових концепцій розвитку бухгалтерського обліку, який би забезпечив стійкий розвиток економічних відносин. Якісно новим підходом у розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку в умовах глобалізації є ісламська модель бухгалтерського обліку. Ґрунтовні дослідження в частині теорії, методології та практики бухгалтерського обліку в країнах зони поширення ісламу наведені у монографії.

Ознайомитися з виданнями можна у бібліотеці університету.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *