Фестиваль науки в Житомирському державному технологічному університеті

Shares

В рамках Всеукраїнського фестивалю науки, присвяченому 150-річчю з дня народження академіка І.В. Вернадського, 24 квітня 2013 року в холі актової зали Житомирського державного технологічного університету відбулася виставка інноваційних розробок науковців ЖДТУ.

На виставці були присутні керівники та представники наукових шкіл університету, директор інституту обліку та фінансів та декани факультетів, завідувачі кафедр, професори, кожен з яких представляв свої наукові розробки.

Найбільш вагомі наукові результати, одержані професорсько-викладацьким складом ЖДТУ представлено за такими напрямами:

 • Технологія машинобудування. Процеси механічної обробки. Верстати та інструменти.
  • нові способи з інструментальним забезпеченням обробки плоских поверхонь деталей з високою продуктивністю праці, з підвищенням експлуатаційних властивостей оброблених поверхонь; способи лезової обробки нежорстких заготовок типу тіл обертання і площини;
  • апарат газотермічного напилювання покриттів «Термо – 1».
 • Автомобільний транспорт.
  • витратомір палива з автоматичною обробкою результатів вимірів;
  • модель підвіски автомобіля на основі 4-ланкового важільного механізму та програмно-апаратний комплекс.
 • Інформаційно-комп’ютерні технології.
  • апаратно-програмний комплекс діагностування патології сематосенсорної та вестибулярної систем людини (внаслідок звукових, тактильних подразнень фіксується в пам’яті комп’ютера процес руху зіниць очей при інфрачервоному освітленні за допомогою мініатюрних відеокамер, вмонтованих у спеціальний шолом. Це дозволяє встановлювати точний діагноз);
  • система управління контентом веб-сайтів S-CMS, яку вже впроваджено в Житомирській, Джанкойській, Могилів-Подільській, Кагарлицькій міських радах, Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Вона дозволяє публікувати новини, редагувати тексти, розміщувати графіку, створювати нові сторінки та розділи безпосередньо на сайті за допомогою веб-інтерфейсів;
  • програний продукт «Система обліку хірургічного центру» Житомирської обласної клінічної лікарні імені О.Ф. Гербачевського
 • Гірничо-екологічний напрям.
  • сучасні методи вимірювання параметрів гірських порід;
  • дослідження напрямків підвищення ефективності систем опалення шляхом використання пірофілітових сланців (впровадження використання пірофіліту в якості теплоакумулюючих матеріалів дасть можливість зменшити собівартість виготовлення теплових акумуляторних установок, збільшити їх ресурс та відновити видобування цієї сировини в Україні).
 • Фізика напівпровідників. Термодинаміка багатокомпонентних напівпровідників.
  • нанотехнології плівок ZnCdTe для приладів сучасної оптоелектроніки та СВЧ техніки (комутатори світових сигналів, оптичні перетворювачі сигналів);
  • термодинаміка вирощування деформованих гетероструктур на основі твердих розчинів ZnCdTe для приладів реєстрації рентгенівського випромінювання та м’якої компоненти проникаючої радіації. Запропоновані обчислювальні програми дозволять швидко та з високою вірогідністю прогнозувати умови кристалізації твердих розчинів з наперед заданими властивостями. Це призведе до економії дорогих вихідних матеріалів та скорочення часу впровадження знайдених умов кристалізації матеріалу в його виробництві, а найголовніше – відкриває можливість цілеспрямованого керування технологічним процесом формування заданих параметрів приладної структури.
 • Економічні науки.
  • навчальні посібники, підручники з грифом МОН, фахові наукові журнали «Вісник ЖДТУ» серії «Економічні науки» та міжнародний збірник наукових праць «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу»;
  • розробка науковців кафедри управління персоналом та економіки праці (Ю.В. Богоявленська) – вплив е-соmmerce на обсяги послуг поштового зв’язку дозволяє проаналізувати зміну обсягу доходів, отриманих від надання поштових послуг, внаслідок зростання кількості користувачів послуг Інтернет. Представлена методика є авторською, абсолютно новою і є єдиною в досліджуваному сегменті.

