Стипендії Житомирського міського голови в 2011 році

Shares

Відповідно до розпорядження міського голови від 07.09.2011 №521 «Про призначення та виплату стипендій міського голови в 2011 році» призначено стипендію Житомирського міського голови студентам Житомирського державного технологічного університету:

 1. Щуцькій Лесі Сергіївні (Інститут обліку і фінансів, 2 курс, гр. ОА-69),
 2. Щербі Ірині Олександрівні (Інститут обліку і фінансів, 4 курс, гр. ОА-61),
 3. Завадській Олені В’ячеславівні (Факультет інженерної механіки, 4 курс, гр. ТМ-125).

Конференція “Еколого-соціальні орієнтири бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу: цивілізаційні виклики”

Shares

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі Х-ої Ювілейної Міжнародної наукової конференції

«Еколого-соціальні орієнтири бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу: цивілізаційні виклики»

Конференція відбудеться 13-15 жовтня 2011 р.

Робочі секції конференції:

 1. Бухгалтерський облік як інструмент соціальної політики
 2. Бухгалтерський облік як інформаційна система соціально-орієнтованої концепції управління
 3. Бухгалтерське відображення соціальних процесів на підприємстві
 4. Соціальна компонента річної звітності підприємства
 5. Соціальна відповідальність бізнесу крізь призму бухгалтерського обліку
 6. Бухгалтерське відображення соціального капіталу підприємства
 7. Екологія і економіка – взаємозв’язок і суперечності
 8. Бухгалтерський облік як інструмент збереження природно-ресурсного потенціалу
 9. Бухгалтерський облік екологічної діяльності суб’єкта господарювання в рамках концепції стійкого розвитку
 10. Охорона природного середовища як об’єкт економічного аналізу і контролю
 11. Облік екологічної діяльності: гармонізація мікро- і макрорівнів економіки

Конференція буде проведена спільно з вищими навчальними закладами Республіки Білорусь, Болгарії, Великобританії Ізраїлю, Литви, Молдови, Польщі, Російської Федерації, Словаччини, США, Угорщини, Республіки Чехії.

Завантажити детальнішу інформацію.