Заходи щодо відзначення Всеукраїнського фестивалю науки у ЖДТУ

Shares

ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ

у Житомирському державному технологічному університеті у 2013 році

Дата і час проведення Захід Відповідальні особи Місце проведення
23 квітня 10-00 год. Презентація інноваційних розробок науковців ЖДТУ в економічній галузі Денисюк О.Г. Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації
23 квітня 11-00 год. Виставка наукових розробок на факультетах:
– інженерної механіки,
– інформаційно-комп’ютерних технологій
Громовий О.А.
Болотній О.Г.
Хол актової зали ЖДТУ
24 квітня 11-00 год. Виставка наукових розробок гірничо-екологічного факультету Котенко В.В. Хол актової зали ЖДТУ
23-25 квітня Виставка мінералів та гірських порід родовищ України та світу Кальчук С.В. 310 ауд.
25 квітня 11-00 год. Виставка наукових розробок:
– Інституту бухгалтерського обліку і фінансів;
– факультету економіки та менеджменту
Давидюк Т.В.
Денисюк О.Г.
Хол актової зали ЖДТУ
15 травня 10-00 год. Презентація інноваційних розробок науковців ЖДТУ в галузі машинобудування Громовий О.А. Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації
15-17 травня Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки Олійник О.В.
Легенчук С.Ф.
248 ауд.
23-25 квітня
15-17 травня
Виставка науково-технічних досягнень науковців університету та охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності Ципоренко О.Д. Музей
23-25 квітня
15-17 травня
Виставка видавничої діяльності ЖДТУ Пєкарєва Н.С.
Могиленко О.М.
Музей, бібліотека

ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ

на факультетах та в інституті обліку і фінансів

Дата і час проведення Захід Відповідальні особи Місце проведення
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
1-4 квітня Науково-методичний on-line семінар студентів, магістрантів, аспірантів та професорсько-викладацького складу ФІКТ «Досягнення та перспективи розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій» Болотній О.Г. ауд. 240
18-20 квітня Презентація зразків новітнього навчального устаткування за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Добржанський О.О. ауд. 120
8-10 квітня Науково-методичний семінар «Перспективи впровадження в університеті системи дистанційного навчання європейського зразка» Каргополова Н.П. ауд. 240
15-17 квітня Презентація інженерно-конструкторських розробок студентів за напрямом «Комп’ютерно-інтегровані системи моніторингу, управління та зв’язку» Манойлов В.П. ауд. П-409
20-25 квітня Творчі майстерні з провідними науковцями університету та практикуючими спеціалістами за головними науково-прикладними напрямами ФІКТ «Радіотехніка і телекомунікації», «Автоматизація технологічних процесів», «Технології  програмування» Каргополова Н.П.
Морозов А.В.
Манойлов В.П.
Подчашинський Ю.О.
ауд. 240, 248, 226,104
20-25 квітня Презентація наукових розробок учасників Всеукраїнських конкурсів наукових робіт Морозов А.В.Подчашинський Ю.О. хол актової зали
Факультет інженерної механіки
23 квітня Презентація отриманих зразків наноплівки для сонячних батарей Москвін П.П. Кафедра фізики
25 квітня Виставка зразків наукових розробок у машинобудуванні Громовий О.А. музей ЖДТУ
25 квітня Виставка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності Ципоренко О.Д. музей ЖДТУ
Гірничо-екологічний факультет
2-4 квітня Міжкафедральний студентський науково-практичний семінар «Досягнення молодих учених» Могельницька Л.Ф. Кафедра іноземних мов
10 квітня Наукові читання, присвячені пам’яті проф. М.Т. Бакка Кальчук С.В.
Соболевський Р.В.
Конференц-зал
10-12 квітня Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології та геотехнологій» Котенко В.В. Конференц-зал
23 квітня 1400-1500 Семінар «Обґрунтування наукових засад безпечного збирання та транспортування твердих побутових відходів (на прикладі м. Житомира)» Коцюба І.Г. Кафедра екології
24 квітня 1400-1500 Круглий стіл «Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження» Давидова І.В. Кафедра екології
25 квітня 1400-1500 Семінар «Екологічні аспекти впливу емісій цементного виробництва на властивості чорнозему опідзоленого західного лісостепу» Ізюмова О.Г. Кафедра екології
25 квітня Круглий стіл «Висвітлення результатів досліджень:
– методика геометризації покладів пірофілітових сланців,
– управління якістю блочної продукції,
– методи оцінки кількісних і якісних параметрів бурштинових покладів»
Толкач О.М.
Левицький В.Г.
Ковалевич Л.А.
Кафедра маркшейдерії
Факультет економіки і менеджменту
23 квітня Круглий стіл «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу сучасних підприємств різних організаційно-правових форм» Бурачек І.В.
Давидюк Ю.В.
ауд. 248
24 квітня Науковий семінар «Формування логістичної стратегії діяльності підприємств харчової промисловості» Рудківський О.А. ауд.415
25 квітня Засідання школи практичного менеджменту з питань розгляду практичних аспектів діяльності фінансово-кредитних установ Тарасюк Г.М.
Бурачек І.В.
 ауд. 248
24 квітня Науковий семінар «Еколого-економічні аспекти забезпечення продовольчої безпеки регіону Міляр Л.Ф. ауд.415
24 квітня Науково-практична студентська конференція «Видатні меценати України» Дідківська О.І. ауд. 228 б
17-18 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів “Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід” Тарасюк Г.М. Конференц-зал
24 квітня 1100 Науковий семінар «Потенціал та розвиток промислових підприємств України в умовах транзитивної економіки» Валінкевич Н.В
Кучменко В.О.
ауд. 316
25 квітня V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених “Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” Обіход С.В. Кафедра УПіЕП
Інститут обліку і фінансів
21 лютого Одинадцята Всеукраїнська наукова Internet-конференція “Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю” Бутинець Ф.Ф. ауд. 248
Квітень Науковий семінар викладачів, здобувачів наукових ступенів, докторантів і аспірантів інституту обліку і фінансів “Наукові дослідження в бухгалтерському обліку, контролі та аналізі” Остап’юк Н.А. ауд. 248

Виставка “Промислові підприємства Житомирщини 50-80 років XX ст.”

Shares

Виставково-інформаційний відділ Житомирського обласного краєзнавчого музею по домовленості з центром культури студентської молоді Житомирського державного технологічного університету експонує в холі актової зали університету виставку „Промислові підприємства Житомирщини 50-80 років XX ст.”, де у світлинах та коментарях показано історію створення і значення промислових підприємств Житомирщини часів Радянського періоду. Ця інформація цікава для студентів, які в першу чергу навчаються на факультетах інженерного профілю, а саме гірничо-екологічному, інженерної механіки та факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій.

Виставка буде тривати до 25 січня 2013 року.

Фотовиставка в рамках святкування 75-річчя Житомирської області

Shares

22 вересня в Обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. І.Кочерги, відбувся святковий концерт з приводу святкування 75-річчя Житомирської області. В рамках святкування відбулася виставка мальовничих місць міста Житомира, представлена завідувачем кафедри інформатики і комп’ютерного моделювання ЖДТУ к.т.н. Андрієм Морозовим.

Фотовиставка

Продовжувати читання Фотовиставка в рамках святкування 75-річчя Житомирської області

Заходи щодо відзначення Всеукраїнського фестивалю науки у ЖДТУ

Shares

ОСНОВНІ  ЗАХОДИ

ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

до всеукраїнського фестивалю науки

18 квітня – 19 травня 2012 р.

Дата і час проведення Захід Відповідальні особи Місце проведення, адреса, телефон для довідок
16 травня Демонстраційно-презентаційні заходи, присвячені Дню науки, спрямовані на підтримку інноваційної діяльності у Житомирській області “Презентація інноваційних розробок науковців ЖДТУ у машинобудуванні” Декан факультету інженерної механіки Громовий О.А ДП «Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації», м. Житомир, вул. Бердичівська, 31
16 травня 14-00 Круглий стіл “Молода наука: виклики, пріоритети та перспективи” за участю молодих науковців, представників студентських наукових товариств ВНЗ міста Житомира Голова Ради молодих вчених, завідувач кафедри фундаментальних економічних дисциплін Легенчук С.Ф. м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 конференц-зал (248), (0412)-24-37-89
17-18 травня Міжвузівська науково-практична конференція, присвячена Дню науки Перший проректор Олійник О.В. м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 конференц-зал (248), (0412)-24-37-89
18-20 квітня, 17-18 травня Виставка науково-технічних досягнень науковців університету та охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, присвячена Дню науки Перший проректор Олійник О.В м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (музей)
18-20 квітня, 17-18 травня Виставка видавничої діяльності ЖДТУ, присвячена Дню науки Начальник редакційно-видавничого відділу Пєкарєва Н.С.
Завідувач бібліотеки Могиленко О.М.
м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (музей, бібліотека)
12 квітня IV міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених “Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” Завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Обіход С.В. м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (0412)89
Квітень- травень Проведення Міжнародного конкурсу магістерських робіт за напрямом “Облік і аудит” (дослідження питань бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та аудиту) Директор Інституту обліку і фінансів Давидюк Т.В. м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (ауд. 316) (0412)-24-37-89
2 квітня Науково-методичний on-line семінар факультету інформаційно-комп’ютерних технологій “Інформаційно-комп’ютерні технології. Досягнення та перспективи розвитку” за участю профільних кафедр технічних університетів України Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій Болотній О.Г. м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (ауд. 316) (0412)-24-14-17
квітень Творчі майстерні з провідними науковцями університету та практикуючими спеціалістами за головними науково-прикладними напрямами факультету інформаційно-комп’ютерних технологій “Радіотехніка і телекомунікації”, “Автоматизація технологічних процесів”, “Технології програмування”, “Системна інженерія” Заст. завідувача кафедри автоматики і комп’ютеризованих технологій Каргополова Н.П.
Завідувач кафедри інформаційних систем і комп’ютерного моделювання Морозов А.В.
Завідувач кафедри радіотехніки і телекомунікацій Манойлов В.П.
Завідувач кафедри автоматики і управління в технічних системах Гніліцький В.В.
м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, (ауд. 316) (0412)-24-14-17
18 квітня – 18 травня Фестиваль науки на кафедрах Завідувачі кафедр м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

Заходи щодо відзначення Дня науки у ЖДТУ

Shares

Дата проведення: 12-13 травня
Місце проведення: ЖДТУ, ЖВІ НАУ, ЖДУ ім. І. Франка

Міжвузівська науково-практична конференція, присвячена Дню науки

Наукові напрямки конференції:

 1. Машинознавство, обробка матеріалів у машинобудуванні.
 2. Автомобілі та автомобільне господарство.
 3. Комп’ютеризовані системи, інформатика і програмне забезпечення. Математичне і комп’ютерне моделювання процесів і систем.
 4. Радіотехніка та телекомунікації. Біотехнічні та медичні прилади і системи.
 5. Автоматизовані системи управління.
 6. Розробка родовищ корисних копалин. Промислова екологія.
 7. Економічні науки: інновації в економіці і трансферти управлінських технологій.
 8. Бухгалтерський облік та аудит. Фінанси.
 9. Менеджмент і маркетинг підприємництва та бізнесу.
 10. Історія, філософія. Педагогіка та психологія. Філологічні науки

Дата проведення: 10-16 травня
Місце проведення: Кафедри ЖДТУ

“Дні науки” на кафедрах ЖДТУ

 


Дата проведення: 10-16 травня
Місце проведення: Музей ЖДТУ

Виставка кращих інноваційних проектів, патентів на винаходи, макетів науковців ЖДТУ

 


Дата проведення: 10-16 травня
Місце проведення: Музей ЖДТУ

Виставка наукових видань за редакцією редакційно-видавничого відділу ЖДТУ

 


Дата проведення: 10-16 травня
Місце проведення: Бібліотека ЖДТУ

Виставка до Дня науки “Нехай не гасне світ науки”

 


Дата проведення: 10-16 травня
Місце проведення: Музей ЖДТУ

Презентація видань ЖДТУ в рамках виконання міжнародних проектів

 


Дата проведення: 21 квітня
Місце проведення: Конференц-зал ЖДТУ

Проведення наукового семінару для науковців ОФФ “Наукові дослідження в бухгалтерському обліку, контролі та аналізі”

 


Дата проведення: 28-30 квітня
Місце проведення: ЖДТУ, Обліково-фінансовий факультет

Науковий рейд представників польського студентства по вищим навчальним закладам України (економічного напряму). Круглий стіл з членами Житомирського студентського наукового товариства «АСКО».

 


Дата проведення: 11 травня
Місце проведення: Конференц-зал ЖДТУ

Студентські читання, присвячені засновнику гірничої школи ЖДТУ д.т.н., проф. Бакка М.Т.

 


Дата проведення: 17 травня
Місце проведення: Конференц-зал ЖДТУ

Круглий стіл «Екологічний розвиток України в рамках європейської інтеграції»

 


Дата проведення: 27-28 квітня
Місце проведення: ЖДТУ, ОФФ

Проведення міжнародного конкурсу магістерських робіт за напрямом “Облік і аудит”